Cây bút, đời người (Tập chân dung văn học,Nxb. Hội Nhà văn, 2005)


Mục lục

 Lời dẫn                                                                       

 1. – Xuân Quỳnh, cuộc đời để lại trong thơ  
 2. – Lưu Quang Vũ và một mảng đời, một mảng thơ thường bị quên lãng   
 3. – Nghiêm Đa Văn và rất nhiều dang dở    
 4. – Nguyễn Khải và nỗi hào hứng viết để chinh phục bạn đọc  
 5. – Nguyễn Minh Châu, người viết văn và thời đại  
 6. – Nguyễn Thành Long và một cuộc sống khác    
 7. – Nhị Ca và một triết lý sống hợp lý       
 8. – Thanh Tịnh, cuộc đời ngậm ngải tìm trầm
 9. – Tế Hanh, lời con đường quê 
 10. – Nguyễn Tuân, người nhập vai
 11. – Tô Hoài và những nghiêm chỉnh của kiếp phù du     
 12. – Xuân Diệu, sống để mài sắt nên kim 

 

 * Thay lời kết:

– Khi người viết văn không xem cầm bút là một  nghề nghiệp

– Mặc cảm – tha hoá – phân thân và những diễn biến tâm lý có thật

*

cay-but-doi-nguoi

Vương Trí Nhàn  

Cây bút, đời người

Tập chân dung văn học 

(Bản 2007, có bổ sung hai tiểu luận tâm lý học sáng tác)   

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2005 

Copyright © 2013 – VƯƠNG TRÍ NHÀN

Leave a Reply