Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
230 lượt xem

Tên tác phẩm do tổng bí thư nguyễn văn linh viết

Bạn đang quan tâm đến Tên tác phẩm do tổng bí thư nguyễn văn linh viết phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Tên tác phẩm do tổng bí thư nguyễn văn linh viết

Với trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh xác định rõ, đổi mới phải có nguyên tắc, phải kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo con đường phù hợp với quy luật khách quan; Cần củng cố và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền thống trị của nhân dân để từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Bạn đang xem: Viết chức danh của Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh

Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần “nhìn thẳng chân lý, trân trọng chân lý, khẳng định chân lý”, đồng chí Nguyễn Văn Linh với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng. cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở kiểm điểm nghiêm minh sự lãnh đạo của mình, phân tích những sai lầm, khuyết điểm để cụ thể hóa, thể chế hóa, hiện thực hóa đường lối đổi mới, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. một trong những nguyên nhân dẫn đến những “đột phá” và cũng là dấu ấn của đồng chí trong thời kỳ này là đã chú trọng công tác tư tưởng của đảng, để đảng không ngừng hoàn thiện và chỉnh đốn lại vai trò lãnh đạo của mình.

Trước hết, chúng ta phải đổi mới tư tưởng và phương thức lãnh đạo của đảng

Đại hội VI (tháng 12 năm 1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội đổi mới đã chỉ ra: “Những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế – xã hội xuất phát từ những khuyết điểm trong hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng – tổ chức và công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên. đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân “& lt; 1 & gt ;. do đó, lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, không ngừng nâng cao và hoàn thiện vai trò lãnh đạo của mình với tư cách là hạt nhân lãnh đạo toàn xã hội, trước Toàn là đảng. phải đổi mới mình và thực hiện một cuộc cách mạng trong công tác xây dựng đảng.

trong đổi mới công tác xây dựng đảng, Người nhận thức sâu sắc rằng: “muốn tiến hành công cuộc đổi mới trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, cần phải chuẩn bị trước cơ sở lý luận, việc khám phá lý luận cần được tiền đề và điều kiện cơ bản làm cơ sở cho sự đổi mới trong hoạt động thực tiễn “& lt; 2 & gt ;, Đảng xác định muốn đổi mới tư duy thì trước hết phải đổi mới tư duy. Chủ nghĩa Lê-nin, theo điều kiện cụ thể của Việt Nam. Thực tế là một sai lầm chết người không kém “nóng vội mà bỏ qua các bước cần thiết” & lt; 3 & gt ;, do đó, “lối tư duy đúng đắn không thừa nhận văn hóa cường điệu, nhấn mạnh một bên và coi thường bên kia ”& lt; 4 & gt và thậm chí ít hơn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin,” phủ nhận những thành tựu lý luận và quan điểm đúng đắn của đảng, không cho đảng chấp nhận những quy luật phổ biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trái lại phải tiếp tục hoàn thiện và phát triển những thành quả đó ”& lt; 5 & gt ;. Vì vậy, để nâng cao trình độ lý luận, một trong những yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là cán bộ, đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, khai thác kho tàng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo của Đảng; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cách mạng nước nhà và tham khảo thành tựu phát triển lý luận của các đảng chị em. ”& lt; 6 & gt ;.

Về mặt lý luận, trong nhiều bài báo, bài phát biểu, các đồng chí và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra rằng, Đảng chưa nhận thức đầy đủ về đặc điểm và quy luật của thời kỳ quá độ, trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, nhất là không thừa nhận quy luật tồn tại khách quan của nền sản xuất hàng hóa nên không thể vận dụng vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách kinh tế, tạo đà cho kinh tế phát triển. do đó, đảng chủ trương cải cách toàn diện về kinh tế và chính trị, nhưng tập trung vào cải cách kinh tế “& lt; 7 & gt ;. tuy nhiên, để cải cách thành công, nhất là” cải cách chính trị phải đạt kết quả, không gây mất ổn định chính trị và làm tổn hại đến toàn bộ công cuộc đổi mới nói chung “& lt; 8 & gt ;, phải thấm nhuần quan điểm. đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà là thay đổi cách làm năng động, sáng tạo nhất, phù hợp với tình hình đất nước và thời đại, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc đồng thời trong đổi mới công tác xây dựng đảng, cần chú trọng tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng từ các cấp, làm cho chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt. quần chúng, bởi theo đồng chí, mỗi con người dù lớn, nhỏ trong cuộc đời đều phải có “bước ngoặt” và người cán bộ, dân quân của Họ phải thể hiện sự vững vàng mỗi khi bạn đứng trước mặt họ. bước ngoặt của cuộc đời tôi.

thúc đẩy dân chủ nhưng không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên, đa đảng

trước tác động của tình hình thế giới, trong đảng có một số người có biểu hiện hoài nghi, lưỡng lự; thậm chí có người còn tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng. với bản lĩnh chính trị và tư duy nhạy bén, sắc sảo, đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng, việc một số người đề cao đa nguyên trong đảng và trong xã hội là “lệch lạc”, bởi đa nguyên sớm muộn sẽ dẫn đến tình trạng đa đảng, cơ sở một đảng đối lập. Chính vì lẽ đó, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Người nhấn mạnh: “Đảng phải nghiêm túc kiểm điểm với tinh thần phê bình sâu sắc, chặt chẽ hàng ngũ, tăng cường bản lĩnh giai cấp và là đội tiên phong để bảo đảm giữ vững vai trò chủ đạo của toàn xã hội, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới ”.

sau đó, với lòng dũng cảm và sự nhạy bén chính trị của mình, ông đã cùng với trung ương và bộ chính trị sớm đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo đổi mới tại phiên họp toàn thể lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương, đảm bảo cuộc đua đổi mới không đi chệch hướng. . Do đó, Đảng kiên quyết thực hiện đổi mới, phát triển vững chắc và sáng tạo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, cơ sở tư tưởng của Đảng, lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhưng không đi chệch mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa – chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, không xa rời con đường đã chọn. , đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đồng thời đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị để một mặt tăng cường sự lãnh đạo của đảng và hiệu lực quản lý nhà nước; mặt khác, phê phán những quan điểm, khuynh hướng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu đòi đa nguyên chính trị, chống đa đảng.

XEM THÊM:  Đọc truyện Truyện Kiều của Nguyễn Du (Trọn bộ)

Đầu năm 1989, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã dứt khoát tuyên bố: “Không chấp nhận đa nguyên”, nhưng vấn đề này vẫn chưa lắng xuống được bao lâu. thời gian. một thời gian dài, sau đó một vấn đề nảy sinh trong đảng: chủ đề “nhiều ý kiến”; một số người trong số họ đã tán thành ý kiến ​​này. lúc đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng nói rất đúng thực chất của vấn đề này là nhìn bề ngoài thì “đa ý kiến” có vẻ nhẹ nhàng hơn nên dễ “thu hút” hơn, nhưng về bản chất thì dù muộn hay không cũng sẽ dẫn đến hình thành các đảng phái đa đảng, đối lập, do đó đã phá vỡ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của đảng, gây ra tình trạng bè phái trong nội bộ đảng. do đó, đảng phải thực sự dân chủ, phát huy dân chủ, khuyến khích, lắng nghe ý kiến ​​của mọi người, kể cả ý kiến ​​“đối địch”, chắt lọc những cái đúng, nhưng trên cơ sở tập trung. đồng thời phải đấu tranh chống chế độ dân chủ cực đoan, hình thức, tư sản, vì dân chủ “vạn năng”, “đa ý kiến” là sự phản ánh lực lượng giai cấp trong chính trị.Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh, phải thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực; đưa dân chủ trở thành “cú hích” cho sự nghiệp cách mạng, nhưng dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật, với ý thức và trách nhiệm công dân. dân chủ phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo bằng phương thức dân chủ, trên cơ sở phát huy dân chủ; cần thực hiện khẩu hiệu “lấy dân làm gốc”, để không chỉ khơi dậy sức mạnh của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, mà còn tập trung khắc phục tình trạng “biểu hiện phản dân chủ, thiếu dân chủ. và thiếu dân chủ ”. ở khắp mọi nơi, sự bất bình của nhiều người vẫn chưa được giải quyết. “& lt; 10 & gt ;.

