Từ điển phê bình


 

 1. Lại Nguyên Ân
 2. Phan Kế Bính (1875 – 1921)
 3. Trương Chính (1916 – 2004)
 4. Trần Thanh Đạm
 5. Phan Cự Đệ (1933 – 2008)
 6. Hà Minh Đức
 7. Dương Quảng Hàm (1898 – 1946)
 8. Nguyễn Văn Hạnh
 9. Đỗ Đức Hiểu (1924 – 2002)
 10. Hoàng Ngọc Hiến
 11. Phan Khôi (1887 – 1959)
 12. Lê Đình Kỵ (1923 – 2009)
 13. Thanh Lãng (1924 – 1990)
 14. Nguyễn Hiến Lê (1912- 1984)
 15. Phong Lê
 16. Mai Quốc Liên
 17. Phương Lựu
 18. Đặng Thai Mai (1902 – 1984)
 19. Trần Thanh Mại (1911 – 1965)
 20. Nguyễn Đăng Mạnh
 21. Nguyễn Văn Ngọc (1890 -1942)
 22. Phan Ngọc
 23. Vương Trí Nhàn
 24. Vũ Ngọc Phan (1902 – 1987)
 25. Thiếu Sơn (1908-1978)
 26. Trần Đình Sử
 27. Hoài Thanh (1909-1982)
 28. Lê Thanh (1913-1944)
 29. Lê Ngọc Trà
 30. Hải Triều (1980-1954)
 31. Đinh Gia Trinh (1915-1974)
 32. Hoàng Trinh
 33. Nguyễn Văn Trung
 34. Hà Xuân Trường (1924-2006)

(34 mục từ  tác giả lý luận phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX (đến 2010) trên đây do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện lược khảo. Theo ông “đây là những tác gia đã để lại những dấu ấn nổi trội về tư duy học thuật cùng bút pháp, giọng điệu độc đáo trên những chặng đường dài của lý luận phê bình văn học hiện đại”. Được sự đồng ý của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện, Phê bình văn học giới thiệu lại để bạn đọc suy ngẫm, tham khảo)