Recent Articles

Trường phái phê bình mới: xưa và nay (1)

Xuất phát tại London ngay từ đầu năm 1907, từ cái hơi khá mỏng manh của các ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa tân thời của Pound, chủ nghĩa hình thức đã phát triển trong cả nửa đầu thế kỷ 20 và thống trị cách lập luận Anh-Mỹ về phê bình trong suốt 25 năm, kể từ khoảng năm 1935. Những người thực hành chính yếu nhất là T. S. Eliot, I. A. Richards, John Crowe Ransom, Allen Tate, Robert Penn Warren, Cleanth Brooks, và William Wimsatt

Sự bùng nổ truyền thông hiện đại trong văn học

Theo Yến Thanh (một nhà phê bình thuộc thế hệ chúng ta đang nói), cái tên phê bình thế hệ F lần đầu tiên được Trần Thiện Khanh dùng thay cho cách gọi thế hệ phê bình trẻ quen thuộc. Yến Thanh viết: “Nhiều người định danh thế hệ phê bình mới này theo tuổi, tức 7x, 8x, 9x. Một số người khác, gọi tên thế hệ này dựa trên “cách viết đặc thù” của họ, là “thế hệ viết trên mười đầu ngón tay” (nhà thơ Hữu Thỉnh – BTX). Chúng tôi lại muốn chọn cách định danh của Trần Thiện Khanh (xin xem phebinhvanhoc.com.vn) – một người nằm trong thế hệ, rằng đó là thế hệ phê bình f.

Phê bình Mới

Trước tiên cần phải nói rằng tất cả các lý thuyết phê bình mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong loạt bài giảng này không tách rời nhau một cách tuyệt đối. Có những ảnh hưởng tương tác lẫn nhau, có những pha trộn giữa các khuynh hướng, có những chồng chéo về thời gian. Chính là để đơn giản hóa và để có thể trình bày sáng rõ mà tôi chia tách thành các khuynh hướng tiếp cận: phê bình mới, phân tâm học, và khuynh hướng tiếp cận triết học. Ba cách tiếp cận này thường xuyên đan cài ảnh hưởng lẫn nhau. Chẳng hạn: phê bình mới không xa lạ với thao tác phê bình theo hướng triết học (đặc biệt là hiện tượng học, qua trường hợp Merleau Ponty). Phê bình mới cũng không xa lạ với phân tâm học (trường hợp Jean-Pierre Richard cũng như một số các tác giả khác hay thậm chí cả Rolland Barthes, người không hoàn toàn tách biệt với phê bình mới, hơn thế nữa, trong cuốn Về Racine, năm 1960, ông bày tỏ sự kính trọng đối với phương pháp phân tâm học, một phương pháp mà ông mắc nợ rất nhiều.