Norton anthology ninth edition

*

LCC

PR1109 DDC 820.8 Nhan đề The Norton anthology of English literature. Volume 1 / M.H. Abrams,..

You are reading: Norton anthology ninth edition

. Lần xuất bản 7th ed. Thông tin xuất bản New York : Norton, 2000 Mô tả vật lý LXI, 2973 p. ; 25 cm. Phụ chú Includes index. Thuật ngữ chủ đề English literature. Thuật ngữ chủ đề Văn học Anh-Bộ sưu tập-TVĐHHN. Tên vùng địa lý Great Britain-Literary collections. Từ khóa tự do English literature. Từ khóa tự do English literature. Từ khóa tự do Tuyển tập Tác giả(bs) CN Abrams, M. H. (Meyer Howard), Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000009896

00000000cam a2200000 a 4500001

002

004

005

008

009

010

020

035

039

040

041

044

050

082

245

250

260

300

500

505

650

650

651

653

653

653

700

852

890

62173
1
23B880DF-F69A-42E6-AEF9-3F1ED092A139
202106140943
040511s2000 nyu eng
1 0
|a 92040016
|a0393974863
##|a35395913
|y20210614094334|zanhpt
|aDLC|cDLC|dDLC
0 |aeng
|anyu
00|aPR1109|b.N6 1993
04|a820.8|220|bNOR
14|aThe Norton anthology of English literature. |nVolume 1 /|cM.H. Abrams,…

Read more: Lit To Fit: Literature Lesson Plans Grades 6, Literature Lesson Plans

|a7th ed.
|aNew York :|bNorton,|c2000
|aLXI, 2973 p. ;|c25 cm.
|aIncludes index.
1 |av. 1. The Middle Ages / Donaldson/David. The sixteenth century / Smith/Lewalski. The early seventeenth century / Adams/Logan. The Restoration and the eighteenth century / Monk/Lipking.
00|aEnglish literature.
17|aVăn học Anh|xBộ sưu tập|2TVĐHHN.
|aGreat Britain|xLiterary collections.
0 |aEnglish literature.
0 |aEnglish literature.

Read more: Genres: Definitions For Children’S Literature, Children’S Literature Genres

0 |aTuyển tập
1 |aAbrams, M. H.|c(Meyer Howard),|d1912-
|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000009896
|a1|b0|c0|d0

Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000009896 TK_Tiếng Anh 820.8 NOR Sách 1

Hôm nay: 04 Tháng Chín 2021 Người dùng online: 175 Ngày hôm nay: 15352 Tuần qua: 110913 Tháng này: 67134 Tổng lượt truy cập: 13252412

Categories: literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *