Chuyên đề: Giáo sư Đinh Gia Khánh với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo về văn hóa – văn học truyền thống


Ngày 14-10, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức hội thảo “Giáo sư Đinh Gia Khánh với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo văn học – văn hóa truyền thống Việt Nam“.  Ban Tổ chức Hội thảo nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, trong đó đa số là học trò nhiều thế hệ của Giáo sư Đinh Gia Khánh. Nội dung các bài viết thể hiện sự tưởng kính, tri ân, khẳng định và tôn vinh Giáo sư Đinh Gia Khánh trên nhiều phương diện: Một nhà giáo mẫu mực, một nhà nghiên cứu văn học và văn hóa truyền thống xuất sắc, một nhà tổ chức và quản lý khoa học có uy tín, một nhân cách lớn giữa đời thường…. Dưới đây Phê bình văn học trân trọng giới thiệu một số tham luận trong Hội thảo này.

1. Chu Xuân DiênGiáo sư Đinh Gia Khánh – người đặt nền móng cho khoa nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam

2. Đinh Thị Minh HằngGiáo sư Đinh Gia Khánh – nhà văn hóa có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn hóa dân tộc

3. Lã Nhâm Thìn:  Giáo sư Đinh Gia Khánh – một nhà văn hóa, một nhà khoa học lớn về văn chương

GS Dinh Gia Khanh

4.  Trần Đình SửGiáo sư Đinh Gia Khánh – người tiêu biểu cho nền học thuật của chế độ mới

5.  Trần Thị AnÝ nghĩa khai phá của các công trình nghiên cứu văn học – văn hóa dân gian của Giáo sư Đinh Gia Khánh

6. Nguyễn Hữu Sơn:  Tiếp nhận “Đinh Gia Khánh – tuyển tập”

7.  Phan Trọng ThưởngGiáo sư Đinh Gia Khánh với bộ Tổng tập văn học Việt Nam

Dinh GIa Khanh Tuyển tập Đinh Gia Khánh

 8. Nguyễn Thị HuếGS. Đinh Gia Khánh và những nhận định về đặc trưng các thể loại tự sự dân gian

9. Nguyễn Xuân KínhMột người thầy thuộc thế hệ các nhà nghiên cứu khai sơn phá thạch

Leave a Reply