Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
260 lượt xem

Hai cuộc kháng Pháp của dân tộc Việt Nam

Bạn đang quan tâm đến Hai cuộc kháng Pháp của dân tộc Việt Nam phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Hai cuộc kháng Pháp của dân tộc Việt Nam

Các phong trào yêu nước tiêu biểu như: Phong trào cần vương do các văn nhân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo, diễn ra sôi nổi trong cả nước và kéo dài hơn 10 năm từ 1885 đến 1896; các cuộc nổi dậy chống giặc ngoại xâm vùng địch chiếm đóng như: Khởi nghĩa cống hiến, nguyễn trung truc, võ duy dương, nguyễn huân; các cuộc đấu tranh của nhân dân miền Trung và miền núi, nhất là cuộc khởi nghĩa hòa bình do Hoằng Hóa Thân lãnh đạo (1884 – 1913); các cuộc nổi dậy: hương khê (1885 – 1896) do phan đình phung và cao thang lãnh đạo; Ba Đình (1886 – 1887) do Phạm Bằng và Đinh Công Giảng; đồn điền mía (1885 – 1889) do nguyễn thiển chỉ đạo; khởi nghĩa hưng hoa (1885 – 1889) của nguyễn quang bạch mã; phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu trinh lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa hòa bình do nguyễn thái học lãnh đạo.

Các văn nhân, sĩ phu yêu nước, lãnh đạo các cuộc đấu tranh đã tin dân, tin vào sức mạnh, ý chí kiên cường của nhân dân, trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết toàn dân chống lại pháp luật. truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc, nhân dân cả nước tích cực vùng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. nhưng do không có định hướng đúng đắn, thiếu tổ chức và sức mạnh cần thiết, họ đã lần lượt thất bại.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân cả nước vùng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cao trào cách mạng diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính lật đổ nước Pháp. Cũng trong đêm đó, cuộc họp mở rộng của ủy ban trung ương quyết định phát động cao trào.

Tháng 3 năm 1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật và Pháp bắn nhau và bắn vào hành động của chúng ta”.

Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng miền Bắc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Bộ chỉ huy Việt minh ra chỉ thị tổ chức ủy ban giải phóng dân tộc các cấp và chuẩn bị thành lập ủy ban giải phóng dân tộc việt nam, tức là chính phủ cách mạng lâm thời việt nam.

XEM THÊM:  Phân tích đoạn 2 bài thơ vội vàng

Từ tháng 4 năm 1945, cao trào kháng Nhật, cứu nước đã ra đời.

Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ trường trung học trở về tuyên chiến, chọn phong trào mới làm căn cứ địa để lãnh đạo cách mạng cả nước.

Tháng 8 năm 1945, hội nghị toàn quốc của đảng được tổ chức trong phong trào mới (tuyên ngôn) nhận định: “Thời cơ rất tốt đã đến để chúng ta giành độc lập” [1] và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa nhằm giành chính quyền của Phát xít Nhật và tay sai của chúng trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. chỉ trong vòng 15 ngày, kể từ cuối tháng 8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: nước dân chủ cộng hòa ra đời ở miền Nam. Việt Nam (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

nước cộng hòa dân chủ cộng hòa mới ra đời của Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946, xây dựng bản hiến pháp dân chủ đầu tiên (năm 1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới cho nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, luyện các thủ đoạn khéo léo, có lúc hòa với ý để đánh thực dân Pháp, lúc khác – hòa với quy luật để xua đuổi tư tưởng, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ. cách mạng vượt qua thử thách hiểm nghèo, tranh thủ thời gian để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến tất yếu.

Cuộc kháng chiến toàn diện, lâu dài và của mọi người, dựa vào sức mình là chính

ngày 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. sau đó, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở nam bộ và nam trung bộ.

XEM THÊM:  bài trí bàn thờ tổ tiên

Ngày 12 tháng 12 năm 1946, thường vụ trung ương đảng ra chỉ thị toàn thị xã kháng chiến.

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo, đảng phái cực hữu, sắc tộc. nếu là người Việt Nam thì phải vùng lên đánh thực dân Pháp cứu nước. ”[2]

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 9 năm thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, cả trong kháng chiến. cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Với sức mạnh xây dựng và củng cố lực lượng của mình, quân và dân ta không ngừng phát triển thế trận tiến công, đánh ngày càng giỏi và giành được nhiều thắng lợi to lớn. như: chiến dịch việt bắc thu đông (1947), chiến dịch biên giới (1950), chiến dịch hòa bình (1951), chiến dịch đông xuân (1951 – 1952), chiến dịch tây bắc (1952), chiến dịch biên giới (1954), thực hiện một “chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động thế giới” và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong nửa cuối thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 20, dân tộc ta đã hai lần tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kết quả của hai cuộc kháng chiến tuy khác nhau nhưng đều để lại những bài học lịch sử về phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh lòng dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. của đất nước.

Trong cuộc chiến chống đại dịch covid-19 hiện nay, những bài học về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết từ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang được phát huy mạnh mẽ. dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, với sự chung sức, chung lòng của toàn dân tộc và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong cuộc chiến “chống dịch là chống kẻ thù ”. “chắc chắn sẽ thắng trong thời gian tới.

phòng lý luận chính trị – lịch sử đảng

ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

[1] Đảng cộng sản Việt Nam: văn kiện đảng toàn tập, xã luận. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.7, tr.424

[2] ho chi minh, toàn tập, biên tập. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.4, tr.534

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Hai cuộc kháng Pháp của dân tộc Việt Nam. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *