Hvor meget

Artikel: Tilbagetrækning, træk og skub – Arbejdstilsynet

1. Instruktioner om manuel håndtering

Informerer om reglerne for arbejdsmiljø ved manuel håndtering. Giver retningslinjer for vurdering af risikoen ved manuel håndtering. Instruktion i at undgå eller reducere risikoen for sundhedsskader ved manuel håndtering. Gælder for håndtering af ting, ikke mennesker eller levende dyr.

2. Manuel håndtering i forskellige brancher

Manuel håndtering forekommer i næsten alle brancher og omfatter alle former for flytning, der udføres med muskelkraft. Det omfatter løft, tip, bæring, støtte, træk, skub, bugsering, læsning, skovlning og sortering. Det kan udføres af en person eller af en gruppe mennesker.

Okuma: Hvor meget må man løfte

3. Risiko for skade ved løft

Manuel håndtering kan forårsage skader på led, muskler, sener, kredsløb og nerver i kroppen. Rygskader er især almindelige. Risikoen for skade afhænger af vægten, den påkrævede kraft, den anvendte metode, kropsholdning og bevægelser, brug af tekniske hjælpemidler og planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

4. Manuel håndteringsregler

Ayrıca bakınız: Elprisen gaat opnieuw de hoogte in – zo veel duurder is het gebruik van je apparaten geworden

Manuel håndteringsregler gælder for alt arbejde omfattet af arbejdsmiljøloven. Manuel håndteringsarbejde skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkert og sundt. Hvis det ikke er muligt at undgå manuel håndtering, skal der træffes effektive foranstaltninger for at reducere risikoen. Der skal anvendes passende tekniske hjælpemidler, og lasten skal pakkes forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvaret for at sikre, at arbejdet er forsvarligt planlagt og udført, og at medarbejderne er instrueret og trænet i arbejdet.

5. Løftevaluering

Vægt og rækkeafstand er afgørende faktorer ved vurderingen af løft. Rækkeafstanden er afstanden mellem lastens tyngdepunkt og den nederste del af ryggen. Ved vurderingen skal der også tages hensyn til andre faktorer, der kan påvirke belastningen.

6. Foranstaltninger til løft og bæring

Passende tekniske hjælpemidler skal anvendes, og arbejdspladsen skal være indrettet hensigtsmæssigt. Der skal være tilstrækkelig plads, og belysningen og overfladerne skal være passende. Der skal også gives instruktion til medarbejderne, og der skal være tilstrækkelig hvile og variation i arbejdsopgaverne.

7. Foranstaltninger til træk og skub

Ayrıca bakınız: SU-lening – Voordelen en nadelen van SU-lening – Legal Desk

Arbejde med træk og skub bør undgås, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal der tages hensyn til design og vedligeholdelse af transportmidlet, undergrundens opbygning, pladsforhold og uforudsete hændelser. Instruktion og træning af medarbejderne er også vigtigt for at undgå skader.

8. Evaluering af træk og skub

Træk og skub arbejde skal vurderes ud fra flere faktorer, herunder design af transportmidlet, vedligeholdelse, undergrundens opbygning, pladsforhold, udsigt, uforudsete hændelser, vægt og stabilitet af materiale og arbejdsmetoden. Arbejdsstillinger og bevægelser samt hyppighed og varighed af arbejdet skal også tages i betragtning.

9. Foranstaltninger til træk og skub

For at forhindre skader skal passende tekniske hjælpemidler anvendes, og medarbejderne skal instrueres i deres brug og i god arbejdsteknik. Arbejdspladsen skal også være hensigtsmæssigt indrettet. Samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder er vigtigt for at sikre, at der træffes egnede foranstaltninger for at undgå sundhedsskader forårsaget af træk og skub.

Ayrıca bakınız: Kan je een huurverhoging eisen? – Lejeloven.dk

Related Articles

Back to top button