Viettel chặn facebook

Update ngày 30 – 29 /12/2010 . VNPT lại chặn Facebook rồi anh em ta cần phải tìm đủ mọi cách để vào được facebook không bị chặn la liếm tiếp thôi .ở đây xin không nhắc tới vấn đề fake ip để vào facebook vì phải thông qua 1 máy chủ trung gian nên việc chém gió của các anh chị em trên facebook rất là chậm .

Bạn đang xem: Viettel chặn facebook

*

Không dài dòng nữa xin đi vào vấn đề chính luôn.Ngoài việc dùng opendns và googledns.Còn Mình thì dùng OPEN DNS

ta cần phải làm thêm 1 bước nữa để kết nối login thẳng đến facebook. Cách vào Facebook không bị chặn bởi Viettel Vnpt Sửa file hosts của windows:

Bạn vào thư mục C:WindowsSystem32driversetc có 1 file tên là hosts (ko có đuôi). Dùng notepad để sửa, thêm vào như sau

125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 www.facebook.com

69.63.181.12 apps.facebook.com

BONUS THÊM NHÉ

Các bạn thử đoạn IP vào host xóa đoạn đã thêm như cách 1 (thêm vào file host) xem thử có được ko nhé!

153.16.15.71 facebook.com 153.16.15.71 www.facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 login.facebook.com 153.16.15.71 graph.facebook.com 153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com 153.16.15.71 developers.facebook.com 153.16.15.71 error.facebook.com

Save lại và vào facebook chém gió tiếp thôi. Phải vào với link dưới đây và nhất thiết phải có www đằng trước mới vào được facebookhttp://www.facebook.com PS:Topic update liên tục các ISP dở trờ mới thì chúng ta lại update tiếp

Cách vào facebook vĩnh viễn ko bao giờ bị chặn

Như các bạn đã biết Facebook đã bị chặn bởi các ISP tại Việt Nam. Hiện nay cũng có các cách vào facebook như thiết lập DNS, dùng proxy hay các phần mềm như UltraSurf, Ghostsurf nhưng hầu hêt là đều có những rắc rối nhất định như tốc độ chậm, phải dùng giao thức https..vv.. Nay mình giới thiệu các bạn một cách vào facebook một cách dễ dàng nhất bằng phần mềm Hotspot Shield.

Hotspot Shield là một chương trình VPN client miễn phí. Nó kết nối máy tính chúng ta với một mạng riêng ảo và các dữ liệu được mã hóa để bảo đảm vấn đề bảo mật. Máy tính sẽ dùng 1 IP của US để kết nối vào mạng với tốc độ không hề thay đổi như không dùng Hotspot Shield.

Xem thêm: Cập Nhật Xu Hướng Mẫu Phòng Khách Nhà Cấp 4 Nông Thôn Đơn Giản Siêu Tiết Kiệm

Trước hết bạn download Hotspot Shield bản mới nhất tại đây:

Quá trình cài đặt rất dễ dàng. Nếu có xuất hiện hộp thoại hỏi về cài đặt driver thì bạn chọn Continue Anyway.

Khi cài đặt xong và chạy chương trình, khi icon Hotspot Shield ở thanh taskbar chuyển sang màu xanh thì máy tính của bạn đã được tham gia VPN và có thể truy cập vào facebook. Nếu icon Hotspot Shield ở thanh taskbar là màu đỏ thì hãy turn on Hotspot Shield bằng cách right click vào icon Hotspot Shield chọn Connect/On

*


*

Bây giờ bạn có thể vào facebook một cách dễ dàng như chưa từng bị chặn rồi.

Xem thêm: Các Loại Nhà Cấp 4 Lã  G㬠? Phã¢N BiệT Nhã  CấP 4 Væ¡I Nhã  CấP 1,2,3

cách vào facebook ( fb) không bị chặn bởi các mạng VNPT , VIETTEL

*

*

Good Luck!

P/s: Có thể trình duyệt hiển thị một hình ảnh quảng cáo trên mỗi trang web. Bạn có thể sử dụng add-on Adblock Plus của firefox để block nó.

Copy từ blog friend Thoitrangtre.info . Xin cảm ơn ^^

Cu00e1ch vu00e0o facebook khu00f4ng bu1ecb chu1eb7n Vnpt 30 29/12/2010 , cu00e1ch vu00e0o fb khu00f4ng bu1ecb chu1eb7n mang vnpt , login facebook viet nam ngay 30 29/12/2010, vao facebook dns, vao facebook khong duoc, vao facebook mang fpt, vao facebook mang viettel, vao facebook mang vnpt, vao facebook nhu the nao, vao facebook o viet nam thang 12 /2010 rnUpdate ngu00e0y 30 – 29 /12/2010 . VNPT lu1ea1i chu1eb7n Facebook ru1ed3i anh em ta cu1ea7n phu1ea3i tu00ecm u0111u1ee7 mu1ecdi cu00e1ch u0111u1ec3 vu00e0o u0111u01b0u1ee3c facebook khu00f4ng bu1ecb chu1eb7n la liu1ebfm tiu1ebfp thu00f4i .u1edf u0111u00e2y xin khu00f4ng nhu1eafc tu1edbi vu1ea5n u0111u1ec1 fake ip u0111u1ec3 vu00e0o facebook vu00ec phu1ea3i thu00f4ng qua 1 mu00e1y chu1ee7 trung gian nu00ean viu1ec7c chu00e9m giu00f3 cu1ee7a cu00e1c anh chu1ecb em tru00ean facebook ru1ea5t lu00e0 chu1eadm .rn
rnCu00e1c bu1ea1n thu1eed u0111ou1ea1n IP vu00e0o host xu00f3a u0111ou1ea1n u0111u00e3 thu00eam nhu01b0 cu00e1ch 1 (thu00eam vu00e0o file host) xem thu1eed cu00f3 u0111u01b0u1ee3c ko nhu00e9!rn153.16.15.71 facebook.com 153.16.15.71 www.facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 login.facebook.com 153.16.15.71 graph.facebook.com 153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com 153.16.15.71 developers.facebook.com 153.16.15.71 error.facebook.comrnrnrnSave lu1ea1i vu00e0 vu00e0o facebook chu00e9m giu00f3 tiu1ebfp thu00f4i. Phu1ea3i vu00e0o vu1edbi link du01b0u1edbi u0111u00e2y vu00e0 nhu1ea5t thiu1ebft phu1ea3i cu00f3 www u0111u1eb1ng tru01b0u1edbc mu1edbi vu00e0o u0111u01b0u1ee3c facebookhttp://www.facebook.com PS:Topic update liu00ean tu1ee5c cu00e1c ISP du1edf tru1edd mu1edbi thu00ec chu00fang ta lu1ea1i update tiu1ebfprnCu00e1ch vu00e0o facebook vu0129nh viu1ec5n ko bao giu1edd bu1ecb chu1eb7nrnrnNhu01b0 cu00e1c bu1ea1n u0111u00e3 biu1ebft Facebook u0111u00e3 bu1ecb chu1eb7n bu1edfi cu00e1c ISP tu1ea1i Viu1ec7t Nam. Hiu1ec7n nay cu0169ng cu00f3 cu00e1c cu00e1ch vu00e0o facebook nhu01b0 thiu1ebft lu1eadp DNS, du00f9ng proxy hay cu00e1c phu1ea7n mu1ec1m nhu01b0 UltraSurf, Ghostsurf nhu01b0ng hu1ea7u hu00eat lu00e0 u0111u1ec1u cu00f3 nhu1eefng ru1eafc ru1ed1i nhu1ea5t u0111u1ecbnh nhu01b0 tu1ed1c u0111u1ed9 chu1eadm, phu1ea3i du00f9ng giao thu1ee9c https..vv.. Nay mu00ecnh giu1edbi thiu1ec7u cu00e1c bu1ea1n mu1ed9t cu00e1ch vu00e0o facebook mu1ed9t cu00e1ch du1ec5 du00e0ng nhu1ea5t bu1eb1ng phu1ea7n mu1ec1m Hotspot Shield.rnHotspot Shield lu00e0 mu1ed9t chu01b0u01a1ng tru00ecnh VPN client miu1ec5n phu00ed. Nu00f3 ku1ebft nu1ed1i mu00e1y tu00ednh chu00fang ta vu1edbi mu1ed9t mu1ea1ng riu00eang u1ea3o vu00e0 cu00e1c du1eef liu1ec7u u0111u01b0u1ee3c mu00e3 hu00f3a u0111u1ec3 bu1ea3o u0111u1ea3m vu1ea5n u0111u1ec1 bu1ea3o mu1eadt. Mu00e1y tu00ednh su1ebd du00f9ng 1 IP cu1ee7a US u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i vu00e0o mu1ea1ng vu1edbi tu1ed1c u0111u1ed9 khu00f4ng hu1ec1 thay u0111u1ed5i nhu01b0 khu00f4ng du00f9ng Hotspot Shield.rnTru01b0u1edbc hu1ebft bu1ea1n download Hotspot Shield bu1ea3n mu1edbi nhu1ea5t tu1ea1i u0111u00e2y:rn
Code:rnftp://mydati.com//download/hss-win/HSS-1.37-install-anchorfree-76-conduit.exernrnrnQuu00e1 tru00ecnh cu00e0i u0111u1eb7t ru1ea5t du1ec5 du00e0ng. Nu1ebfu cu00f3 xuu1ea5t hiu1ec7n hu1ed9p thou1ea1i hu1ecfi vu1ec1 cu00e0i u0111u1eb7t driver thu00ec bu1ea1n chu1ecdn Continue Anyway.rnKhi cu00e0i u0111u1eb7t xong vu00e0 chu1ea1y chu01b0u01a1ng tru00ecnh, khi icon Hotspot Shield u1edf thanh taskbar chuyu1ec3n sang mu00e0u xanh thu00ec mu00e1y tu00ednh cu1ee7a bu1ea1n u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c tham gia VPN vu00e0 cu00f3 thu1ec3 truy cu1eadp vu00e0o facebook. Nu1ebfu icon Hotspot Shield u1edf thanh taskbar lu00e0 mu00e0u u0111u1ecf thu00ec hu00e3y turn on Hotspot Shield bu1eb1ng cu00e1ch right click vu00e0o icon Hotspot Shield chu1ecdn Connect/Onrn
rnTru00ecnh duyu1ec7t cu1ee7a bu1ea1n hiu1ec7n ra cho u0111u1ebfn khi State lu00e0 Connected lu00e0 u0111u00e3 thu00e0nh cu00f4ngrn
rnBu00e2y giu1edd bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o facebook mu1ed9t cu00e1ch du1ec5 du00e0ng nhu01b0 chu01b0a tu1eebng bu1ecb chu1eb7n ru1ed3i.rncu00e1ch vu00e0o facebook ( fb) khu00f4ng bu1ecb chu1eb7n bu1edfi cu00e1c mu1ea1ng VNPT , VIETTELrn
rnGood Luck!rnP/s: Cu00f3 thu1ec3 tru00ecnh duyu1ec7t hiu1ec3n thu1ecb mu1ed9t hu00ecnh u1ea3nh quu1ea3ng cu00e1o tru00ean mu1ed7i trang web. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng add-on Adblock Plus cu1ee7a firefox u0111u1ec3 block nu00f3.rnCopy tu1eeb blog friend Thoitrangtre.info . Xin cu1ea3m u01a1n ^^rnn”,”total_vote”:1,”voted”:false,”date_text”:”10 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:257540,”user”:{“id”:1,”login_name”:”tuncon”,”name”:”tun cua di”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”nguyenkieutrang

Chuyên mục: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *