Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
378 lượt xem

Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin

Bạn đang quan tâm đến Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin

Công lao to lớn của hegel là bằng cách phê phán phương pháp siêu hình, lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, ông đã thể hiện nội dung của phép biện chứng dưới hình thức lý luận chặt chẽ thông qua một hệ thống các quy luật và phạm trù. Trên cơ sở phê phán chủ nghĩa duy tâm thần bí trong triết học Hegel, Marx và Engels đã kế thừa “cái cốt lõi hợp lý” trong phép biện chứng của Hegel, xây dựng thành công phép biện chứng duy vật.

c.marx và

engels đã phê phán nhiều hạn chế cả về phương pháp và quan điểm, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến việc giải quyết các vấn đề xã hội của l.feuerbach, tuy nhiên, hai người cũng rất coi trọng vai trò tư tưởng của. feuerbach trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, khẳng định giới tự nhiên là cái tồn tại đầu tiên, vĩnh cửu, không phụ thuộc vào ý thức của con người. . Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần của Feuerbach đã tạo tiền đề quan trọng cho sự chuyển hóa của Mác và Ph.Ăngghen từ thế giới quan duy tâm sang thế giới quan duy vật: tiền đề lý luận của quá trình chuyển từ địa vị dân chủ – cách mạng sang địa vị chủ nghĩa cộng sản.

nền kinh tế chính trị cổ điển của Anh với các đại diện chính là a.xmith và d.ricado đã góp phần tích cực vào việc hình thành quan niệm duy vật về lịch sử của chủ nghĩa marx.

XEM THÊM:  Soạn văn bản văn học lớp 10

a.xmit và d.ricados là những người có công lớn trong việc khởi đầu xây dựng học thuyết giá trị lao động trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế chính trị. nó đã rút ra những kết luận quan trọng về giá trị và nguồn gốc của lợi nhuận, về tầm quan trọng hàng đầu của sản xuất vật chất; về các quy luật kinh tế. tuy nhiên, do những hạn chế về phương pháp luận, các nhà kinh tế chính trị học cổ điển Anh đã không chỉ ra được tính lịch sử của giá trị; họ không nhìn thấy mâu thuẫn của hàng hóa và sản xuất hàng hóa; nó không thể thấy được tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá hoặc không phân biệt được sản xuất hàng hoá giản đơn với sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa; Chúng ta chưa phân tích chính xác những biểu hiện của giá trị trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Kế thừa những yếu tố khoa học từ lý thuyết giá trị lao động và những tư tưởng tiến bộ của các nhà kinh tế chính trị học cổ điển Anh, Marx đã giải quyết những bế tắc mà bản thân các nhà khoa học kinh tế chính trị cổ điển cho rằng không thể vượt qua trong việc xây dựng lý thuyết giá trị thặng dư, nhà khoa học lý luận ủng hộ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản và nguồn gốc kinh tế của sự suy yếu của nó, tính tất yếu của chủ nghĩa tư bản cũng như sự ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội.

XEM THÊM:  Tác giả tác phẩm đây thôn vĩ dạ

Chủ nghĩa xã hội không tưởng đã có một quá trình phát triển lâu dài và đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 12 với những nhà tư tưởng tiêu biểu như blue-simon, s.phurie và r. .oen. chủ nghĩa xã hội không tưởng là hiện thân của tinh thần nhân văn và phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản trên cơ sở vạch trần sự khốn cùng về vật chất và tinh thần của người lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, đồng thời đưa ra nhiều cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của lịch sử cũng như những dự đoán về những đặc trưng cơ bản của xã hội tương lai. . tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội không tưởng đã không chứng minh được một cách khoa học bản chất của chủ nghĩa tư bản, không phát hiện ra quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản, không hiểu được vai trò và sứ mệnh của giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng xã hội có khả năng xóa bỏ chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội quân bình. . không bị bóc lột.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *