Recent Articles

Giải thưởng văn học năm 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội

Ở hạng mục văn xuôi, giải thưởng được trao cho SBC là săn bắt chuột (NXB Trẻ) của Hồ Anh Thái (8/9 phiếu). Tập thơ Buổi câu hờ hững (NXB Văn Học) của Nguyễn Bình Phương đoạt giải ở hạng mục thơ (9/9). Tập tư liệu văn học Dĩ vãng phía trước (Phương Nam và NXB Hội Nhà Văn) của Ngô Thảo (9/9) đoạt giải ở hạng mục phê bình. Ở hạng mục dịch thuật, giải thưởng được trao cho bản dịch Lolita (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) – Dương Tường dịch từ tác phẩm của Nabokov (9/9). Riêng tập thơ Xem đêm (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) của nhà thơ Phùng Cung (1928-1997) đã được trao giải thành tựu về thơ (9/9).