Giới thiệu

Vài Nét Về Phê Bình Văn Học

Phê bình văn học giới thiệu lý thuyết văn học và đời sống ứng sử xung quanh văn học Việt Nam.

Logo Phebinhvanhoc
Logo Phê Bình Văn Học

Phê bình văn học là diễn đàn công bố, giới thiệu, trao đổi học thuật của nhiều nhà nghiên cứu lý luận, lịch sử và phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ; là một kênh chia sẻ của dịch giả, bạn đọc quan tâm và yêu thích văn học; nơi chủ trương kết nối liên chủ thể, liên ngành… Vì sự phát triển của văn học dân tộc, ngôn ngữ dân tộc. Vì sự phát triển học thuật và văn hóa đọc.

Các bài viết trên Phê bình văn học thể hiện cách đặt vấn đề, quan điểm, nhận định, phương pháp tiếp cận, thị hiếu và văn phong của tác giả.

Đây là một trang web chuyên về lý luận phê bình văn học, gồm các chuyên mục chính: Thời sự văn học, Lý thuyết phê bình, Lịch sử phê bình, Thể tài phê bình, Các vấn đề hiện thời của phê bình…

Phebinhvanhoc.com.vn – trang web độc lập chuyên về giới thiệu lý thuyết văn học và các bài viết hay về đời sống con người xung quanh văn học  Việt Nam.