không phải ngẫu nhiên mà đồng chí nguyễn văn linh “đã viết nhiều bài báo nêu những sự việc cụ thể, tổng kết thành” dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “. phải kiên quyết đấu tranh để thực hiện nó, vì đó là “lực lượng cơ bản của cách mạng, của xây dựng đất nước” & lt; 11 & gt Theo đồng chí: dân chủ nghĩa là trước hết nhân dân phải biết, được thông tin và được thông tin chi tiết có khả năng quyết định đúng đắn, bàn bạc thì nhân dân mới làm, ý thức, coi mọi công việc cách mạng là công việc của mình, vì lợi ích của mình. không chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, họ ở chỗ đó, trong người đó, chắc chắn có tệ quan liêu và các hiện tượng biến tướng, suy cho cùng, có dân chủ đâu. nghĩa là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nên nói một cách tổng thể, muốn nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng thì trước hết phải dân chủ trong nội bộ đảng; trong đó Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các tổ chức cơ sở đảng nêu gương trong thực hiện dân chủ.

xem thêm: giáo án cấp độ khái quát nghĩa của từ, bài 1: cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ

Thực tế, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ “tuyên ngôn” mà còn “kiên trì thực hiện đổi mới theo nguyên tắc – đổi mới nhưng luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền của những người thống trị, nhận ra rằng “mọi người biết, mọi người thảo luận, mọi người làm, mọi người kiểm tra” & lt; 12 & gt ;.

Một trong những đóng góp quan trọng của ông trong thời kỳ đổi mới là tiếp tục xây dựng chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ VI để đưa ra những quyết sách mới trong các văn kiện của Đại hội lần thứ VII; trong đó có ý kiến ​​xác định rõ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng. chủ trương đưa vấn đề này ra toàn đảng bộ thảo luận một lần nữa thể hiện tư duy nhạy bén, nhạy bén của đồng chí Nguyễn Văn Linh và quan điểm này sau đó đã được đưa ra đại hội đảng bộ các cấp. Quốc hội của đảng đã nhất trí thông qua.

báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật cũng phải đổi mới

Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, khi bàn về các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh rằng: với quan điểm dám nhìn thẳng vào sự thật, hãy cùng xem sự thật, cho dù bạn đang ở thế phòng thủ hay tấn công, chủ động hay bị động. trong khi usa đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ; khi kẻ thù vừa bí mật vừa công khai tấn công nhằm tiêu diệt tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thì chúng ta phải làm gì để đổi mới toàn diện, triệt để trên mặt trận này? , nếu không xác định rõ các nguyên tắc tư tưởng chặt chẽ và chặt chẽ. bởi thực tế cũng cho thấy, nếu không có sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ và nếu không làm được điều đó thì nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc “sẽ là một thảm họa”.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa này đầy thử thách, khó khăn và lâu dài, vì vậy cần có những tác phẩm văn học phù hợp với lịch sử hào hùng của dân tộc; và đây cũng là một yêu cầu nghiêm túc đối với lĩnh vực này.

XEM THÊM:  Bộ sưu tập Nguyễn Du và truyện Kiều &aposkhủng&apos gần 800 cuốn quý giá của thầy Khánh

Một trong những vấn đề quan trọng đối với công tác tư tưởng cũng được đồng chí Nguyễn Văn Linh đặc biệt quan tâm, đó là coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, dân quân gắn với công tác chống chủ nghĩa cá nhân, nghiêm khắc phê phán hiện tượng tham nhũng, suy thoái phẩm chất đạo đức, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên, do đó, trước nhiều biểu hiện trì trệ, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền trong xã hội, dưới bút danh n.v.l., đã viết một loạt bài “làm gì bây giờ” đăng trên báo làng & lt; 13 & gt ;; đã phát huy được sức mạnh to lớn của báo chí và dư luận xã hội theo đúng tinh thần, ý nghĩa của bài học lớn “dân là gốc”, đưa cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực đến gần hơn với người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. .

Những bài báo cập nhật đó không chỉ khơi dậy luồng sinh khí mới trong xã hội, phát động phong trào cả nước chống tiêu cực, quảng cáo, đòi dân chủ mà còn cổ vũ tinh thần phản biện của nhân dân, đảng viên và người lao động chống sức ì, bảo thủ, dối trá, cường quyền. và sự bất công. loạt bài báo “Làm gì bây giờ” nêu gương nói thẳng, nói thật, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, chống tiêu cực, góp phần làm trong sạch bộ máy đảng. và các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, theo người bạn đồng hành: “báo chí từ bắc chí nam đã đưa ra những sai phạm rất lớn. Nhưng sau đó thì im hơi lặng tiếng. Mong rằng từ nay nó sẽ phải” làm mới mình “, chấm dứt việc này” & lt ; 14>.

trong một bài báo, đồng chí nguyễn văn linh viết: “có người có trách nhiệm đã phê bình: có nhiều việc phải làm, tại sao phải hăng say chống tiêu cực? Tại sao không tập trung nói đến mấy trăm tấn. củ tỏi, người mang hộ chiếu ngoại giao đi buôn bán … thì việc phê bình và tự phê bình công khai có gì ghê gớm chỉ khiến người dân hoang mang, cản trở công việc của lãnh đạo … (có lẽ bạn cũng nên xem xét kỹ động cơ và thái độ của cách làm này của đặt câu hỏi!) bỏ qua lời khuyên, tôi tiếp tục viết vì thấy cần thiết. Rất may, chỉ vài ngày sau, dư luận cả nước đã phản ứng rất đúng đắn, đáng khen ngợi “và” cần đưa ngay nhân tố mới vào mặt tiêu cực nhưng đồng thời phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố mới thực sự cất cánh. nhổ cỏ, diệt sâu thì lúa mới lớn ”& lt; 15 & gt;… thực ra loạt bài“ làm gì bây giờ ”của anh đã“ vượt ra ngoài phạm vi bài báo. “tờ báo” thông thường mà trở thành một lối làm việc – cách nói và làm, nói là do Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thực hiện.

Theo tầm nhìn chiến lược của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đấu tranh chống tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng trong công cuộc đổi mới, một bộ phận của công cuộc đổi mới. Vì vậy, phải đấu tranh chống tiêu cực, khắc phục tình trạng “im lặng đáng sợ” để “mở đường cho việc thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc và nghị quyết của đảng”, đưa đất nước đi lên. của hoàn cảnh khó khăn. .khó khăn, ổn định tình hình mọi mặt, giúp người dân bớt khổ, hạnh phúc hơn. kêu gọi các cấp ủy đảng, bộ, ban, ngành, hệ thống báo, đài, các cơ quan chức năng … hợp tác đấu tranh chống tiêu cực; Những vụ việc tiêu cực làm oan sai, gây oan cho nhiều người, nhất là những vụ án lớn liên quan đến nhiều người, nhiều tổ chức của hệ thống chính trị phải được xác minh, kịp thời đưa ra ánh sáng. trong cuộc đấu tranh đó, cùng với việc công khai và quản lý nghiêm minh của nhà nước, của đảng, trước pháp luật, những tiêu cực là bồi dưỡng tinh thần tự phê bình và phê bình, chống tham ô, tham ô, nhũng nhiễu nhân dân .. của mỗi người; đồng thời là dịp để phát huy quyền dân chủ, quyền công dân của quần chúng nhân dân…

*

kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tổng bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, một lần nữa tôi xin trích lời tâm sự của đồng chí này đối với cán bộ đảng viên, dân quân nói chung, những người làm công tác tư tưởng nói riêng. nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của mình về mọi mặt công tác, để công tác tư tưởng luôn đi trước, dẫn đường, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi, đó là: “Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình trước đó, tôi đã sử dụng viết báo và làm công tác tuyên truyền, lúc đó tôi rất tâm đắc với câu tóm tắt ngắn gọn dễ nhớ về phương pháp làm việc của lĩnh vực hoạt động này: “bài báo, nghiên cứu, chia, tổng, phổ, khai, văn học, dạy học, rèn luyện, thực hành “. giao tiếp, văn hóa – nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, hành động) Tôi cho rằng đó là mục tiêu và là con đường để đạt mục tiêu của công tác tư tưởng nói chung, công tác báo chí nói riêng ”& lt; 16>.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, lấy dân làm gốc, coi dân là nguồn sức mạnh của Đảng, luôn gần dân, sát làng. , tin vào nhân dân và vì nhân dân. Dù ở bất cứ vai trò nào, anh cũng luôn xác định phải kiên trì lấy dân làm gốc, kiên trì thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

xem thêm: cho tôi biết cảm nhận của bạn về nhân vật núi và cho tôi biết suy nghĩ của bạn về nhân vật núi

Trong thực hiện đường lối đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh vừa chú trọng thực hiện những quan điểm cơ bản có tầm quan trọng chiến lược, vừa chú ý “việc gì phải làm ngay”, kết hợp chặt chẽ giữa lời nói và việc làm. các bài viết trên báo nhân dân ký tên n.v.l có ý nghĩa sâu sắc nhằm lãnh đạo, nhanh chóng khắc phục tình trạng quan liêu, trì trệ, vô cảm trong lãnh đạo, quản lý ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực …

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Tên tác phẩm do tổng bí thư nguyễn văn linh viết. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *