Cấu trúc BECAUSE OF, BECAUSE – cách dùng, Phân biệt chi tiết nhất

Because và because of đều là cấu trúc trong tiếng Anh sử dụng để diển đạt lý do, nguyên nhân hoặc sự phàn nàn về một ai đó hoặc vấn đề nào đó. Dù quen thuộc nhưng nhiều bạn học sinh vẫn phân vân trong sách sử dụng because và because of.

Bài viết của phebinhvanhoc.com.vn sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết cấu trúc Because of, Because và cách phân biệt.

1. Khái niệm về cấu trúc Because và Because Of

Because là 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Khái niệm Because và Because of
Khái niệm Because và Because of

Because of là 1 giới từ kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

2. Cấu trúc Because và Because Of

2.1. Cấu trúc because

Because + S + V + O

Ví dụ 1: I like it because it is very beautiful

Tôi thích nó vì nó rất đẹp

Ví dụ 2: He never eat meat because he is a vegetarian

Anh ấy không bao giờ ăn thịt vì anh ấy ăn chay

2.2. Cấu trúc because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

Ví dụ 1: I pass the essay because of her help

Tôi vượt qua bài luận vì sự giúp đỡ của cô ấy

Ví dụ 2: I angry because of him

Tôi tức giận vì anh ấy

2.3. Cấu trúc in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ 1: In spite of being married, she still got in an affair with a young boy

Mặc dù đã kết hôn nhưng cô ấy vẫn ngoại tình với một chàng trai trẻ

Ví dụ 2: She had an affair with a young boy in spite of being married

Cô ấy ngoại tình với một chàng trai trẻ mặc dù đã kết hôn

Tìm hiểu thêm các chủ đề liên quan về ngữ pháp tiếng Anh khác:

 • Cấu trúc WHEN và WHILE trong tiếng Anh – Phân biệt cách dùng
 • Cách dùng When – Until – While – Before – After: Tổng hợp đầy đủ nhất
 • Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to trong tiếng Anh

3. Phân biệt cấu trúc Because và Because Of

 • Sau Because phải là 1 mệnh đề.
 • Sau Because of không được là mệnh đề mà là 1 danh từ/ cụm danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Cách chuyển câu từ cấu trúc Because sang cấu trúc Because Of

Nguyên tắc chung khi thay đổi (Because sang Because Of) là biến đổi mệnh đề đứng sau Because thành 1 danh từ, cụm danh từ, đại từ hay có thể là V-ing.

Cấu trúc và cách chuyển đổi Because và Because of
Cấu trúc và cách chuyển đổi Because và Because of

Một số quy tắc để giúp bạn chuyển đổi từ Because sang Because of như sau:

4.1. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy hai chủ ngữ của cả hai vế trong câu giống nhau, bạn hãy bỏ chủ ngữ vế Because, động từ sau đó thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

4.2. Nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…” thì giữ lại danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường hợp này, bạn sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà phải sử dụng “Because of a storm”.

4.3. Nếu có danh từ và tính từ ở vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ cũng như danh từ, bạn chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

4.4. Nếu vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Ví dụ 2: Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t like her

4.5. Biến mệnh đề sau Because thành một danh từ hoặc danh động từ mang nghĩa tương đương

Ví dụ 1: We didn’t arrive on time because the weather was bad.

Mệnh đề: The weather was bad – Ta thấy: Weather là danh từ còn bad là tính từ. Như vậy, danh từ mang nghĩa tương đương với mệnh đề trên là the bad weather.

=> We didn’t arrive on time because of the bad weather.

Ví dụ 2: I can’t come to the class today because I am ill.

Mệnh đề: I am ill- Ta thấy: ill là tính từ nên có thể chuyển đổi thành danh động từ bằng cách thêm being đứng đằng trước (being ill) hay dùng danh từ của nó illness đi với tính từ sở hữu (illness)

=> I can’t come to the class today because of being ill/ my illness.

Ví dụ 2: I was really happy because my son performed well in the exam yesterday.

Ta thấy: Động từ perform có dạng danh từ là performance và trạng từ well có dạng tính từ là good. Như vậy, danh từ good performance đi với tính từ sở hữu cách sẽ mang nghĩa tương đương.

=> I was really happy because of my son’s good performance in the exam yesterday.

4.6. Đặt cụm từ “the fact that” phía sau Because of và giữ nguyên mệnh đề

Ex: I passed the exam because I studied really hard.

=> I passed the exam because of the fact that I studies really hard.

5. Bài tập ứng dụng

Bài tập

Bài tập ứng dụng cấu trúc because và because of có đáp án đi kèm

Bài tập về cấu trúc Wonder
Bài tập về cấu trúc Wonder

Bài tập 1

Điền because/ because of vào chỗ trống

 1. We stopped playing tennis ……. the rain
 2. It was all …….. her that we got into trouble
 3. We had to hurry indoors …… it was raining
 4. I am late ……. the traffic
 5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. the traffic was terrible
 6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course
 7. He can’t drive …….. his illness
 8. The restaurant closed down …….. the recession
 9. He found working in Japan very difficult ……… the language problem
 10. He’s very difficult to understand ……… his accent

Bài tập 2

Viết lại câu với cấu trúc because of

 1. Because it is rain, we stopped the match
 2. Because Tom was ill, he is absent today
 3. Because she is kind, everyone loves her
 4. Because I was too tired, I will have a long trip
 5. Because he passed the exam, his parent very proud of him
 6. The house is dirty so I can’t feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend
 9. This problem is difficult so I can’t understand
 10. I got a mark of 10 on the Math exam so I am very happy today

Đáp án :

Đáp án bài tập 1

 1. because of
 2. because of
 3. because
 4. because of
 5. because
 6. because
 7. because of
 8. because of
 9. because of
 10. because of

Đáp án bài 2

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because of his illness, Tom is absent today
 3. Because of her kindness, everyone loves her
 4. Because of my tiredness, I will have a long trip
 5. Because his exam passing, his parent very proud of him
 6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable
 7. Because of her beauty, her husband very loves her
 8. Because of the hot, we will travel to the beach this weekend
 9. Because the problem’s difficult, I can’t understand
 10. Because of the Math exam 10 marks, I am very happy today

Bài viết do phebinhvanhoc.com.vn đã tổng hợp đầy đủ kiến thức về cách sử dụng, chuyển đổi cấu trúc because of, because. Hi vọng rằng, với bài viết này các bạn đã phần nào hiểu rõ hơn và phân biệt được các cấu trúc because of, because trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tập thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *