Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
412 lượt xem

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Bạn đang quan tâm đến TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một công việc khó, học phương pháp Hồ Chí Minh khó hơn, phức tạp hơn mà khó hơn, phức tạp hơn, bởi phương pháp Hồ Chí Minh khó và phức tạp. Thông minh là một phương pháp. Ở bình diện tư tưởng, triết lý sống và hành động, sự kết hợp giữa tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn trong con người và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phương pháp vận động chính sách Hồ Chí Minh là một lĩnh vực chuyên biệt và là một phần của Phương pháp luận Hồ Chí Minh. Phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh được thể hiện ở một số đặc điểm cơ bản: tính khoa học và tính cách mạng, tính quần chúng và tính nghệ thuật, sự kết hợp giữa lời nói và việc làm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến những nét khoa học và cách mạng trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh:

Một là tính khoa học về phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh

Tính khoa học trong tuyên truyền của Hồ Chí Minh là cụm từ dùng để chỉ tính thường xuyên của công tác tuyên truyền, thể hiện ở chỗ, con người biết lựa chọn, kế thừa và kết hợp tính ưu việt của công tác tuyên truyền. phương pháp, nhất là phương pháp tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam.

Tính khoa học trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh thể hiện ở:

Trước hết, tính khoa học xuất phát từ bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đường lối quan điểm của Đảng.

Bắt nguồn từ nội dung tuyên truyền khoa học – hoạt động tuyên truyền, sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, việc phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, phương pháp tuyên truyền cũng mang tính khoa học.

Trong quá trình hoạt động công khai, Hồ Chí Minh cho rằng luôn chú ý tổng kết những vấn đề, chú ý rút kinh nghiệm từng mặt, thấy được cái hay, cái dở, đúng sai. Sai lầm. Để không ngừng bổ sung, hoàn thiện nội dung, đồng thời làm cho phương thức công khai ngày càng sát thực hơn.

Thứ hai, Hồ Chí Minh luôn lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đã trở thành vấn đề có tính nguyên tắc trong tầm nhìn của Hồ Chí Minh, Người khẳng định: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thực tiễn mù quáng. Lý luận không có thực hành thì lý thuyết suông” (hcm toàn tập, t8, tr.496, h, Năm 2002.). Về phương pháp tuyên truyền, người chỉ đạo phải luôn bám sát thực tiễn, hiểu sâu thực tế, hiểu sâu lý luận, nắm vững lý luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn.

Khi đề cao lý luận Mác – Lê-nin, đường lối của Đảng, Hồ Chí Minh đã đề cập đến những vấn đề lý luận và nêu ra không gò bó, dựa vào những từ ngữ và khái niệm rất thực tế. Tiết kiệm, linh hoạt, mềm dẻo, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ của mọi người. Ông chú ý đến việc sử dụng biểu tượng tuyên truyền, đặc biệt là so sánh, so sánh trên cơ sở hai sự vật có sự giống nhau nhất định và gợi ra hình ảnh cụ thể, hình thể và cảm xúc thẩm mỹ trong cảm nhận của người tiếp nhận. Điều đáng chú ý là những hình ảnh được Hồ Chí Minh so sánh luôn gần gũi, thân thuộc và gắn bó với đời sống sinh hoạt của nhân dân. Ví dụ, khi nói về bản chất ăn bám, bóc lột của bọn đế quốc ở chính quốc và của công nhân ở các thuộc địa, Hồ Chí Minh dùng hình ảnh hai con đỉa; khi bàn về vấn đề độc tài dân chủ và mối quan hệ giữa độc tài dân chủ, Người đã sử dụng Rương phải có khóa kêu gọi đoàn kết chống kẻ thù, ông sử dụng các hình đá, cáo và tổ ong; để giải thích nguyên tắc thống nhất giữa lý thuyết và thực hành, ông so sánh lý thuyết với một cái tên (hoặc viên đạn) và thực hành để mục tiêu bắn, không bắn tên hoặc bắn bừa bãi, không có mũi tên nào bằng …

XEM THÊM:  Thực dụng là gì? Thế nào là người theo chủ nghĩa thực dụng?

Thông qua những hình ảnh tương phản này, các vấn đề trừu tượng trở nên cụ thể hoặc các vấn đề cụ thể trở nên cụ thể hơn và điều khó hiểu trở nên dễ hiểu. Phương thức tuyên truyền này phù hợp với đặc điểm quá trình nhận thức của chủ thể, nhưng không xa rời yêu cầu khoa học, đồng thời cũng là sự kế thừa sáng tạo của nền văn học Việt Nam.

Thứ ba, Hồ Chí Minh đã sử dụng những sự kiện có thật để tuyên truyền cổ động.

Hồ Chí Minh cho rằng, tuyên truyền sự thật có nghĩa là nói lên sự thật, nói lên sự thật, không nhấn mạnh, không bôi xấu, tuyên truyền bằng người thật việc thật. Nhưng cũng cần phải hiểu đúng về “sự thật”, liên hệ nó với lợi ích giai cấp, thông tin về sự thật ở mức độ nào là phù hợp và sự thật đó có lợi hay có hại cho cách mạng. Trong tuyên truyền phải khen và chê, khen và chê, khen và phê, khen phải đúng, hợp lý, phê bình không phiến diện, kẻ địch không được lợi dụng sơ hở của ta để kích động, lừa bịp, dụ dỗ quần chúng nói. bệnh của Đảng.

Để công khai sự thật, Hồ Chí Minh thường căn dặn các tuyên truyền viên ngoài việc tích cực học tập còn phải làm tốt công tác nghiên cứu thực tiễn, sâu sát phong trào, sâu sát cơ sở, sâu sát đối tượng. Rõ ràng, đây là một quá trình rèn luyện chuyên sâu, tích lũy kiến ​​thức, làm giàu vốn hiểu biết. Sư phụ: “Tôi chưa học, tôi chưa học, tôi không hiểu, tôi không thể nói, tôi không thể viết.” Tôi không hiểu, tôi hiểu, tôi không thể nói, tôi không viết được. Không có gì để nói, không có gì để viết, không có gì để nói, không có gì để viết. (hcm toàn tập, t5, tr.302-306, h, 2002).

Thứ hai, tính cách mạng của phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh

Bản chất cách mạng trong tuyên truyền của Hồ Chí Minh xuất phát từ bản chất giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Trong xã hội có giai cấp, tuyên truyền luôn mang tính giai cấp. Tinh thần Đảng là biểu hiện cao nhất của bản chất giai cấp, bản chất giai cấp triệt để, sâu sắc và ý thức nhất trong cách mạng.

Cách mạng trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh là một bước chuyển biến tiến bộ, phương pháp tuyên truyền đã trở thành vũ khí để nhân dân phản biện, đấu tranh và trau dồi thế giới quan mácxít. Nhận thức và đánh giá đúng những sự kiện, hiện tượng thúc đẩy cách mạng tích cực, có ý thức, triệt để và hành động vì lợi ích của giai cấp và nhà nước.

Bản chất cách mạng trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh thể hiện ở phương pháp đấu tranh bảo vệ dân tộc, quyền lợi của những người bị áp bức, bóc lột dưới chế độ đế quốc thực dân, vì độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong đấu tranh, người ta chú ý đến từng trọng điểm, phát huy nhiều mặt, tấn công và phản biện, dùng những bằng chứng cụ thể, lập luận chặt chẽ để kết tội và tấn công, đánh thẳng vào kẻ thù. Đồng thời, Hồ Chí Minh đã cất lên tiếng nói của chính mình và trở thành tiếng nói của người nghèo, tiếng nói của nỗi đau và sự phẫn nộ, tiếng nói của công lý để giữ vững quyền tự quyết của dân tộc, vạch trần bản chất của nhân dân. Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc.

XEM THÊM:  Control Panel là gì? Cách truy cập Control Panel trên Windows 10

Ngoài ra, tính cách mạng còn thể hiện ở phương thức động viên quần chúng đấu tranh xóa bỏ lối sống cũ, lạc hậu, phản cá nhân để hình thành ý thức xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa tốt đẹp hơn. Hồ Chí Minh cổ vũ, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Lời dạy của Người không chỉ là sự đúc kết, gìn giữ, nâng niu những giá trị nếp sống cũ mà là một quá trình tổng hợp những yếu tố tích cực, tiến bộ, hợp lý, thống nhất giữa cái cũ và cái mới. Phương hướng phát triển.

Nhìn chung, chúng ta có thể khẳng định rằng có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng biện chứng giữa bản chất khoa học và bản chất cách mạng trong phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh, cách mạng càng sâu rộng thì càng triệt để và ngược lại.

Phương pháp Hồ Chí Minh nói chung và phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh nói riêng, càng đọc càng thấy. Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy nhiều luận điểm của Người vừa là biểu đạt quan điểm, vừa là tư tưởng, vừa là chỉ dấu về phương pháp. Phương pháp Hồ Chí Minh không chỉ là xác lập nền tảng lý luận của riêng mình bên trong tư tưởng, mà còn chuyển nó thành hành động thực tiễn bên ngoài tư tưởng. Để quán triệt sâu sắc phương pháp Hồ Chí Minh, nhất là phương pháp tuyên truyền, chúng ta cần tìm hiểu sự nghiệp Hồ Chí Minh trong cuộc đời mình – một nhà tuyên truyền kiệt xuất.

Học cách truyền đạt Hồ Chí Minh thúc giục chúng ta hành động. Học phương pháp tuyên truyền của Hồ Chí Minh là học phương pháp hiểu biết, tư duy, hành động, phương pháp học tập khoa học và cách mạng có giá trị, vận dụng linh hoạt vào hoạt động dạy học của nhà trường, phù hợp với giảng dạy và phù hợp với đối tượng học sinh. Vì vậy, việc nghiên cứu các phương pháp tuyên truyền nói chung, phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh nói riêng càng có ý nghĩa.

Ngoài vai trò là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên Trường Khoa học Chính trị còn là tuyên truyền viên cách mạng, trang bị cho học viên, cán bộ lãnh đạo cơ sở và các ban ngành chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên lý, đường lối, chính sách của đảng trí thức, nước Pháp, việc vận dụng xây dựng thế giới quan, phương pháp luận mácxít, định hướng cho sinh viên trong thực tiễn đơn vị. Đặc biệt trong giai đoạn nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị chiếu sáng, phương pháp dạy học tích cực, giảng viên sử dụng phương pháp trực tiếp, trực quan, phương tiện kỹ thuật làm phương tiện, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp nhóm để trở thành những tuyên truyền viên thực thụ. . Trung gian, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. ./.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *