Recent Articles

Nguyên tắc đối đẳng trong kết cấu tiểu thuyết Nho lâm Ngoại sử (1)

Rất nhiều nhà nghiên cứu đã ý thức được cảm quan không gian tính cũng như tính chất đồng hiện thời gian ở Nho lâm Ngoại sử, ý thức được cái cảm giác về những mối quan hệ đối ứng, ánh chiếu giữa các thành tố trong tác phẩm xuất hiện trong lúc đọc. Các nhà phê bình cũng phát hiện thấy đọc Nho lâm ngoại sử nhiều khi không phải chỉ là đọc hồi này qua hồi khác mà là đọc đối chiếu các hồi, các nhóm hồi, các hình tượng trần thuật. Cảm giác đó có phần tương tự cảm giác nảy sinh khi đọc Sử kí của Tư Mã Thiên vậy. Thế nhưng các nhà nghiên cứu đã không thực sự phát hiện được cốt lõi của vấn đề – hoạt động của nguyên tắc kết cấu đối đẳng trong cấu trúc tác phẩm.

Đọc hiểu nhân vật Nho Lâm Ngoại Sử bằng từ khóa của Luận Ngữ

Có nhiều học giả cho rằng Ngô Kính Tử chia sẻ niềm đồng cảm cá nhân nhiều nhất với nhân vật Đỗ Thiếu Khanh trong khi không ít người quả quyết Vương Miện là nhân vật lí tưởng của nhà văn.[11] Riêng chúng tôi trước sau tin rằng Ngu Dục Đức mới là nhân vật giành trọn cảm tình kín đáo của họ Ngô. Dung dị, cận nhân tình Ngu Dục Đức có thể được xem là phương án nhân sinh của nho nhân nói chung. Thiển ý của chúng tôi là nếu hiểu chữ lí tưởng theo nghĩa nên noi theo và sẵn lòng để noi theo và có thể noi theo được thì ta có thể xem Ngu Dục Đức là nhân vật lí tưởng của tác giả tiểu thuyết.