Recent Articles

Đôi nét về chủ nghĩa hiện sinh

Sở dĩ được gọi là chủ nghĩa hiện sinh là vì chủ nghĩa này nhấn mạnh rằng đời sống nhân loại chỉ có thể hiểu được thông qua sự hiện sinh của cá nhân, tức là thông qua kinh nghiệm riêng biệt của anh ta về cuộc đời. Người ta sống, chứ không phải tồn tại, trong mỗi phút giây, và kinh nghiệm về cuộc sống của mỗi người luôn có tính chất độc đáo, khác biệt hoàn toàn với kinh nghiệm của mọi người, và chỉ có thể được hiểu đúng thông qua sự dấn thân của anh ta vào cuộc sống.

Phê bình văn học Việt Nam và vấn đề tiếp nhận lý thuyết nước ngoài

Nhiều năm qua, phê bình xã hội học, nhất là ở giai đoạn tiền Đổi mới, thường rơi vào phê bình nguyên lý. Nguồn gốc lý thuyết của lối phê bình này chủ yếu ở các nhà phê bình chính thống Nga – Xô viết. Sự tiếp thu họ theo kiểu tự nguyện một cách cưỡng bức và cưỡng bức một cách tự nguyện dần dà đi vào vô thức bằng cách tự động hóa, nên đa số các nhà phê bình văn học Việt Nam bấy giờ gần như không có ý thức gì về lý thuyết và phương pháp.