Phê bình thế hệ F


(Trang Phê bình thế hệ F đang cập nhật, xếp ngẫu nhiên)

phe binh the he F

 

HOÀNG THỤY ANH

Hoang Thuy Anh
Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh Anh
Bút danh: Hoàng Thụy Anh
Tạp chí Nhật Lệ – Hội VHNT Quảng Bình
Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN PHÚC ANH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

THÁI PHAN VÀNG ANH

 Sinh năm 1980
Giảng viên khoa Ngữ văn – ĐHSP Huế
Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

PHAN TUẤN ANH

Phan Tuan AnhSinh năm 1985
Họ và tên: Phan Tuấn Anh
Bút danh: Fan Tuấn Anh
Giảng viên Đại học Sư phạm Huế
Sáng tác thơ, truyện, viết phê bình
Công trình/Tác phẩm:
  • 1.Đoản khúc (thơ), Nxb. Văn học, 2013

Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

PHẠM VĂN ÁNH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

NGUYỄN DUY BÌNH

Nguyen Duy Binh
Họ và tên: Nguyễn Duy Bình
Bút danh: Nhất An
Giảng viên trường Đại học Vinh
Dịch thuật, nghiên cứu phê bình
Công trình/Tác phẩm:

  • 1.Philippe Claudel, Những linh hồn xám, Nxb. Phụ nữ,2008
  • 2.Romain Gary, Lời hứa lúc bình minh, Nxb. Văn học, 2009
  • 3. Marcus Malte, Vườn tình, Nxb. Văn học
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN TRỌNG DƯƠNG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

CAO VIỆT DŨNG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

HOÀNG CẨM GIANG

 Sinh năm 1983
 Giảng viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
 Nghiên cứu phê bình
Công trình/Tác phẩm: 
 Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

QUÁCH THỊ THU HIỀN

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN CHÍ HOAN

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN NĂM HOÀNG

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

ĐỖ VĂN HIỂU

 
Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN NGỌC HIẾU

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN THỊ TỪ HUY

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN GIÁNG HƯƠNG

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

LÊ NGUYÊN LONG

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

PHẠM QUỐC LỘC

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN THIỆN KHANH

Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

HOÀNG ĐĂNG KHOA

 HoangDangKhoa[1]
Công trình/Tác phẩm: 
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

 

CAO KIM LAN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN TỐ LOAN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

 

NGUYỄN NGỌC MINH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

HOÀI NAM

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

ĐỖ HẢI NINH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN KIM NGÂN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGÔ HƯƠNG GIANG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

LÊ THIẾU NHƠN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

LÊ THỜI TÂN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

ĐOÀN MINH TÂM

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

HOÀNG PHONG TUẤN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

MAI ANH TUẤN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN THANH TÂM

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN VĂN TOÀN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

PHÙNG GIA THẾ

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN VĂN THUẤN

 Sinh năm 1982
Giảng viên khoa Ngữ văn – ĐHSP Huế
Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN NHÃ THỤY

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG

 Nguyen Thi Minh Thuong
 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thương
 Bút danh: Diệp Thủy
 Nghiên cứu sinh Viện Văn học, Đại học Nhân Dân Trung Quốc
Dịch thuật, nghiên cứu phê bình
Công trình/Tác phẩm:Lao Mã, Trăm phần trăm hạnh phúc, Nxb Hội Nhà văn, 2012 (dịch)
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NHÃ THUYÊN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

PHẠM XUÂN THẠCH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

LÊ HƯƠNG THỦY

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN LÊ HOA TRANH

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

TRẦN THƯ

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

DIÊU THỊ LAN PHƯƠNG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

 

KHÁNH PHƯƠNG

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

HỒ KHÁNH VÂN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học:

 

NGUYỄN THANH SƠN

Công trình/Tác phẩm:
Đã đăng trên website Phê bình văn học: