Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
233 lượt xem

Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu?

Bạn đang quan tâm đến Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu? phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Đăng ký giấy phép kinh doanh tại đâu?

Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh nếu tuân thủ đầy đủ các điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cá nhân, tổ chức phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Đối với các mô hình kinh doanh khác nhau, các cơ quan khác nhau tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Đạo luật công ty năm 2020;
  • Nghị định 01/2021 / nĐ-cp về đăng ký doanh nghiệp.
  • Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh:

   • Doanh nghiệp đã đăng ký;
   • Đăng ký và thành lập doanh nghiệp do các cá nhân, tổ chức Việt Nam tài trợ vốn: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được phân thành các loại hình sau:
   • Doanh nghiệp tư nhân;
   • Quan hệ đối tác;
   • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
   • công ty cổ phần;
   • Đăng ký doanh nghiệp do cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập.
   • Giúp bạn hiểu rõ hơn về các cơ quan nhận và cấp giấy phép kinh doanh.

    Đăng ký Giấy phép Kinh doanh Gia đình

    Quyền xử lý tệp:

    Phòng Kế hoạch Tài chính UBND cấp huyện (Phòng Đăng ký Công thương cấp huyện)

    Nơi đăng ký thành lập tài khoản doanh nghiệp:

    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có người điều hành.
    • Nộp hồ sơ trực tuyến trên Trang dịch vụ công của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở của đơn vị.
    • Chủ doanh nghiệp thiết lập tệp

     • Đăng ký công nghiệp và thương mại;
     • Giấy tờ hợp pháp mà cá nhân là chủ hộ, thành viên đăng ký hộ khẩu, nếu đăng ký thành viên là hộ gia đình;
     • Bản sao biên bản họp của các thành viên gia đình thành lập hộ kinh doanh khi thành viên đó đăng ký hộ kinh doanh;
     • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên trong gia đình ủy quyền cho một thành viên đứng đầu cơ sở kinh doanh gia đình nếu thành viên gia đình đăng ký kinh doanh tại nhà;
     • Văn bằng chứng chỉ ngành nghề có điều kiện (bản sao có công chứng).
     • Thời gian xử lý:

      • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương cấp huyện sẽ trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công thương trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. .
      • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký công thương cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc chủ tài khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) đối với hồ sơ.
      • Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký công nghiệp và thương mại.

       Đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty do cá nhân, tổ chức đầu tư tại Việt Nam

       Quyền xử lý tệp:

       Phòng Đăng ký Thương mại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Phòng Đăng ký Thương mại).

       Nơi nộp đơn:

       Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

       Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau trong toàn tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

       Các tệp được đăng ký trong Cơ quan đăng ký thương mại bao gồm:

       • Đơn đăng ký kinh doanh;
       • Các bài báo của Hiệp hội;
       • Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần và danh sách cổ đông của nhà đầu tư nước ngoài.
       • Chứng nhận cá nhân của người đại diện theo pháp luật / chủ sở hữu / thành viên / cổ đông sáng lập;
       • tệp ủy quyền;
       • Giấy tờ chứng minh địa chỉ: Nếu đăng ký tại tòa nhà, doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở chính của mình không phải là “căn hộ” khi làm thủ tục.
       • Cách thực hiện:

        Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền phải đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký công thương theo các cách sau:

        • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trực tiếp với Sổ đăng ký Thương mại;
        • Đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính;
        • Đăng ký doanh nghiệp của bạn trực tuyến.
        • Thời gian xử lý:

         Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương xem xét tính hợp lệ của đơn đăng ký công thương và chấp thuận đăng ký doanh nghiệp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan công thương Cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung người sáng lập. Trường hợp doanh nghiệp từ chối đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và giải thích rõ lý do.

         Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

         Đăng ký giấy phép kinh doanh đối với công ty do cá nhân, tổ chức nước ngoài tài trợ

         Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

         Bước đầu tiên: xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

         Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

         • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
         • Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng thuộc khu kinh tế;
         • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
         • Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
         • Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và thành lập hoặc dự kiến ​​thành lập cơ quan điều hành thực hiện dự án đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:
          • Trong 02 sở hành chính cấp tỉnh trở lên các dự án đầu tư do đơn vị thực hiện;
          • Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
          • Quản lý các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chưa được Ban quản lý khu kinh tế thành lập hoặc không thuộc phạm vi đầu tư, Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế.
          • Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

           Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

           • Đơn xin thực hiện dự án đầu tư
           • Văn bản pháp lý của nhà đầu tư;
           • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư
           • Đề xuất dự án đầu tư;
           • Nếu pháp luật về xây dựng quy định việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư có thể nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

            • Dự án đầu tư không phải nhà nước giao đất, cho thuê đất, nếu được phép chuyển đất thì sử dụng vào mục đích bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu khác xác định địa điểm. quyền sử dụng để thực hiện dự án đầu tư.
            • Mô tả công nghệ được sử dụng trong dự án đầu tư đối với các dự án yêu cầu đánh giá và lấy ý kiến ​​kỹ thuật theo Luật Chuyển giao công nghệ;
            • Hợp đồng bcc cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bcc;
            • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư (nếu có).
            • Khung thời gian xử lý đơn đăng ký:

             Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp không cấp phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

             Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

             Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

             Cơ quan cấp phép: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

             Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký công thương tỉnh / thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

             Gửi đơn đăng ký thành lập, bao gồm các tài liệu sau:

             • Đăng ký kinh doanh.
             • Các bài báo của Hiệp hội.
             • Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông nhà đầu tư nước ngoài (hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).
             • Bản sao: Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên;
             • Giấy quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và giấy ủy quyền của tổ chức; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên tổ chức
             • Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương phải được chứng thực lãnh sự;
             • Quyết định cấp vốn và bổ nhiệm người quản lý; danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với những người là thành viên của tổ chức);
             • Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
             • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy đăng ký kinh doanh; nếu hồ sơ không hợp lệ thì đăng ký ngành công thương. cơ quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp từ chối đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và giải thích rõ lý do.

              Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

              Một số lưu ý sau khi xin giấy phép kinh doanh

              Hộ doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quận / huyện để làm hồ sơ nộp thuế sơ bộ và nộp thuế tiêu thụ, thuế ấn định theo thông báo của cơ quan thuế.

              Các công ty được tài trợ bởi các cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài cần:

              • Khắc;
              • Đặt bảng hiệu tại trụ sở công ty;
              • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, tài khoản đầu tư vốn (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
              • Đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử;
              • Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử;
              • Nộp và nộp thuế môn bài;
              • Góp đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh hoặc góp vốn theo nội dung đã cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
              • Xin giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động có điều kiện.
              • Dịch vụ của các công ty luật Việt Nam trong lĩnh vực đăng ký giấy phép kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *