Legal status là gì

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về tiếng Anh doanh nghiệp tư nhân thông qua định nghĩa, đặc điểm và các chức danh tồn tại trong doanh nghiệp tư nhân.

Bạn đang xem: Legal status là gì

Tiếng Anh doanh nghiệp tư nhân là gì?

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

Definition of private enterprise: Định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân:

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.)

Features of private enterprise: Một số đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

The liability of owner is unlimited. It means that if a enterprise faces loss under any circumstances then its owner are liable to sell their own assets for payment. (Trách nhiệm pháp lý: trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu là là vô hạn. Điều đó có nghĩa là nếu một công ty bị thua lỗ trong bất kỳ trường hợp nào thì chủ sở hữu của công ty có trách nhiệm bán tài sản của mình để thanh toán)

The investment capital of the owner of a private enterprise shall be registered bythe owner himself/ herself. All capital and assets including borrowed capital and leased property, once used forbusiness operations of the enterprise. (Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tƣ nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.)

Private enterprises shall not be allowed to issue any type of securities and each individual may only establish one private enterprise. (Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.)

Private enterprise doesn’t have separate legal status. (Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân).

The owner of a private enterprise has the full decision-making power on anybusiness operation of the enterprise. (Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp).

The owner of a private enterprise may directly manage and run business operations of the enterprise or employ another person to do so. (Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh)

The owner of a private enterprise may lease his/ her entire enterprise, provided he/ sheshall report in writing thereon to the business registration office and the tax agency and such report shall be enclosed with a notarized copy of the leasing contract. Duringthe lease term, the owner of such private enterprise shall remain liable before law inthe capacity as its owner. Rights and responsibilities of the owner and the lessee withrespect to business operations of the enterprise shall be defined in the leasing contract.

(Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê).

The owner shall act as the representative-at-law of the enterprise. (Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Xem thêm: Status Hay Về Người Yêu Cũ, Stt Gặp Lại Người Yêu Cũ, Cap Nhớ Nyc Buồn Nhất!

Positions in private enterprise: Các vị trí trong công ty tư nhân.

Owner: người sở hữu.

Director: giám đốc.

Secretary: thư ký.

Staff: nhân viên.

Trong bài này, Phebinhvanhoc.com.vn đã giới thiệu đến bạn lần lượt về định nghĩa, đặc điểm và các chức danh trong doanh nghiệp tư nhân. Về cơ bản, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên trên thực tế, ở mỗi quốc gia khác nhau và tùy thuộc vào từng hệ thống pháp luật khác nhau thì doanh nghiệp tư nhân sẽ mang những đặc điểm khác nhau. Chính vì thế, những thông tin bên trên chỉ mang tính chất tham khảo để bạn đọc có thêm hiểu biết và học tieng anh doanh nghiep tu nhan một cách đầy đủ và toàn diện hơn.

Xem thêm: 99+ Stt Hay Về Cô Đơn Trong Tình Yêu, Status Cô Đơn

*

Khóa học tiếng Anh dành riêng cho nhà quản lý – VIP 1:1

Phebinhvanhoc.com.vn là tổ chức chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho người đi làm duy…

Chuyên mục: Nói hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *