Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
428 lượt xem

Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa

Bạn đang quan tâm đến Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa

giới thiệu những tác phẩm nêu cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân

i. Toàn văn tác phẩm nêu cao đạo đức cách mạng và chấm dứt chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân gian ta thường nói: đảng viên đi trước, nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ của chúng ta.

Sau 39 năm đấu tranh ác liệt, cách mạng tháng Tám thắng lợi, cuộc kháng chiến lần thứ nhất toàn thắng, ngày nay vừa chống ta, vừa cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin rằng: Đảng ta lãnh đạo rất khôn ngoan, đã đưa dân tộc ta liên tục tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử chiến đấu của Đảng ta và trong mọi hoạt động thường ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, nhiều cán bộ, dân quân của ta đã anh dũng, gương mẫu, gian khổ tiến lên, lùi về sau, lập được nhiều công lớn.

Đảng ta đã nuôi dạy được một thế hệ thanh niên cách mạng cả trai lẫn gái rất hăng hái, dũng cảm trong mọi nhiệm vụ.

Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. nhân dân và đảng của chúng ta rất tự hào vì có những đứa con xứng đáng như vậy.

Nhưng bên cạnh những đồng chí tốt, còn có một số cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp.

Họ rất cá nhân, nghĩ đến lợi ích của bản thân. họ không quan tâm đến “tôi vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì tôi”.

Do chủ nghĩa cá nhân, ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, tham nhũng, lãng phí, xa hoa. họ tham lam lợi nhuận và thích các vị trí quyền lực. họ tự phụ, tự phụ, họ coi thường tập thể, họ coi thường quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, chán ngán với bệnh quan liêu, mệnh lệnh. họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học cách tiến bộ.

Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà dẫn đến mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, xâm hại đến lợi ích của Mọi người. , của thị trấn.

Nói tóm lại, chủ nghĩa cá nhân mắc nhiều sai lầm.

Để mọi cán bộ, đảng viên xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, Đảng ta cần ra sức tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cộng sản, đường lối, chính sách cộng sản của toàn đảng viên và bổn phận, đạo đức của người đảng viên. phải nghiêm túc thực hành phê bình và tự phê bình trong đảng. phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thành thật phê bình những cán bộ, chiến sĩ của đảng. chế độ sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc. công tác kiểm tra của đảng viên phải nghiêm minh.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng và của nhân dân lên trên hết. phải kiên quyết quét sạch sách vở của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao tinh thần cách mạng, bồi dưỡng tư duy tập thể, đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật. phải sâu sát thực tế, sâu sát quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền thống trị tập thể của nhân dân. Bạn nên cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.

là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập đảng ta, đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. đó cũng là việc làm cần thiết để giúp mọi cán bộ, đảng viên tiến bộ, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

tl.

ii. bối cảnh của tác phẩm

Tình hình cách mạng việt nam lúc bấy giờ chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo cách mạng quan tâm nhất đến vấn đề nâng cao tinh thần cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân. từ khi đảng ta trở thành đảng cầm quyền, chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. trong di sản mà Người để lại cho toàn đảng, toàn dân, có nhiều tác phẩm, bài nói, bài báo chỉ nói đến đạo đức cách mạng và đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. (năm 1948, chống chủ nghĩa cá nhân; năm 1949, kinh tế và liêm chính; tháng 1 năm 1955, Đạo đức công dân; tháng 6 năm 1955, Đạo đức cách mạng; năm 1958, Đạo đức cách mạng …)

Những tác phẩm, bài nói, bài viết về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh được viết và xuất bản vào những thời điểm rất quan trọng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3/2/1969, Nhân dân nhật báo đã đăng bài đề cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh.

Đầu năm 1969, cuộc kháng chiến cứu nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang phát triển ác liệt. đế quốc ta không thực hiện được chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc phải ngừng ném bom miền Bắc, chấp nhận đàm phán 4 bên lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris, nhưng chúng vẫn ngoan cố thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. miền Bắc trong thời kỳ đó phải tranh thủ những điều kiện tạm thời hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường chi viện cho mặt trận. Trong bối cảnh đó, cần tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong đảng, củng cố mặt trận tư tưởng, tránh xu hướng buông lỏng sau nhiều năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở phía bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết: nâng cao tinh thần cách mạng, diệt trừ chủ nghĩa cá nhân, coi đó là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, để đảng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

đây là bài báo mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Mặc dù rất ngắn gọn, nhưng những điểm được đề cập trong bài viết này là những tổng kết thực tế; bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng đảng nói chung và đạo đức nói riêng.

Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, để làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. , toàn đảng, toàn quân và toàn dân cần quán triệt, quán triệt công tác nâng cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân.

2. vài nét về sự ra đời của bài báo

Nhận thấy tính cấp thiết của công tác chính trị tư tưởng trong thời điểm quan trọng của cuộc kháng chiến giành độc lập, cứu nước, ngày 25-1-1969, đồng chí mời đồng chí phụ trách công tác tuyên huấn của Đảng. nhiệm vụ chuẩn bị bài nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng. bạn nêu rõ mục đích, nội dung và bạn nhấn mạnh yêu cầu: ngắn gọn, súc tích, tập trung vào chủ đề: chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao chí khí cách mạng (và đó cũng là tên bài báo).

Ngày 28 tháng 1 năm 1969, tôi sửa bài báo, sau đó đánh máy thành nhiều bản và gửi cho từng ủy viên bộ chính trị để góp ý. Dưới hình thức tham gia một bài báo nhân ngày thành lập đảng, mỗi ủy viên bộ chính trị có trong tay một tài liệu mà câu đầu tiên là: chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Chiều ngày 30 tháng 1 năm 1969, ông cùng văn phòng đọc lại ý kiến ​​của từng ủy viên bộ chính trị, bổ sung vào bản thảo và đánh máy. Tôi đã bảo bạn viết nó ra và gửi lại cho tôi để tôi sửa lại lần cuối.

Vào lúc 3:30 chiều ngày 1 tháng 2 năm 1969, đồng nghiệp phụ trách tuyên truyền đến gặp ông, yêu cầu gửi bản thảo chính thức cho tờ báo đúng giờ.

Cầm bản thảo cuối cùng do thầy viết tay, so sánh bản thảo đầu tiên do ban huấn luyện chuẩn bị, cán bộ tuyên huấn cười nhạt nói:

Tôi đã sửa mọi thứ và không có gì khác!

bạn mỉm cười hào phóng:

phản bác nhưng vẫn giữ nguyên ý chính của bài: chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, nâng cao chí khí cách mạng. đó là điều quan trọng nhất.

đồng chí phụ trách tuyên giáo xin phép được sửa lại tiêu đề bài báo, đặt vấn đề nêu cao tinh thần cách mạng trước việc chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, với lý lẽ nói chung là tốt cho cán bộ, đảng viên, lợi ích cơ bản. .

Bạn đã kiểm tra lại với nhân viên văn phòng của mình:

bạn nghĩ gì?

Các đồng nghiệp trong văn phòng đồng tình với ý kiến ​​của các đồng nghiệp phụ trách tuyên truyền.

– ý kiến ​​của bạn, tôi nghĩ nó có lý. nhưng tôi vẫn băn khoăn về điều này, ví dụ: gia đình bạn có thể tiết kiệm tiền để mua bàn ghế mới, giường, tủ, sau đó trước khi cất vào phòng, bạn có dọn dẹp nhà cửa hay chỉ để rác bẩn? , ghế, giường?

Mọi người vẫn còn bối rối và không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy tôi đã nói:

vì cả hai anh đều đề nghị, chiếm đa số nên tôi đồng ý bỏ bộ truyện, đổi tên bài: nâng cao chí khí cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân. nhưng trong bài viết, nhất thiết phải xóa bỏ ý định ban đầu của bạn. chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng.

Lời dạy đó của bạn cho đến hôm nay là rất sâu sắc đối với chúng tôi. Sau gần 40 năm, lời dạy của Người vẫn là phương hướng phấn đấu đến hôm nay của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta “giữ gìn sự trong sạch của Đảng”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người, là đầy tớ trung thành của nhân dân. ”.

iii. những nội dung chính của tác phẩm nêu cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân

với một bài viết dưới 700 từ, Hồ Chí Minh đã tập trung làm nổi bật ba nội dung chính:

1. thành tích cách mạng và tấm gương đạo đức trong cán bộ, đảng viên

Bài viết được mở đầu bằng hai câu khẳng định: “Dân gian ta thường nói: đảng viên đi trước, nhân dân làm theo. đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ của chúng ta. ”

“Dân quân đi trước, nước theo sau” là một câu nói phổ biến thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ và dân quân, dựa trên luận điểm “tiên thiên hạ, hậu thiên hạ”. Đó cũng là tâm nguyện mà Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên. Trong các tác phẩm, bài nói và bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến quan điểm trên. Năm 1947, trong thư gửi thanh niên, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên, nhất là cán bộ đoàn thanh niên phải làm được: “Những hy sinh gian khổ, mình làm trước người khác, nhưng vì hạnh phúc, nếu mình thanh thản. ta có thể để cho nhân dân được hưởng trước (tiên thiên hạ, hậu thiên hạ). ”1 Năm 1955, trong bài Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng đại đa số chiến sĩ cách mạng là những người có đạo đức, hết lòng phục vụ nhân dân., đơn giản, nó có nghĩa là: “lo thì trước thiên hạ, hưởng thì lo sau thiên hạ” 2. tháng 3 năm 1961, trong bài viết về xây dựng con người cần ra sức đóng góp xây dựng chủ nghĩa xã hội thì không nên “ăn cơm trước kẻng” nhưng cần “chí công vô tư” và cần có tinh thần “quan trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Hồ Chí Minh nêu: “Đó là đạo đức của người cộng sản” 3. Sau đó, tháng 12 năm 1961, nói chuyện với cán bộ, đảng viên công tác lâu năm ở Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, Người chỉ ra rằng từ lợi ích của nhân dân, đảng ta không có lợi ích nào khác. khi gặp khó khăn, khổ cực thì đảng viên ta làm trước, vui vẻ thì đảng viên ta hưởng thụ sau. Tôi chắc rằng ai cũng hiểu câu: “thiên hạ đệ nhất vui buồn, người sau sướng” chứ không phải “thiên hạ đệ nhất vui, con sau sướng người”. “.

Trong tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh đã đề cập đến những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, một trong những nguyên nhân của những thắng lợi đó là do sự cống hiến gương mẫu của cán bộ, đảng viên, luôn chủ động, đi đầu trong toàn dân thực hiện:

một là “làm cho cách mạng tháng Tám thành công”.

Về thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đã viết: “Không chỉ giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam tự hào mà cả giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức của các nước khác cũng có thể tự hào rằng điều này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng trong 15 năm đã lãnh đạo thành công cách mạng và làm chủ toàn bộ đất nước.

XEM THÊM:  Sức Sống Của Truyện Kiều Trong Dòng Chảy Văn Hóa, Văn Học Dân Tộc

thứ hai, “trường kỳ kháng chiến đầu tiên là thắng lợi”, tức là thắng lợi của cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Theo Hồ Chí Minh, với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, “lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh bại một nước thuộc địa hùng mạnh. đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới ”1.

thứ ba là, “ngày nay hai chúng ta cùng chống lại ta, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”.

Hồ Chí Minh lưu ý: “hai nhiệm vụ đó đều nhằm một mục tiêu chung: củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất đất nước trên cơ sở độc lập, dân chủ”. Việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ đó là một cuộc đấu tranh gian khổ, kịch liệt và lâu dài, nhưng Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc rằng đế quốc Mỹ phải đánh đuổi được nước ta, nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

– Hồ Chí Minh nêu rõ, nhân tố quyết định làm nên những thắng lợi to lớn đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam; Đó là sự hy sinh, công sức của các cán bộ, chiến sĩ.

Từ giữa những năm hai mươi của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề: “Cách mạng trước hết phải có cái gì?”, Người trả lời: “trước hết phải có đảng cách mạng”. đạo đức, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên liên tục, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Theo Hồ Chí Minh, những chiến công đó là do nhiều cán bộ, đảng viên lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động thường ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, nhiều cán bộ, đảng viên đã anh dũng, gương mẫu, hăng hái đi trước, làm sau, lập được nhiều thành tích to lớn. “.

nêu cao đạo đức cách mạng, bài trừ chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh không chỉ đích danh những cán bộ, đảng viên “làm trước, hưởng sau”. tuy nhiên, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói rằng trong Đảng ta có hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, sẵn sàng hy sinh tất cả, hy sinh tính mạng của mình. Người đã cống hiến trọn đời mình cho đảng, cho giai cấp, cho dân tộc bằng xương máu, tưới mát cho cây cách mạng nảy nở, kết quả như ngày hôm nay. những người được thành phố Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều lần là Trần phú, ngo gia tự, lê hồng phong, nguyễn thị minh khai, nguyễn văn cừ, hoàng văn thụ … vào năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh của các đảng viên cao cấp: “Trong số 31 đồng chí hiện là ủy viên trung ương của ta, trước ngày khởi nghĩa, đế quốc Pháp đã cho họ 222 năm. bỏ tù, tức là không tính án tử hình vắng mặt và vượt ngục trước khi mãn hạn tù. ”1.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, tuổi trẻ là hậu phương của Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là vấn đề chiến lược. Xuân 1952, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc Tết đến khoảng 100 nam nữ thanh niên gương mẫu trên mọi lĩnh vực: bộ đội, công dân, công nhân, nông dân, học sinh, trí thức …, xuân 1952. Trong đó trẻ nhất là 16 tuổi, người già nhất 30. 2. trong công cuộc nâng cao chí khí cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, Người đã viết: “Đảng ta đã đào tạo ra một thế hệ cán bộ cách mạng trẻ tuổi, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi nhiệm vụ. “Hồ Chí Minh thường nhắc đến những thanh niên cách mạng tự trọng như Lý, Nguyễn Văn Đại, Trần Thị Lý, Người đã tôn vinh họ:” Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. nhân dân và đảng của chúng ta rất tự hào vì có những người con xứng đáng như vậy. ”

2. bệnh xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên

Mở đầu phần viết về thực trạng của chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh cho rằng “ngoài những đồng chí tốt, còn có một số cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp”, “nặng về chủ nghĩa cá nhân”. Trước đó, trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh thường dùng hai cụm từ có cùng ý nghĩa cơ bản: chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cá nhân. tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng mà nêu đặc điểm của người trình bày, bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa cá nhân. Khi trình bày quan điểm về chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh xuất phát từ thái độ và mối quan hệ giữa cá nhân với tổ quốc, chế độ, nhân dân, công việc và truyền thống tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức cách mạng của dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, tất cả những gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Về chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù độc ác của chủ nghĩa xã hội” 1.

– Hồ Chí Minh thường căn dặn các anh, các chị cách mạng đánh thắng ba thù:

+ chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc;

+ thói quen và truyền thống lỗi thời;

+ chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là giặc nội, thù trong.

so sánh: “kẻ thù bên ngoài không đáng sợ. kẻ thù bên trong đáng sợ hơn, vì nó tiêu diệt từ bên trong ra ngoài ”1. Vì vậy, tư tưởng thường xuyên của Hồ Chí Minh là kiên quyết đánh đuổi mọi kẻ thù, đồng thời đánh giặc ngoại xâm đến cùng với tinh thần “nước ta còn giặc, còn giặc thì phải đánh giặc”. . . “quét sạch nó”, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. chủ nghĩa cá nhân là mầm mống rất thâm độc, nó là bệnh chính, bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh hiểm nghèo khác. Tôi có thể kể ra 10 căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra qua việc nêu cao đạo đức cách mạng, bài trừ chủ nghĩa cá nhân và nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết trước đây.

1- bệnh quan liêu. bệnh quan liêu là căn bệnh của những người và những người lãnh đạo xa rời thực tế, xa rời quân đội, xa dân, xa dân chủ. các quan khi được giao phụ trách lĩnh vực nào cũng giống như một ông vua con, có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực đó, lĩnh vực đó. đối với cấp trên là khinh thường, đối với cấp dưới là thống trị, đối với quần chúng là chính thức. bệnh quan liêu để lại hậu quả nặng nề cho đảng, nhà nước và xã hội. Trước hết, cần bài trừ tham nhũng, lãng phí.

2- bệnh tham lam. người mắc bệnh này đặt lợi ích của mình lên trước lợi ích của đảng, của dân tộc. Chúng không màng đến “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, chà đạp lên lợi ích của cách mạng và của nhân dân. do đó, họ chuyên quyền, ích kỷ ”, sử dụng tài sản công vào việc riêng, dựa vào ảnh hưởng của đảng để mưu cầu mục đích riêng, tham ô, tham nhũng, sống xa hoa và tiêu xài bừa bãi.

3- bệnh lười. Tôi nghĩ tôi giỏi tất cả mọi thứ, tôi biết tất cả mọi thứ. lười học, lười suy nghĩ. sợ khó khăn, gian khổ. những điều dễ dàng là đối với họ, những điều khó khăn là đối với những người khác. nếu bạn thấy mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm, hãy tìm cách tránh nó.

4- kiêu ngạo. tự phụ, tự phụ hoặc tự phụ. anh ấy thích được khen ngợi và tâng bốc. ưu ái người khác. hễ làm được việc gì thành công một chút là anh lại khoe khoang, khoe khoang, không ai bằng anh. Tôi không muốn học hỏi từ quần chúng, tôi không muốn người khác chỉ trích họ. Tôi cũng muốn trở thành giáo viên của những người khác.

5- hiếu thảo. Đói danh, hám lợi, thích địa vị, coi mình là anh hùng, chí lớn. Vì tham vọng đó mà làm những việc không đáng có. cho đến khi bị công kích và chỉ trích, tinh thần rùng mình. những người đó chỉ biết đi lên chứ không biết đi xuống. Tôi chỉ có thể chịu hạnh phúc chứ không thể đau khổ. chỉ thích làm chủ tịch này, ủy viên nọ mà không quan tâm đến công việc thực tế.

6- Bệnh “có tên, không có thực”. việc làm không thiết thực, không từ gốc, đến nơi đến chốn, không từ dưới lên. làm cho nó xảy ra, làm cho nó xảy ra. làm ít để suy luận nhiều, để báo cáo về sự uy nghiêm, nhưng xem xét kỹ hơn thì nó trống rỗng.

7- cận thị. đừng nhìn xa, hãy nhìn rộng. Đừng nghĩ đến những vấn đề lớn lao, chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Những người này chỉ thấy lợi và hại nhỏ mà không thấy lợi hay hại lớn.

8- bệnh tị nạn. mọi thứ đều muốn là “bình đẳng”, làm phát sinh hiểu lầm hai chữ “bình đẳng”. không hiểu rằng kẻ mạnh gánh vác, kẻ yếu gánh vác ánh sáng. người làm việc căng thẳng nên ăn nhiều, người làm việc dễ ăn ít.

đó là sự bình đẳng.

9- Bệnh xu nịnh, a dua. tất cả những người ở phía trước là tốt, tất cả những người ở phía sau là xấu. khi thấy gạo dẻo thì nói xôi ngọt, khi thấy thịt thì nói là có thịt. căng buồm vì gió mà không có tinh thần.

10- bệnh kéo bè, kéo cánh. Người nào thấy tốt thì cho là tốt, người xấu cũng cho là tốt nên đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau. Nếu ai đó không hợp với mình thì người tốt cũng coi là xấu, việc tốt cũng coi là xấu, rồi tìm cách hạ bệ người đó, nói xấu, tìm cách hạ bệ người đó. từ đó sinh ra bè phái, chia rẽ, mất đoàn kết, thiếu tổ chức, kỷ cương, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của đảng và nhà nước.

Việc Hồ Chí Minh phân tích một cách hệ thống, sâu sắc và chính xác những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa cá nhân dưới dạng bệnh tật cho thấy hệ thống này phản đối đạo đức cách mạng và có hại cho cách mạng. nâng cao chí khí cách mạng bằng cách bài trừ chủ nghĩa cá nhân, người viết: “Tóm lại, chủ nghĩa cá nhân mắc nhiều sai lầm”.

Hiện nay, căn bệnh xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên làm suy giảm lòng tin của nhân dân. sửa đổi lời dạy của Hồ Chí Minh là cơ sở để cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình dưới sự giám sát và góp ý của nhân dân.

3. giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh cho rằng mặt đối lập của đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, do đó, nâng cao đạo đức cách mạng không thể tách rời chống chủ nghĩa cá nhân, luôn gắn liền với chống chủ nghĩa cá nhân. xây là nâng cao chí khí cách mạng, chống là hướng tới mục tiêu chấm dứt chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh chủ trương “phải diệt trừ chủ nghĩa cá nhân, phải nâng cao đạo đức cách mạng” và phải nâng cao đạo đức cách mạng để tăng sức mạnh chống chủ nghĩa cá nhân. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân đã được Hồ Chí Minh nêu rõ trong bài viết nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng.

– giải pháp từ bên

Cán bộ, đảng viên là người của tổ chức. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu, muốn nâng cao chí khí cách mạng, phải chống chủ nghĩa cá nhân. Các giải pháp chủ yếu để nâng cao tinh thần cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, dân quân, dân quân phải:

Trước hết, tăng cường giáo dục trong toàn đảng bộ về lý tưởng cộng sản, đường lối, chính sách của Đảng và bổn phận, đạo đức của người đảng viên.

Thực chất, đây là giải pháp xác lập nền tảng tư tưởng, lý luận, khuôn mẫu hành động, nền tảng, cái gốc của toàn đảng bộ và của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, mỗi đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, củng cố địa vị của giai cấp vô sản, phấn đấu nắm vững quy luật của cách mạng Việt Nam. phải luôn nêu cao chí khí cách mạng, kiên quyết đấu tranh. chống chủ nghĩa cá nhân; phát huy chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, xây dựng đất nước về kinh tế; một lòng một dạ chiến đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và đất nước.

XEM THÊM:  Soạn bài một số thể loại văn học kịch nghị luận

thứ hai, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc trong đảng.

Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và tự phê bình là quy luật phát triển của đảng, là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. đó là phương thuốc tốt nhất, giúp toàn đảng bộ và mỗi đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, không ngừng tiến bộ và ngày càng vững mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự phê bình, tự phê bình, tự sửa mình như rửa mặt hàng ngày. như vậy sẽ không có bệnh tật trong trận đấu và trận đấu diễn ra vô cùng lành mạnh.

nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, theo Hồ Chí Minh nghĩa là:

+ tự phê bình và phê bình phải có sự đồng hành yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, thấu hiểu nhau, đi đến thương yêu.

+ Tự phê bình và phê bình phải triệt để, thấu đáo, không nể nang, không thêm bớt, không dùng châm biếm, mỉa mai, châm biếm, phải xác định rõ ưu điểm và khuyết điểm, phê bình là làm, không suy diễn, quy kết. .

Hồ Chí Minh khuyên, khi tự phê bình và phê bình phải cẩn trọng:

+ Cán bộ đảng viên, dân quân đầu cơ, lợi dụng phê bình để “đánh” nhằm đạt mục đích vụ lợi, tư lợi.

+ cán bộ, đảng viên là “nhân hòa có lại”. Đó là những người trong khi làm xong không tự phê bình, không phê bình ai.

+ cán bộ cực đoan, bộ máy mốc meo, thái độ “đối với những người có khuyết điểm, sai lầm… như rắn hổ mang, thưa quý ông” 1.

Thứ ba, chế độ sinh hoạt và kỷ luật của đảng viên phải nghiêm minh. Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản là tổ chức cao nhất, gọn nhẹ nhất, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc. vì vậy, chế độ sinh hoạt của đảng viên từ chi bộ đến cấp trên phải nghiêm túc. Hồ Chí Minh coi trọng chi bộ. người thì cho rằng “chi bộ ổn thì mọi việc sẽ ổn” 2. đối với người cộng sản, sự nghiêm minh, nghiêm khắc không thể tách rời tinh thần ý chí, tự giác. Hồ Chí Minh viết: nói đến kỷ luật thì đảng lao động Việt Nam phải có kỷ luật sắt, đồng thời phải có kỷ luật tự giác. Người chỉ ra rằng để nâng cao tinh thần cách mạng và chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, công tác kiểm tra của đảng phải nghiêm túc.

– giải pháp của cán bộ, đảng viên

Theo Hồ Chí Minh, chí khí cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống, là do đấu tranh, rèn luyện hàng ngày mà phải được phát triển và củng cố, giống như ngọc càng sáng, càng vàng càng sáng. vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên bắt buộc phải kiên trì, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện đạo đức cách mạng. Trong bài: Nâng cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh lưu ý:

trước hết, “mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng và của nhân dân lên trên hết”.

Đối với đảng cầm quyền, phần lớn cán bộ, dân quân là những người có chức, có quyền; Gắn liền với chức vụ, quyền lợi là danh và lợi. do đó, đây là một mối quan tâm, một vấn đề mà thành phố Hồ Chí Minh từ nay trở đi trở lại nhiều lần. Đảng là người đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và của toàn thể nhân dân lao động, không mưu cầu lợi ích của tập thể, cá nhân nào. đảng viên đại diện cho đảng và đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. do đó, lợi ích của quân phiệt phải ở bên trong, chứ không phải bên ngoài, lợi ích của đảng và giai cấp. đảng và lớp thành công và thành đạt nghĩa là đảng viên thành công và thành đạt. nếu một người rời bỏ đảng và lớp, dù một cá nhân có tài năng đến đâu, họ chắc chắn sẽ không thể làm được gì. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đạo đức cách mạng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. nếu lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của bên ”1.

thứ hai, “phải đi sát thực tế hơn, gần gũi hơn với quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền thống trị tập thể của nhân dân”.

Mối quan hệ đảng – dân luôn là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mọi người đoàn kết thì việc gì cũng làm được. nhân dân không ủng hộ ông thì ông làm gì cũng không nên “2. nhận xét, trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, mối quan hệ đảng – dân rất khăng khít; lập lại hòa bình và xây dựng đất nước, có chiều hướng gia tăng, số cán bộ quan liêu, phiến quân xa lánh quần chúng Tháng 12 năm 1958 Hồ Chí Minh viết: ngày nay chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí mà họ cho là giỏi mọi việc họ làm, họ tránh xa Hồ Chí Minh phê phán những cán bộ, đảng viên xa rời thực tế, ép buộc quần chúng làm theo ý mình và tư tưởng chủ quan.người ta gọi là cán bộ, đảng viên lao động bằng cách chặt chân cho vừa giầy, chân là quần chúng, giầy dép là cách tổ chức và làm việc của chúng ta, ai cũng đi giầy dép. n không ai đi giày Người đã kết luận: “Đạo đức cách mạng là hòa với quần chúng thành một khối duy nhất, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng” 1.

iv. giá trị của việc làm nâng cao chí khí cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân

Dù bài báo đã được đăng cách đây gần 40 năm nhưng những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân vẫn giữ nguyên giá trị và luôn được đánh giá cao. thời kỳ và quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp đổi mới. Để học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người, chúng ta phải nhận thức sâu sắc những vấn đề sau:

– Trước hết, Đảng ta phải thể hiện được năng lực trí tuệ, vạch ra con đường đúng đắn, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua khó khăn, thử thách và tiến lên phía trước. Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và chỉ đạo đã chứng tỏ sự thành công của nó với những thành tựu to lớn có tầm quan trọng lịch sử trong 20 năm qua. Những thành tựu đó cũng thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh từ năm 1960: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Trong giai đoạn phát triển mới, đất nước ta có nhiều vận hội mới, cũng như không ít khó khăn, thách thức. đổi mới là một cuộc chạy đua mới và chưa từng có. cần phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đảng phải sáng suốt lãnh đạo, liên tục đưa dân tộc ta tiến lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, như lời Hồ Chí Minh đã nêu trong bài: nêu cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh luôn nói cán bộ là gốc của mọi công việc, đạo đức là gốc của cán bộ, cán bộ thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Trong bài: Nâng cao tinh thần cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh đánh giá rằng trong thực tiễn sản xuất và chiến đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống Mỹ, cứu nước, “nhiều cán bộ, đảng viên có mặt”. gương mẫu, khó khăn trước, khó khăn đến sau. “

Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá ix tháng 01 năm 2004 nêu rõ: Qua thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã cho thấy đa số hiện nay cán bộ, đảng viên tin tưởng vào Người, vào sự đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. “Nhiều cán bộ đảng viên, dân quân đã phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; có phong cách làm việc, dân chủ, nói và làm ”1. quan điểm này tiếp tục được tiếp thu đầy đủ trong văn kiện đại hội x. Báo cáo công tác xây dựng đảng trong Văn kiện Đại hội X chỉ rõ: “Cán bộ, dân quân tin tưởng vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo trong công việc, hình thành phẩm chất, năng lực, từng bước trưởng thành, giữ vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”1.

Trong giai đoạn cách mạng mới, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, rất cần sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết tổ chức quần chúng thực hiện đường lối. , chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đội ngũ cán bộ, dân quân. hình gì, chuyển động gì. Rõ ràng, trong giai đoạn hiện nay, việc quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo, vừa hồng, vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng.

– Quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tạo cơ hội cho chúng ta phát triển mà còn tác động tiêu cực đến đạo đức và lối sống. Cụ thể, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, tinh thần, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện ở tất cả các bộ phận cấu thành chính trị cấp sở, trên mọi lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương và quần chúng. >

Tình trạng này đã được thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm, nhưng nguyên nhân như đồng chí đã chỉ ra là do một bộ phận cán bộ, đảng viên “mang ba lô của chủ nghĩa cá nhân” 1. Vì vậy, việc học tập và làm theo lời dạy của Hồ Chí Minh “Nâng cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân” ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.

– Việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, công chức nhà nước cần bắt đầu từ hàng hóa, chống chủ nghĩa cá nhân. đây là chuyên đề nâng cao đạo đức cách mạng, chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đặc biệt.

Những giải pháp, từ các cơ quan đảng đến cán bộ mà Hồ Chí Minh nêu ra trong công cuộc nâng cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân cách đây gần 40 năm vẫn còn nguyên giá trị, bởi đó là những giải pháp rất cơ bản, rất thiết thực, cần được được thực hiện thường xuyên. Để thực hiện các giải pháp này, cần nhấn mạnh một quan điểm của Hồ Chí Minh, đó là muốn biến các chủ trương, chính sách thành hiện thực, không chỉ cần giải pháp đúng mà cần phải có quyết tâm và dũng khí hơn nữa để thực hiện đúng pháp luật. . tất cả các chuyên gia nghiên cứu về chống tham nhũng trên thế giới đều nhận định, chống tham nhũng trước hết không bắt đầu bằng “luật sắt”, mà phải bắt đầu bằng quyết tâm chính trị của người lãnh đạo; không chỉ bằng một “bàn tay sắt”, mà hơn hết là bằng một “bàn tay sạch”. trong tổ chức lực lượng và quá trình thực hiện cần thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có mục tiêu, kế hoạch chưa đủ mà cần phải có biện pháp cụ thể, chắc chắn và phải có ý chí rất cao. tinh thần nỗ lực thực hiện để đạt được kế hoạch đề ra. Mục tiêu của kế hoạch là một phần, biện pháp phải có hai phần, nỗ lực phải có ba phần ”1.

tài liệu tham khảo: hồ chí minh toàn tập 12 – nxbctqg, hn, 2000

tải xuống toàn văn tác phẩm đề cao đạo đức cách mạng, chấm dứt chủ nghĩa cá nhân

tài liệu đính kèm

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *