Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
134 lượt xem

Đề tài nghiên cứu khoa học là gì ? | Hỗ trợ nghiên cứu định lượng

Bạn đang quan tâm đến Đề tài nghiên cứu khoa học là gì ? | Hỗ trợ nghiên cứu định lượng phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Đề tài nghiên cứu khoa học là gì ? | Hỗ trợ nghiên cứu định lượng

đề tài nghiên cứu khoa học là gì?

chủ đề nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết (hoặc chưa biết đầy đủ), nhưng đã xuất hiện như một tiền đề và khả năng biết để trả lời các câu hỏi đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tế. đề tài nghiên cứu khoa học do nhu cầu của lý luận và thực tiễn đặt ra và đáp ứng đủ hai điều kiện:

 • vấn đề có xung đột giữa điều đã biết và chưa biết.
 • có khả năng giải quyết được xung đột đó.

Vấn đề học tập (còn được gọi là vấn đề nghiên cứu) là một câu hỏi đặt ra khi nhà nghiên cứu đối mặt với mâu thuẫn giữa giới hạn của kiến ​​thức khoa học hiện có và nhu cầu phát triển kiến ​​thức đó ở một trình độ cao hơn. Câu hỏi này cần được trả lời và trả lời trong nghiên cứu, vì vậy nó còn được gọi là câu hỏi nghiên cứu. Để xác định một đề tài nghiên cứu khoa học, trước hết người nghiên cứu phải xem xét các vấn đề khoa học (vấn đề nghiên cứu) đặt ra. Có thể có ba trường hợp:

Bạn đang xem: Vấn đề khoa học là gì

 • có vấn đề nghiên cứu, tức là có nhu cầu đáp ứng vấn đề nghiên cứu và do đó hoạt động nghiên cứu được thực hiện.
 • không có vấn đề hoặc không có vấn đề . trong trường hợp này, không cần trả lời, tức là không có hoạt động điều tra.

pseudo-problem: Tôi đã nghĩ rằng có một vấn đề, nhưng sau khi xem xét nó, không có vấn đề gì hoặc có vấn đề khác. phát hiện những “vấn đề sai” dẫn đến tiết kiệm chi phí và tránh những hậu quả nghiêm trọng cho hoạt động thực tiễn. – Đề tài nghiên cứu thực chất là một câu hỏi: một vấn đề vướng mắc về lý luận và thực tiễn mà chưa ai trả lời được (hoặc trả lời được nhưng chưa đầy đủ, chưa chính xác, hiểu chưa đầy đủ). hoàn thiện hơn, sáng tỏ hơn hoặc phát hiện ra cái mới theo quy luật khách quan, phù hợp với xu thế phát triển đi lên. Việc điều tra một đề tài khoa học thường bắt đầu bằng việc phát hiện ra một vấn đề khoa học và vấn đề nghiên cứu phải được trình bày dưới dạng một câu hỏi. Đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu, được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nhất định. có thể phân biệt đề tài với một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác, mặc dù không hoàn toàn. chất lượng nghiên cứu khoa học nhưng có đặc điểm tương đồng với các chủ đề như: dự án, đề án, chương trình.

 • chủ đề: được định hướng trả lời các câu hỏi mang tính học thuật, có thể chưa được quan tâm cập nhật nhiều trong hoạt động thực tiễn. li>
 • dự án: là loại đề tài có mục đích cụ thể, mang tính ứng dụng kinh tế, xã hội. dự án yêu cầu sự thỏa mãn của một nhu cầu đã được công bố; chịu sự trưởng thành và thường bị hạn chế về nguồn lực; nó phải được thực hiện trong bối cảnh không chắc chắn.
 • dự án: là một loại tài liệu được phát triển để trình cho cơ quan chính phủ hoặc cơ quan cấp vốn để thực hiện. thực hiện một công việc nhất định (chẳng hạn như yêu cầu thành lập một tổ chức, yêu cầu tài trợ cho một hoạt động, v.v.). sau khi dự án được phê duyệt sẽ có dự án, chương trình, chủ đề hoặc tổ chức hoặc hoạt động kinh tế – xã hội theo yêu cầu của dự án.
 • chương trình : là một nhóm chủ đề hoặc các dự án tập hợp cho một kết thúc xác định. giữa chúng có thể có mức độ độc lập tương đối cao. Tiến độ của các đề tài, dự án trong chương trình không có yêu cầu quá cứng nhắc nhưng nội dung của chương trình phải luôn đồng bộ.

đề tài được chấp nhận khi có nội dung thiết thực, cập nhật và chứa đựng những yếu tố mới phục vụ mục đích quan trọng trong khoa học và trong đời sống thực (đề tài phải trả lời rõ ràng nghiên cứu là gì? nghiên cứu để làm gì? và làm thế nào để tiến hành nghiên cứu. nghiên cứu?). trong hoạt động thực tiễn và khoa học luôn tồn tại vô số mâu thuẫn và trở ngại. chức năng của nghiên cứu khoa học là khám phá những mâu thuẫn này, hình thành các vấn đề – các vấn đề toán học và tổ chức giải quyết các vấn đề đó – một cách hiệu quả. việc giải quyết vấn đề đúng và hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn chủ đề.

bản chất của đề tài nghiên cứu khoa học

Chủ đề nghiên cứu phải mới và hiện tại, tập trung vào các lĩnh vực khoa học và đời sống phức tạp và đa dạng, đồng thời giải quyết các câu hỏi chưa được giải đáp trong lĩnh vực này. một lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhất định … do đó, một đề tài nghiên cứu khoa học phải có các tính chất sau:

 • thiết thực: phù hợp với thực tế và hiệu quả.
 • tiên tiến: cập nhật, mới mẻ, phù hợp với xu thế đi lên của phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ.
 • xác định: mức độ, định nghĩa và phạm vi của chủ đề.

phân loại đề tài nghiên cứu khoa học

Các chủ đề nghiên cứu thường có thể được chia thành:

 • chủ đề hoàn toàn là lý thuyết.
 • chủ đề hoàn toàn là thực nghiệm.
 • chủ đề là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm.

Theo loại nghiên cứu, nó có thể được chia thành bốn loại:

 • đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản.
 • đề tài nghiên cứu ứng dụng.
 • đề tài nghiên cứu triển khai.
 • đề tài nghiên cứu khám phá.

Xem thêm: Xanh coban là màu gì? Ý nghĩa và cách sử dụng màu xanh coban

ví dụ, khoa học giáo dục là khoa học ứng dụng; đề tài nghiên cứu cũng có các hạng mục tương tự như trên. Ngoài ra, do tính chất, yêu cầu và mức độ khác nhau, các đề tài nghiên cứu giáo dục còn được phân loại thành:

 • luận án điều tra, khám phá thực trạng (loại đề tài thực nghiệm).
 • luận án nhằm giải quyết nguyên nhân, rút ​​ra kết luận mới, cơ chế mới (loại đề tài). cả chủ đề lý thuyết và thực nghiệm. ).
 • chủ đề tổng hợp và đúc kết kinh nghiệm tiên tiến.
 • đề xuất cải tiến kinh nghiệm hoặc lý thuyết cũ và sáng tạo những lý thuyết mới trong lĩnh vực giáo dục (ví dụ: nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo …)
 • các đề tài nghiên cứu khoa học khác nhau (bao gồm cả đề tài luận án, dự án) đều tạo ra những giá trị mới về tri thức và công nghệ.

chọn đề tài nghiên cứu khoa học

Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động đầu tiên của nhận thức khoa học về những vấn đề cơ bản của nghiên cứu khoa học trong một lĩnh vực nào đó, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người nghiên cứu, vì mỗi đề tài nghiên cứu đều gắn liền với những nỗ lực đầu tư trí tuệ, sức lực, thời gian, tiền bạc … đôi khi quyết định hướng đi chuyên nghiệp của một nghề nghiệp. – Xuất phát điểm lựa chọn đề tài: – Việc chọn đề tài nghiên cứu khoa học cần dựa trên những căn cứ và yêu cầu sau: – Thế mạnh của người nghiên cứu: người nghiên cứu biết rõ thế mạnh của mình trong lĩnh vực nào, xác định được vấn đề để chọn đề tài. thông tín viên. – nhu cầu thực tiễn: chủ thể phải giải quyết một trong những vấn đề do thực tiễn đặt ra. – phải có tài liệu hướng dẫn: đủ tiêu chuẩn, trình độ, tài liệu… – tài liệu tham khảo: đề tài được chọn có tài liệu tham khảo liên quan đến nó. – Phương tiện và điều kiện cần thiết cho việc nghiên cứu môn học: máy móc, thiết bị, tài chính… cần và đủ.

cơ sở thực tế để chọn chủ đề:

 • từ việc theo dõi chung các thành tựu nghiên cứu khoa học mà các nhà nghiên cứu quan tâm (những thành tựu này thường được trình bày trên các tạp chí và báo cáo khoa học trong và ngoài nước).
 • từ việc tìm kiếm các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn, tổng hợp để tìm ra vấn đề mới trong một lĩnh vực nào đó.
 • bạn cũng có thể chọn đề tài nghiên cứu từ việc nghiên cứu phương pháp nghiên cứu của các công trình cũ để tìm ra phương pháp mới hiệu quả hơn.
 • nghiên cứu các môn học cũ nhờ phương pháp mới với quan điểm mới, sử dụng các tài liệu thực tế mới. nghĩa là chọn đề tài theo nguyên tắc xem xét một cách cơ bản những luận điểm lý luận trong khoa học với vị thế mới, quan điểm mới ở trình độ kỹ thuật cao hơn những tư liệu đã có được trong nghiên cứu khoa học; các tài liệu thống kê, mô tả và thực nghiệm mới có tính chất công khai trong lĩnh vực kinh tế quốc dân, các nhà phát minh, sáng chế trong sản xuất sẽ giúp các nhà nghiên cứu làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu.

xem danh sách các luận án đã được bảo vệ, các bài báo khoa học đã xuất bản …

chọn chủ đề trong hai trường hợp:

+ đề tài được chỉ định: nghiên cứu viên được giao thực hiện một đề tài nằm trong nhiệm vụ đề tài mà đơn vị, bộ môn hoặc khoa đang thực hiện theo yêu cầu của cấp trên, theo hợp đồng với một bạn đồng hành; Hoặc có thể người hướng dẫn đưa cho một sinh viên hoặc nghiên cứu sinh một chủ đề giả định không liên quan đến bài nghiên cứu của họ. + đề tài tự chọn: người nghiên cứu cần tìm hiểu kỹ hiện trạng phát triển của lĩnh vực chuyên môn, tìm hiểu tình hình thực tế để xác định hướng nghiên cứu phù hợp. Việc lựa chọn đề tài phải được cân nhắc kỹ lưỡng và xem đề tài có tầm quan trọng về mặt khoa học hay không. nó có ý nghĩa thiết thực nào không? Nghiên cứu có cần thiết không? Có đủ các điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành luận văn không? Nó có phù hợp với sở thích và thế mạnh của bạn không? + Khi bắt đầu nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu phải xem xét, lựa chọn và xác định chủ đề nghiên cứu. Đây là một công việc trí óc khó khăn, nhiều trở ngại, nhưng có tính chất quyết định đến sự thành bại của toàn bộ quá trình nghiên cứu. + giống như w.a. như ashby đã nói: “khi chúng tôi có thể nêu vấn đề một cách rõ ràng và đầy đủ, chúng tôi không còn xa giải pháp nữa”.

nhà vật lý nổi tiếng wemer heisenberg cũng nhận xét: “… lẽ thường, khi một vấn đề được phát biểu rõ ràng, thì hơn một nửa đã được giải quyết …”. việc xác định chủ đề là bắt đầu nhưng không kết thúc ở đó, mà chủ đề sẽ tiếp tục được sử dụng làm kim chỉ nam cho các hoạt động của giai đoạn tiếp theo và ngược lại, nó sẽ tiếp tục được điều chỉnh (tất nhiên chỉ về chủ đề ). ) trong quá trình nghiên cứu.

đặt tên cho chủ đề

vấn đề khoa học khi đã được đối tượng lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu sẽ trở thành đề tài nghiên cứu và sau khi đã làm rõ tất cả các vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thì đề tài được đặt tên, nghĩa là nó được thể hiện bằng tên gọi.

tên đề tài nghiên cứu khoa học là văn bản thể hiện ngắn gọn mô hình tư tưởng về kết quả mong đợi của quá trình nghiên cứu. nó cũng thể hiện mong muốn của nhà nghiên cứu trong việc tác động, cải thiện chủ đề để cuối cùng đạt được các mục tiêu đã định.

tên của đề tài nghiên cứu phản ánh ngắn gọn hơn nội dung nghiên cứu của đề tài, nó chỉ có thể mang một giá trị duy nhất rất ngắn gọn, không được phép hiểu từ hai nghĩa trở lên.

Xem thêm: File PRC là gì? Cách mở và chuyển đổi file PRC sang PDF và ngược lại – Thegioididong.com

tiêu đề của chủ đề phải được diễn đạt bằng một câu ngữ pháp đầy đủ, rõ ràng và ngắn gọn, ít từ nhất nhưng chứa đựng nhiều thông tin nhất, chứa nhiều chủ đề cần điều tra.

Tên đề tài được nêu một cách khoa học, thể hiện trình độ nhận thức sâu sắc của người nghiên cứu đối với vấn đề khoa học mà mình chọn làm đối tượng điều tra.

tên đề tài (tên đề tài) của luận văn, luận án có thể cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác theo nội dung cơ bản của công trình khoa học, thể hiện tinh thần trách nhiệm độc đáo của tác giả, nói lên được công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện. với một cuộc điều tra hoàn chỉnh và nghiên cứu kỹ lưỡng và toàn diện về chủ đề đó.

 • tên viết tắt của dự án. ví dụ, “ăn mòn điện hóa”. “cảm biến khí”, “màng mỏng”. “Huỳnh quang hữu cơ”…
 • khi nghiên cứu các vấn đề có tính chất cụ thể, tốt hơn nên đặt cho chúng một tiêu đề cụ thể có thể thể hiện bản chất của vấn đề. ví dụ: “hiệu quả kinh tế của kỹ thuật mới trong công nghiệp sản xuất vật liệu cao phân tử”. “Tính toán hệ số khuếch tán nhiệt của khí ở nhiệt độ vừa và khí nén”, “tính chất từ ​​của vật liệu từ cứng”, “tính chất của kim loại chuyển tiếp và đất hiếm”…
 • trong trường hợp tác giả muốn ghi rõ tiêu đề , để thể hiện trong đó những chi tiết quan trọng của công trình nghiên cứu, có thể đính kèm một ghi chú ngắn gọn (4 đến 6 từ) vào tiêu đề. ví dụ: “thảo luận về tác động tương tác của silic điôxít với các hợp chất natri có chứa lưu huỳnh (sunfat, sunfua và muối natri)”, “nghiên cứu vật liệu cao phân tử dẫn điện (cửa sổ thông minh)”…
 • Nếu cần nhấn mạnh đặc tả phương pháp luận trong tên tác phẩm, có thể kèm theo chú thích ở tên tác phẩm. ví dụ: “sự giãn nở của động mạch vành trong điều kiện tuần hoàn (nghiên cứu giải phẫu-chức năng)”, “đánh giá nâng cao kết quả học tập của sinh viên đại học (nghiên cứu sinh viên đại học về cách áp dụng công nghệ xét nghiệm)”…
 • vậy Tên luận án ngắn gọn nhưng có thể nhấn mạnh đặc điểm của công trình nghiên cứu, có thể thêm các từ “nghiên cứu” hoặc “phương pháp” để tăng độ chính xác của tên đề tài. ví dụ: “nghiên cứu điện hóa…”, “nghiên cứu quá trình từ hóa trong vật liệu vô định hình”, “phương pháp gia tốc…”
 • khi nghiên cứu chỉ điều tra cơ bản của một vấn đề nhất định và tài liệu không đủ để làm sáng tỏ nó một cách khiêm tốn như: “giải quyết hóa học của hỗn hợp rắn của hợp kim”, “thảo luận về hoạt động của các chất có chứa diazole và nitơ trong lạnh:…

cần tránh:

giới thiệu trong tiêu đề luận án bất kỳ loại công thức nào, một loại tỷ lệ phần trăm, một loại thuật ngữ Latinh dài hoặc các từ chuyên môn khác, làm cho tiêu đề trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. ví dụ: “phân tích hóa lý trong lĩnh vực điều chế photphat từ axit nitric: một phần của hệ năm hợp chất cao – n2o5 – p2o5 – h2sif6 – h2o”.

giới thiệu trong tiêu đề của luận án các dạng của sự không chắc chắn dưới dạng “một số nhiệm vụ…”, “phân tích một số vấn đề…”, “một số phác thảo của dạng…”, “một số phản ánh về…”

xác định tiêu đề dưới dạng sáo rỗng như: “thảo luận vấn đề…”, “tổng hợp…”, “phân tích và khái quát…”, “giải quyết…”, “điều tra…” “… đồng thời thời gian, nó không nên Những tiêu đề hay chỉ nhấn mạnh khía cạnh thực tế, thuần túy thực dụng và không nghiên cứu khoa học, sẽ được xem xét.

ví dụ: “thu thập kali sunfat từ kali clorit”, “đo điện trở bề mặt của thiếc siêu dẫn ở 9400 megahertz”. “Tính toán tấm đường sắt”… trong nghiên cứu khoa học phải xác định chắc chắn đề tài này, chỉ trên cơ sở đề tài, người nghiên cứu mới có thể thu được kết quả khoa học mới.

Tham khảo: PHÒNG NHÂN SỰ LÀ GÌ? PHÒNG NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

XEM THÊM:  Đầu số 0925 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0925? Có phải số phúc thọ? - Thegioididong.com

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Đề tài nghiên cứu khoa học là gì ? | Hỗ trợ nghiên cứu định lượng. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *