sở tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì

sở tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì

Sở tài nguyên và môi trường là một cơ quan trong bộ máy cơ quan Nhà nước Việt Nam. Với những nhiệm vụ và quyền hạn Sở tài nguyên và môi trường đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống cơ quan Nhà nước. Vậy, Sở tài nguyên và môi trường là gì? Sở Tài nguyên và Môi trường có những nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?

Bạn đang xem: sở tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì

Giới thiệu Sở tài nguyên và môi trường?

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?

Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là Department of Natural Resources and Environment.

Định nghĩa Sở tài nguyên môi trường bằng tiếng Anh như sau:

Department of natural resources and environment is a specialized agency of the provincial people’s committee, has the function of advising and assisting the provincial people’s committee in performing the state management function in the field of natural resources and environment, incliding: land band; water resources; natural resources; geological; environment; hydrometeorology; climate change; measuring and mapping; integrated and unified management of sea and islands; manage and organize the implementation of public services in the fields of the department’s functions.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới sở tài nguyên môi trường

– Quality planning: Lập kế hoạch chất lượng.

– Quality plan: Kế hoạch chất lượng.

– Quality objective: Mục tiêu chất lượng.

– Quality manual: Sổ tay chất lượng.

– Quality manager: Viên chức quản lý chất lượng.

– Management representative for the quality management system: Đại diện Ban giám đốc về hệ thống quản lý chất lượng.

Tham khảo: Thịt trăn xào lăn

– Work environment: Môi trường làm việc.

– Information monitoring: Theo dõi thông tin.

– Internal audit: Đánh giá nội bộ.

Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

– Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường và công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

+ Dự thảo văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trường, Phó các đơn vị thuộc sở; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp lập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và môi trường.

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

– Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi trách nhiệm quản lý và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham khảo: Lịch âm 21/7 – Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 21/7/2021 chính xác nhất – Lịch vạn niên 21/7/2021

– Về đất đai:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chienh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã; thành phố đã được phê duyệt.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tố thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụgn đất theo quy định.

+ Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Địa chỉ Sở tài nguyên môi trường

Địa chỉ: Số 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.

Tel: 024.3773.1566.

Fax: 024.37731576.

Email: info@phebinhvanhoc.com.vn

Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì? hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung này ở mục dưới đây.

Như vậy, Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tới quý bạn đọc một số nối dung như địa chỉ, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham khảo: CƠ YẾU LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGÀNH CƠ YẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *