Recent Articles

Mai Quốc Liên

Mai Quốc Liên có những đóng góp đáng ghi nhận trong hoạt động giảng dạy và đào tạo ở bậc Đại học. Nhiều sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được ông rèn cặp đã trưởng thành và lập nghiệp văn chương vững vàng. Ở tuổi 60, ông còn cho xuất bản tập thơ trữ tình đầu tiên, bộc lộ tiềm năng phong phú của cây bút Mai Quốc Liên lãng mạn và đa cảm.

Phong Lê

Bên cạnh công việc nghiên cứu, Phong Lê còn tham gia giảng dạy và đóng góp vào công tác đào tạo ở bậc Đại học và Sau Đại học. Nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học do ông trực tiếp hướng dẫn đã bảo vệ thành công các Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam và Lý luận văn học. Trong nhiều năm, ông từng là Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành xét phong chức danh Giáo sư Văn học ở Việt Nam.

Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984)

Tính từ tác phẩm văn học đầu tay Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười (viết giữa những năm 40 của thế kỉ trước, mất bản thảo, năm 1954 viết lại và in lần đầu) cho đến khi mất, trong 50 năm cầm bút, sinh thời ông đã viết và cho in hơn 100 đầu sách với hơn 30.000 trang in. Trong số đó, có hơn chục cuốn đuợc xuất bản sau khi ông mất; một số cuốn bản thảo đã xong nhưng còn là lai cảo. Sách của ông bao quát nhiều lĩnh vực phong phú của khoa học xã hội, khoa học nhân văn, tư tưởng – đạo đức: triết học, chính trị, kinh tế, sử học, văn học, ngôn ngữ học, đạo đức học, luân lí, cách trí, dịch thuật, biên khảo về danh nhân, luyện đức trí,…v.v… Ngoài ra, ông đã viết hơn 300 bài khảo luận, điểm sách, nghiên cứu in trên báo chí Sài Gòn đương thời trước 1975 cùng mấy chục bài Tựa cho sách của đồng nghiệp, văn hữu.