Sinh hoạt phí tiếng anh

Cuối cùng cả hai cũng ký một hợp đồng với điều kiện Rokumon phải tự trang trải lấy sinh hoạt phí cho mình.

Bạn đang xem: Sinh hoạt phí tiếng anh

Vì vậy, khi làng bắt đầu như theo định hướng Đối với tự túc, sản xuất thức ăn cho sinh hoạt phí của họ.
Điều này đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ đồ đá mới cho Phần Lan, mặc dù sinh hoạt phí vẫn dựa trên săn bắn và đánh bắt cá.
This marks the beginning of the neolithic period for Finland, although subsistence was still based on hunting and fishing.
Tổ chức “Kinh Tế tri thức” xếp Melbourne là thành phố đắt đỏ thứ tư trên thế giới để sống theo chỉ số sinh hoạt phí trên toàn thế giới vào năm 2013.
The Economist Intelligence Unit ranks Melbourne as the fourth most expensive city in the world to live in according to its worldwide cost of living index in 2013.
Một trợ cấp chi phí sinh hoạt (COLA) điều chỉnh lương dựa trên những thay đổi trong chỉ số chi phí sinh hoạt.
Khi luật thuế của Đức với mô hình tổ chức đăng ký tình nguyện (Eingetragener Verein) khiến họ có thể trả tiền trực tiếp cho các nhà phát triển, các vấn đề gián tiếp như tiền sinh hoạt phí được xem xét.
As the tax law in Germany for this form of a registered voluntary association (Eingetragener Verein) makes it problematic to pay developers directly, indirect possibilities like stipends were evaluated.
Kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, các công ty ô dù không còn có thể bù đắp chi phí đi lại và sinh hoạt phí và nếu họ làm như vậy, họ sẽ được coi là có trách nhiệm hoàn trả cho HMRC bất kỳ khoản giảm thuế nào.
As of 6 April 2016, umbrella companies are no longer able to offset travel and subsistence expenses and if they do, they will be deemed liable to reimburse to HMRC any tax relief obtained.

Xem thêm: Signal-To-Noise Ratio Là Gì, Nó Có Vai Trò Như Nào Trong Thiết Bị Âm Thanh

Hôn nhân có thể bị căng thẳng vì áp lực của kế sinh nhai, chi phí sinh hoạt và những khó khăn trong công việc.
(2 Timothy 3:1) The pressures of making a living, paying the bills, contending with the atmosphere of the workplace —all these things place heavy strains on a marriage.
Iniguez trích dẫn một thực tế là USOC thực hiện quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên Paralympic với tỉ lệ nhỏ hơn, USOC cung cấp tiền sinh hoạt phí đào tạo hàng quý ít hơn và chi trả giải thưởng tài chính cho các huy chương giành được tại Paralympic thấp hơn.
Iniguez cited the fact that the USOC made healthcare benefits available to a smaller percentage of Paralympians, the USOC provided smaller quarterly training stipends and paid smaller financial awards for medals won at a Paralympics.
Những gia tăng trả tiền được đàm phán này được gọi một cách thông tục là các điều chỉnh chi phí sinh hoạt (“COLA”) hoặc gia tăng chi phí sinh hoạt vì sự tương đồng của chúng với các gia tăng gắn liền với các chỉ số được xác định bên ngoài.
These negotiated increases in pay are colloquially referred to as cost-of-living adjustments or cost-of-living increases because of their similarity to increases tied to externally determined indexes.
Học bổng bao gồm phí tham gia, phí sinh hoạt, bảo hiểm trong suốt quá trình học, cộng thêm một phần phí du lịch.
Scholarships cover participation costs, subsistence costs, insurance for the duration of the study period, plus a contribution to travel costs.
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.

Xem thêm: Xin Ân Xá Lmht Bị Khóa Nick 1000 Năm Lên Tận Trụ Sở Garena Đòi Lại Công Bằng

Trong bài viết này, mức lương trung bình được điều chỉnh cho chi phí sinh hoạt “sức mua tương đương” (PPP).

Chuyên mục: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *