Thông báo Hội nghị Ngữ văn 2015 Văn học Việt Nam: bản sắc và hội nhập


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

                              VIỆN VĂN HỌC

                             ————————                                               

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Hội nghị khoa học Ngữ văn 2015

VĂN HỌC VIỆT NAM: BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP

 

Theo kế hoạch, Viện Văn học sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Ngữ văn 2015 với chủ đề Văn học Việt Nam: Bản sắc và hội nhập. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Viện Văn học, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài Viện, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có điều kiện công bố kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong năm. Hội nghị tập trung vào một số nội dung sau:

 1. 1.Vấn đề bản sắc trong văn học:
 • -Quan niệm về bản sắc trong văn học, vấn đề bản sắc và tính dân tộc trong văn học, khả năng và những xu hướng kiến tạo bản sắc của văn học Việt Nam.
 • -Bản sắc trong văn học các dân tộc, văn học các vùng miền, văn học của các cộng đồng người, những không gian văn học khác nhau.
 • -Bản sắc và cá tính của chủ thể sáng tạo, những phong cách, lối viết và ngôn ngữ qua các trường hợp tiêu biểu.
 1. 2.Văn học Việt Nam và quá trình hội nhập:
 • -Những kinh nghiệm giao lưu và hội nhập của văn học Việt Nam trong quá khứ và hiện tại (văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại); những tương tác của văn học Việt Nam với văn học các nước trong khu vực và trên thế giới.
 • -Thành tựu của văn học trong quá trình giao lưu, hội nhập qua những trường hợp tiêu biểu.
 • -Ứng xử với những xu hướng hội nhập trong lịch sử văn học. Ảnh hưởng của việc tiếp nhận yếu tố ngoại lai.
 1. 3.Vấn đề bản sắc và hội nhập trong văn học Việt Nam:
 • -Giữ gìn bản sắc và hội nhập trong văn học có mâu thuẫn ra sao, ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình phát triển văn học Việt Nam.
 • -Giải pháp nhằm giải quyết vấn đề giữ gìn, bảo tồn bản sắc đồng thời hướng tới hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thời gian tổ chức: dự kiến vào trung tuần tháng 01  năm 2016.

Hạn nhận đăng ký tham luận: trước ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Hạn nhận toàn văn tham luận: trước ngày mồng 2 tháng 01 năm 2016.

Tham luận xin gửi theo địa chỉ: Phòng QLKH&HTQT – Viện Văn học, qua địa chỉ email quanlykhoahocvvh@gmail.com.

Quy cách trình bày tham luận: Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; cách dòng 1,5 lines; lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2cm. Tham luận không quá 15 trang A4.

(Do điều kiện kinh phí có hạn, Quý vị tham dự Hội thảo tự túc phương tiện đi lại và nơi lưu trú trong thời gian Hội thảo).

Trân trọng thông báo!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HỌC

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

                                                                 

Leave a Reply