Recent Articles

Chú giải ngắn về phê bình văn học Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác

Chú giải ngắn về phê bình văn học Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác

Tọa đàm “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”

Chúng tôi trân trọng kính mời các Quý vị đến tham dự Tọa đàm, trình bày tham luận, tham gia đối thoại, chia sẻ các vấn đề về công trình Thơ như là mỹ học của cái khác và những vấn đề có liên quan.

Thời gian: 8h30 ngày thứ Sáu, 26 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Phòng Họp Hội đồng tầng 2, nhà Hiệu bộ- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Một cách mở lòng về phía khác

Viết về một thế giới thơ trong một không gian đang phân rã những góc nhìn, những giọng nói, kết cấu cổ điển của cuốn sách này có thể là biểu hiện của nỗ lực đi tìm một cấu trúc nương tựa của người viết. Phần 1 đưa ra một dẫn nhập cho lựa chọn viết, một điểm tựa có tính chất lập thuyết (hơn là lý thuyết): Thơ như là mĩ học của cái khác. Ý tưởng của phần viết này, có thể nói gọn lại, là một nỗ lực đòi hỏi sự dung nhận những cái khác để vun xới mảnh đất thơ. Nỗ lực lập thuyết bao giờ cũng là một nỗ lực nhiều tư biện, và thậm chí, ngụy biện, nằm sẵn trong thao tác làm việc của người viết bất kỳ. Hắn ta không thể trông đợi vào sự sáng sủa của những phương pháp đã lên khuôn hay những tri thức đã được số đông đồng thuận, mà phải tự tìm một con đường của mình.