Recent Articles

“Bóng tối giúp nhà thơ vượt qua những giới hạn của ý thức thông thường”

Chính trong thời gian Lập đang học tập tại Hoa Kỳ, tôi đã gặp anh. Mùa hè năm 2004, Lập đến Boston tham dự Hội thảo hàng năm của Trung tâm William Joiner. Tình cờ, tôi được mời góp ý về bản dịch tiếng Anh bài thơ anh định đọc tại đêm thơ, và đó là khởi  bắt sự hợp tác dẫn đến Những vì sao đen.

Đối thoại thơ Ngô Tự Lập và Martha Collins (Mỹ) nhân dịp xuất bản tuyển tập “Black Stars”

Với sự hiện diện của một số nhà thơ Mỹ nổi tiếng, chương trình bao gồm:

– Đọc thơ song ngữ,
– Trao đổi về dịch thuật và
– Thưởng thức một số ca khúc phổ nhạc. 

Các diễn giả mong được đón tiếp anh chị.

Ba cách hiểu về hậu hiện đại

Trong những năm gần đây, trên báo chí và các diễn đàn học thuật, thuật ngữ “hậu hiện đại” và “chủ nghĩa hậu hiện đại” được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về hậu hiện đại thường dẫn đến những bất đồng sâu sắc. Điều này, theo tôi, có lý do là sự khác biệt về cách tiếp cận. Thực tế là trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX đã có những thay đổi rất lớn diễn ra trên thế giới khiến thời đại của chúng ta khác hẳn những thời đại trước đó. Một số nhà tư tưởng gọi đó là thời hậu hiện đại, còn trào lưu tư tưởng gắn liền với nó được gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhưng thuật ngữ này đang được tiếp cận theo ít nhất ba cách khác nhau.