Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
432 lượt xem

GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG 5 TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

Bạn đang quan tâm đến GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG 5 TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG 5 TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

1. tác phẩm “con đường định mệnh”

Cách đây hơn 9 thập kỷ, vào năm 1927, cuốn “Đường khách mang” – tập sách bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1927 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lần đầu tiên được xuất bản. . Đây là tác phẩm lý luận chính trị đặc biệt quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trình bày mục tiêu, con đường và phương pháp của cách mạng Việt Nam trong những năm 20 và 30 của thế kỷ 20 nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng các giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng các tầng lớp nhân dân bị áp bức. và chế độ nô lệ của chủ nghĩa tư bản.

“Đường kách mệnh” vừa là tài liệu đào tạo cán bộ, những hạt giống đầu tiên của phong trào cách mạng Việt Nam, vừa là tác phẩm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong nước, đồng thời chuẩn bị cho tương lai. chính trị, tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của chính đảng cách mạng – Đảng cộng sản Việt Nam. trong tác phẩm này, người đưa ra các chuẩn mực đạo đức của người cách mạng. họ phải là những người có nhân cách, có phẩm chất đạo đức, có thể tiếp thu tinh thần lý luận, hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng khó khăn. “Đường đời” còn trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng, làm cơ sở hoạch định đường lối của cách mạng Việt Nam. tác phẩm là “cẩm nang” gối đầu giường cho thế hệ cách mạng đầu tiên của Việt Nam, dưới ánh sáng “đường ai nấy đi”, những sinh viên trường nguyễn ái quốc đã về nước hoạt động cùng nhân dân chuẩn bị trở về nhà chính trị, tư tưởng và tổ chức thành lập đảng cộng sản việt nam; phát động, tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh, giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Đã 94 năm trôi qua, nhưng nhiều chủ đề liên quan đến đường lối, phương pháp cách mạng, công tác xây dựng, tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. xây dựng đảng vững mạnh, nhất là chuẩn mực đạo đức của người cộng sản. .. ở “đường khách mang” vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần đại hội lần thứ 13 của Đảng.

2. tác phẩm “nhật ký trong tù”

Trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù có một vị trí đặc biệt, được viết trong một hoàn cảnh đặc biệt, được dư luận trong nước và quốc tế biết đến. Đây không phải là một bài thơ mà là một tập thơ, 135 bài thơ viết bằng chữ Hán. Tháng 8 năm 1942, thay mặt đại diện đồng minh độc lập của Việt Nam và phái đoàn quốc tế chống ngoại xâm, chú của nhà ngoại giao đã sang Trung Quốc để vận động quốc tế ủng hộ cách mạng Việt Nam giành độc lập, nhưng bị chính phủ bắt giam không lý do, sau đó bị đưa đến nhiều nhà tù ở tỉnh Quảng Tây từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 1942 đến ngày 19 tháng 9 năm 1943.

Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh người tù Hồ Chí Minh tràn đầy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và ý chí đấu tranh cao cả cho tự do. tuy được tiếp cận ở những thời điểm khác nhau nhưng ai đọc tác phẩm cũng phần nào hình dung được thế giới tinh thần của nhiều tầng lớp nhân dân, thấy được tầm vóc trí tuệ của một chân dung lớn, với khát vọng… cao đẹp nhất là “độc lập cho dân tộc, tự do cho Mọi người”. .

Càng ngược dòng thời gian, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn từ tâm hồn một tác phẩm thơ có nghệ thuật văn chương và tư tưởng chân chính. Ngoài ra, trong Nhật ký trong tù không chỉ có những hình ảnh thơ mộng, hồn thơ mà còn đầy ắp những tình tiết, hoàn cảnh của một người tù bị vận chuyển qua 13 huyện và hơn 30 nhà tù ở tỉnh Quảng Ninh, miền Tây Trung Quốc. người đã viết trong bài văn cuối cùng ở cuối tập thơ: “ở đây kết thúc ngục trung nhật ký”. nó chỉ là kết thúc của 13 tháng tù. nhưng hồn thơ, trí tuệ và bản lĩnh, phong cách thơ của Người còn vang mãi trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, khi chúng ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hôm nay, mai sau và muôn đời sau. >

XEM THÊM:  Trọn Bộ Bài Nghị Luận Văn Học &quotTRUYỆN KIỀU&quot NGUYỄN DU Lớp 9

3. tác phẩm “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

“hỡi đồng bào cả nước! chúng ta muốn hòa bình thì phải nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng xâm lược, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ … ”, sáng ngày 20/12/1946, Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc vùng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Minh vang trên đài tnvn cả nước.

Trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ dài 19 dòng với 199 chữ do nhà văn ở làng Văn Phục, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội) viết, cũng thể hiện quan điểm cốt lõi của ông về cuộc kháng chiến toàn dân. Như mệnh lệnh của núi sông, Người đã kêu gọi toàn dân tộc hợp sức, đoàn kết vùng lên chiến đấu, quyết tâm đánh thắng quân Pháp xâm lược.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc là mục tiêu của cuộc đời mình. tuy nhiên, trong điều kiện chúng ta phải đương đầu với một kẻ xâm lược có lực lượng quân sự và kinh tế lớn hơn gấp nhiều lần, với quân số đông và vũ khí hiện đại, chúng ta cần huy động sức mạnh của toàn dân để chiến đấu.

Ra đời vào thời điểm lịch sử đặc biệt, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc đến tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, lời kêu gọi bất hủ mang giá trị lịch sử sâu sắc ấy đã trở thành một áng văn, bản hùng ca cổ kính, trường tồn cùng lịch sử Việt Nam trong thời kỳ mới. đối mặt với thăng trầm của thời cuộc, giá trị lịch sử của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của đảng, của toàn dân Việt Nam, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ. cùng đồng bào kề vai, chung tay, đoàn kết, để lại những kinh nghiệm quý báu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. tác phẩm “kêu gọi đồng bào và chiến sĩ toàn quốc”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Lịch sử đã trao cho dân tộc Việt Nam một sứ mệnh nặng nề khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. để cứu nước trở thành cuộc đọ sức tiêu biểu, là tâm điểm của cuộc đấu tranh quyết liệt giữa phản cách mạng và phản cách mạng. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta. bước vào giai đoạn ác liệt nhất, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng các cuộc không kích đánh phá miền Bắc một lần nữa trên làn sóng vô tuyến điện. tnvn đã vang lên lời “kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời hiệu triệu của vị lãnh tụ kính yêu đã thôi thúc hàng triệu trái tim, khối óc của đồng bào, chiến sĩ hăng hái lên đường đánh giặc, giành độc lập, tự do cho non sông Tổ quốc.

Trong lời núi có câu: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, nhà máy có thể bị tàn phá. Nhưng nhân dân Việt Nam vẫn quyết tâm không có gì quý hơn độc lập, tự do “. ý chí “không gì quý hơn độc lập, tự do” là động lực tinh thần to lớn thôi thúc các thế hệ người Việt Nam ra đi đánh đuổi quân xâm lược, giành thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” tiếp tục là kim chỉ nam cho toàn đảng, toàn dân phấn đấu phát triển đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt. của người; giúp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và giữ gìn bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập. đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và toàn hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc.

XEM THÊM:  Phân tích cảnh ngày xuân trong truyện kiều

5. làm việc “sẽ”

với mục đích “tất cả đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bạn bè khắp nơi không bỗng dưng cảm động” khi người phải đi về nơi vô cùng, vô tận. rằng ông đã âm thầm chuẩn bị “một vài lời” và chúng tôi trân trọng gọi đó là một minh chứng. thời gian vẫn chưa dừng lại, nhưng mỗi khi đọc lại những dòng chữ đầy yêu thương ấy, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện tốt hơn những mong muốn của mình. bản di chúc được viết từ tháng 5-1965 đến tháng 5-1969, nghiền ngẫm suốt 4 năm, chắt lọc những tâm tư, tình cảm của cả một đời người, bản di chúc đề cập đến những vấn đề quan trọng của đời sống dân tộc cũng như tương lai của đất nước. Bằng lời lẽ giản dị nhưng vô cùng súc tích, bản di chúc tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, tâm tư của Người đối với sự nghiệp cách mạng và các thế hệ người Việt Nam.

Bảo vật quốc gia cuối cùng mà ông để lại là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và tinh thần cao cả của ông, suốt đời hy sinh vì nước vì dân; đề cương chủ trương chương trình phát triển đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi; họ là những lời khuyên nhủ nhiệt thành; là lực lượng thôi thúc toàn dân tộc hành động trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tư cách là người sáng lập ra Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời chăm lo xây dựng đảng, bảo đảm những điều kiện và sức mạnh của đảng để lãnh đạo toàn dân tộc. điều đầu tiên anh ấy đề cập trong di chúc của mình là về trò chơi.

Việc chăm lo cho con người luôn chiếm vị trí quan trọng trong chỉ đạo, điều hành đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. trong di chúc của mình, Người đã đề cập đến tất cả mọi người từ “công nhân, lao động, nông dân, thanh niên, học sinh, trí thức”. Người đã khuyên đảng “phải có kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa tốt, để không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân” …

Chỉ với hơn 1.000 từ rất ngắn gọn nhưng ý chí của Người đã truyền đến toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bằng ý chí sắt đá, niềm tin sắt đá vào sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam; sức mạnh của công lý và sự thật “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tư tưởng và bản di chúc của Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng dân tộc, soi sáng, chỉ đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng; người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà ông đã cống hiến và hy sinh cả cuộc đời.

ngọc trai mùa xuân

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc GIÁ TRỊ VÀ SỨC SỐNG 5 TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *