Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các tác phẩm của Phebinhvanhoc.com.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "phebinhvanhoc". (Ví dụ: tác phẩm chí phèo phebinhvanhoc). Tìm kiếm ngay
248 lượt xem

Xóa thế chấp Sổ đỏ: Chi phí, thủ tục thực hiện thế nào?

Bạn đang quan tâm đến Xóa thế chấp Sổ đỏ: Chi phí, thủ tục thực hiện thế nào? phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!

Video đầy đủ Xóa thế chấp Sổ đỏ: Chi phí, thủ tục thực hiện thế nào?

Sau khi bên thế chấp sổ đỏ đến ngân hàng vay vốn và nhận lại tài sản thế chấp thì phải làm thủ tục giải chấp sổ đỏ. Sau đây sẽ giới thiệu chi tiết quy trình hủy đăng ký thế chấp sổ đỏ.

Việc hủy thế chấp hoàn tất như thế nào?

Trước hết, về điều kiện hủy bỏ giao dịch bảo đảm, Điều 21 Khoản 1 Nghị định 102/2017/nĐ-cp quy định rõ:

1. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, người yêu cầu đăng ký phải nộp tài liệu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm:

a) Chấm dứt nghĩa vụ bảo hành;

b) hủy đăng ký chứng khoán hoặc thay thế bằng chứng khoán khác;

c) thay thế tất cả tài sản an toàn bằng tài sản khác;

d) tất cả tài sản thế chấp đã được xử lý;

đ) Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy hoặc bị mất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Có bản án, quyết định của tòa án, trọng tài có hiệu lực pháp luật hủy bỏ biện pháp bảo đảm và tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;

g) Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc thông báo chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác do pháp luật quy định;

h) Trường hợp việc đăng ký, chuyển quyền thế chấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật thì việc hủy đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;

i) Cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại đã thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm;

k) Theo thỏa thuận chung.

Theo quy định trên, nếu bạn đã phát hành khoản vay tại ngân hàng và nhận lại tài sản cầm cố (tức là nghĩa vụ bảo lãnh đã chấm dứt) thì có phải làm thủ tục hủy bỏ không? Đăng ký thế chấp trước đó.

Về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp như sau:

– Hồ sơ xóa thế chấp sổ đỏ gồm (theo Điều 47 Nghị định số 102/2017/nĐ-cp):

+Đơn đề nghị xóa đăng ký (01 bản chính);

+ Văn bản đồng ý hủy biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu) / Văn bản xác nhận về việc giải tỏa ngẫu nhiên biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm, nếu yêu cầu hủy chỉ do bên bảo lãnh ký;

+Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Trình tự chương trình:

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn:

+ Cơ quan thụ lý: cơ quan đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa;

+ Cơ quan giải chấp: Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi cục đăng ký đất đai.

Bước 2: Nhận đơn

Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, cán bộ tiếp nhận trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký, hẹn trả kết quả; lập biên bản tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, xác nhận;

Bước thứ ba: giải quyết hồ sơ

Trong bước này, cơ quan xử lý đơn đăng ký sẽ:

+ Viết đăng ký thế chấp vào sổ địa chính, giấy chứng nhận.

+ Sau khi ghi vào sổ địa chính và Giấy chứng nhận, xác nhận nội dung đăng ký vào Đơn đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký

Cơ quan đăng ký đất đai trả bản chính các giấy tờ sau cho người yêu cầu đăng ký 01:

Giấy chứng nhận có nội dung đăng ký thế chấp, đăng ký sửa đổi, xóa đăng ký, sửa chữa sai sót.

Xóa thế chấp Xiaohongshu: Chi phí và thủ tục là gì? (Ảnh minh họa)

Mất bao lâu để xóa đăng ký thế chấp? Bao nhiêu tiền?

Khung thời gian xử lý đơn xin xóa thế chấp như sau:

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và trả kết quả trong ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký hoàn thành và trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo .

– Trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Về chi phí triển khai:

Phí hủy thế chấp đất đai được quy định tại Điều 4 Thông báo 202/2016/tt-btc của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm, do đó :

Lệ phí xóa đăng ký thế chấp đất đai là 20.000 đồng/hồ sơ.

Đơn đề nghị hủy đăng ký thế chấp sổ đỏ

Mẫu đơn đề nghị xóa cầm cố đang được áp dụng hiện nay là Mẫu 04/xdk ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/tt-btp.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc-

………….,ngày…tháng…năm…

Xóa biểu mẫu yêu cầu

(Ban hành đồng thời với Văn bản số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: ………………….

………………………………………………………………………

Lối vào lễ tân

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

ISBN…………. Số sê-ri………………..

Người nhận (ký rõ họ tên)

Đơn xin tuyên bố hủy đăng ký

1. Những người yêu cầu hủy đăng ký:

□bên thế chấp

□Người giữ thế chấp

□ Thi hành phán quyết của người mua

□Đại diện bên thế chấp, bên nhận thế chấp

□Quản trị viên

□Cơ quan thi hành án dân sự

1.1. Họ và tên tổ chức, cá nhân: (chữ in hoa)……………

………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………

………………………………………………………………………….

1.3. Số điện thoại (nếu có):…………………… Fax (nếu có):……………

Địa chỉ email (nếu có): …………………………………………..

1.4. □ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước công dân □ Hộ chiếu

□Giấy đăng ký kinh doanh/phòng đăng ký kinh doanh/đăng ký/thành lập và hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện □giấy phép thành lập □giấy phép đầu tư/giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

□ Giấy tờ khác để xác định tư cách pháp nhân: ……………………………………………

Số: …………………………………………………………………………….

NXB…………………. Ngày cấp………… Tháng……………………

2. Hướng dẫn đăng ký tài sản thế chấp:

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Số lô đất: ………….;Bản đồ số (nếu có):………….;

Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng đất: ……………………………………………………………

2.1.2. Địa chỉ đất: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………m2

(Người viết: …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số báo danh: …………………, Số báo danh:…

Nhà xuất bản:……………………., cấp ngày……………………………. Năm…………………

2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản trên đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số báo danh: …………………, Số báo danh: ………………

Cơ quan cấp: ………, cấp ngày…… tháng…. Năm…………………

2.2.2. Số lô đất tọa lạc tài sản:………………;Bản đồ số (nếu có):………………….

2.2.3. Tài sản gắn liền với đất/Mô tả tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:………

2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án xây dựng nhà ở

2.3.1. Tên, địa chỉ công trình hình thành nhà ở trong tương lai:…………

………………………………………………………………………….

2.3.2. Loại hình nhà ở: □ chung cư; □ biệt thự trệt; □ nhà phố.

2.3.3. Căn hộ/Biệt thự/Nhà phố Vị trí:…………

…………………………………………………………………………………..

p>

(Đối với nhà chung cư: Vị trí tầng:……………………; Căn hộ số:……………;

Tòa nhà ……………………………………………………………………………………)

2.3.4. Diện tích sử dụng: …………………m2

(Ghi bằng văn bản: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……… )

2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):

Số hợp đồng (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………

2.4. Dự án xây dựng nhà ở

2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có):

Số báo danh: …………………, Số báo danh: ………………..

Cơ quan cấp: …………., cấp ngày………………. Năm……….

2.4.2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất, cho thuê đất

Số: …………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: …………., cấp ngày………………. Năm……….

2.4.3. Số lô đất nơi có dự án khu dân cư:………;Bản đồ số (nếu có):…….

2.4.4. Tên công trình xây dựng nhà ở: ……………………………………….

2.4.5. Mô tả công trình xây dựng nhà ở: ……………………………………….

…………………………………………………………………………..

2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không phải là công trình xây dựng nhà ở

2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số báo danh: …………………, Số báo danh: ………………….

Cơ quan cấp: …………., cấp ngày………………. Năm……….

2.5.2. Số lô đất hình thành nhà ở hình thành trong tương lai:…; bản đồ số (nếu có):…

2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có)…………, ký ngày…………………….

4. Miễn phí đăng ký

5.Đính kèm: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

6. Cách nhận kết quả đăng ký:

□Nhận trực tiếp

□ Thư (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………

……………………………………………

Hai bên xin cam đoan những thông tin khai trong đơn này là đúng sự thật, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận của hai bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của những thông tin đã khai.

Bên cầm cố (hoặc đại diện bên cầm cố) (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Tên và con dấu của người nhận thế chấp (hoặc đại diện của đại lý thế chấp/người quản lý tài sản/người mua/cơ quan điều hành, nếu là tổ chức)

Giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký

Cơ quan đăng ký đất đai: ………………

………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp theo nội dung kê khai trong đơn này tại thời điểm…giờ…phút, ngày…tháng……….

…………………, ngày…. khả thi …………. thủ trưởng cơ quan đăng ký (ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên và đóng dấu)

Mô tả

Mục 1: Người yêu cầu xóa đăng ký:

– Trường hợp người yêu cầu hủy bỏ biện pháp thế chấp thuộc một trong 06 trường hợp nêu tại khoản này thì phải đánh dấu (x) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

– Tại điểm 1.4: Trường hợp người đề nghị xóa đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai giấy tờ do pháp luật cấp Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp hợp pháp, là quân nhân, viên chức và viên chức theo quy định của pháp luật hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác; người Việt Nam và người nước ngoài định cư ở nước ngoài cần khai trên hộ chiếu; nếu là tổ chức thì khai giấy chứng nhận đăng ký thành lập (gcn) (nếu có), doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký gcn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh gcn, văn phòng đại diện/ giấy phép thành lập (gp) và quyết định hoạt động hoặc thành lập hoặc đăng ký đầu tư, đăng ký đầu tư, đăng ký đầu tư.

Tại Đoạn 2: Mô tả về Tài sản thế chấp đã Đăng ký:

-Đăng ký trung thực thông tin tài sản thế chấp.

– Mẫu 07/bsts được sử dụng nếu trên mẫu 04/xdk không còn chỗ trống để ghi bản kê khai tài sản thế chấp đã đăng ký cần xóa.

Chữ ký của bên thế chấp và bên nhận thế chấp:

– Trường hợp bên thế chấp, đại diện bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên;

– Trường hợp bên thế chấp hoặc đại diện của bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật.

– Trường hợp người xin hủy là người quản lý tài sản thì người quản lý tài sản phải ký vào đơn do bên nhận thế chấp ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu, thời gian nhận thế chấp và người nhận thế chấp thực hiện không cần ký tên, đóng dấu vào đơn.

– Trường hợp người yêu cầu hủy là người mua tài sản thi hành án; trường hợp cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an tư pháp thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm thì người mua tài sản thi hành án là cơ quan thi hành án dân sự , cơ quan công an tư pháp phải ghi họ tên, chức danh, dấu (nếu có)) vào đơn do bên nhận thế chấp ký tên, đóng dấu; đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không cần ký tên, đóng dấu vào đơn hình thức.

Trên đây là câu hỏi về Giải chấp sổ đỏ. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 19006199 để được tư vấn và giải đáp.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc Xóa thế chấp Sổ đỏ: Chi phí, thủ tục thực hiện thế nào?. Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn trong cuộc sống cũng như trong học tập thường ngày. Chúng tôi xin tạm dừng bài viết này tại đây.

Website: https://phebinhvanhoc.com.vn/

Thông báo: Phê Bình Văn Học ngoài phục vụ bạn đọc ở Việt Nam chúng tôi còn có kênh tiếng anh PhebinhvanhocEN cho bạn đọc trên toàn thế giới, mời thính giả đón xem.

Chúng tôi Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *