Cách sử dụng encore

*
*
*
*
*
*

*
Tân Nam Xương_ Đàn Bến Tre Nhạc cụ nhập nước ngoài

Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ ngoại nhập, các hiệu đàn danh tiếng trên thế giới.

Bạn đang xem: Cách sử dụng encore

Giống như phần mềm biên soạn âm nhạc khác như Guitar pro,Final…. Encore một phần mềm rất hữu ích cho việc học đờn, sáng tác, chép, nghe lại các bài hát.Tập làm quen với các nốt nhạc, giữ nhịp…
I. Bắt đầu tạo bài mới
Mở encore lên. Sau khi mở lên bạn sẽ thấy nó có sẵn (default) một khuông nhạc (dùng cho piano) như sau:
hoặc bạn có thể ân Ctrl + N
hay click vào FILE chỗ toolbar, rồi chọn NEW :khung nhỏ trên cũng xuất hiện để bạn chọn (setup)

*

* staff formats: có 4 loại khuông nhạc. bạn có thể tùy chọn click vào đâu cho thích hợp với bản nhạc bạn định chép – Template: là những khuông nhạc được làm sẵn (template), do mình customize và save as tempalte. – Piano-Vocal: là loại khuông nhạc dùng để viết cho 1 bài hát và phần đệm piano. – Single staffs: là loại khuông nhạc dùng để viết cho các bài một bè hoặc nhiều bè – Piano (default): là loại khuông nhạc dùng để viết cho piano
* Layout:
– Staff per system: số dòng nhạc trong một khuông nhạc. Ví dụ: Nếu là bài hát chỉ có cần 1 dòng nhạc, thì điền vào “1”, nếu bài nhiều bè cần bao nhiu dòng kẻ thì điền vào số theo đúng dỏng kẻ bạn cần, vv…. Giả sử bạn cần viết cho 4 dòng cho tứ tấu, viết vào số 4. (Sau này, khi đang viết mà cần thêm nữa thì có thể vô trong SCORE và add staff)- System per page: số khuông nhạc trong một trang. Điền vào số 5 nghĩa là 1 trang có 5 khuông nhạc. (Sau này có thể thay đổi, dùn g SCORE và System Per Page)- Measures per system: số ô nhịp trong mỗi dòng kẻ nhạc. Điền vào số 4 nghĩa là mỗi dòng kẻ nhạc có 4 ô nhịp
Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó tự động (default) là nhịp C (hay 4/4). Gỉa sử bản nhạc của bạn định viết là nhịp 2/4, thì bạn làm như sau: a). Sau đó click vào Arrow tool. b) Click chuột vô dòng nhac rồi dùng lệnh ctrl +A để bội đen toàn bộ bản nhạc. Hoặc bồi đen chỗ nhịp bạn cần chuyển c). Click vào MEASURES (Menu trên top) d). Click vào Time Signaturẹ.. Bạn sẽ thấy một khung nhỏ xuất hiện để cho bạn chọn (setup) số nhịp mà bạn mong muốn.

*

e) Nếu bạn muốn nhịp 2/4 thì click vào nút 2/4. Nếu bạn muốn tạo một nhịp khác như 9/12, thì bạn đánh dấu vào OTHER rồi đánh vào ô trên là số 9 và ô dưới là số 12. (nếu ko bôi đen thì bạn Click vào mũi tên chỗ “From Measure” để chọn nhịp đó cho cả bài) f). Click OK để hoàn tất.
Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó mặc định không có dấu hóa thăng hoặc giáng (mặc đinh của giọng ĐÔ trưởng hay LA thứ). Nếu bài hát bạn định viết là giọng khác, có hóa biểu dấu thăng (sharp)hoặc giáng (flat), thì bạn làm như sau: a) Click vào Arrow tool( biểu tượng hình con trỏ) b) Click vào MEASURES ( Menu trên top) c) Click vào Key Signaturẹ.. Bạn sẽ thấy một khung nhỏ xuất hiện để cho bạn setup.

*

d) Bạn click vào cái “upper arrow” chỗ scrollbar kéo lên hoặc xuống để tìm hóa biểu theo ý muốn. (tìm dấu thăng bạn kéo lên còn tìm dấu giáng thì click vào mũi tên ở dưới). e). Click vào mũi tên chỗ “From Measure” để chọn tất cả mọi measure. f).Click OK để trở lại.
Sau khi bạn tạo cái khung của bản nhạc, thì nó mặc định tất cả các khuông nhạc là khóa SOL (Treble Clef). Nếu bạn cần đổi khóa SOL thành khóa Fa hoặc các kháo khác làm như sau: a). Click vào hình con trỏ. b). Click vào WINDOWS menu, rồi Pallete, rồi Clefs. Bạn sẽ thấy một cái “Clefs Pallete” xuất hiện.

*

c). Click vào cái khóa bạn cần trong Clefs Pallete d.) Rồi click khóa đó vào ô nhịp bạn cần đổi khoá. Bạn sẽ thấy nó thay đổị
a). Click vào hình con trỏ.b). Click vào WINDOWS menu, rồi Notes.Bạn sẽ thấy một cái “Notes” xuất hiện.
1 = nốt tròn 2 = nốt trắng 3 = nốt đen 4 = nốt móc đơn 5 = nôt móc kép 6 = nốt móc tam 7 = nốt móc tứ …………..
t
= chùm ba d = dấu chấm dôi ; = dấu hai chấm s = dấu thăng f = dấu giáng n = dấu bình r = chuyển giữa nốt nhạc và dấu lặng tương ứng. hoặc chuyển về viết chép nhạc e = xóa nốt a = chuyển thành con trỏ m = nhẩy đến ô nhịp cần tìm ………………….. Bôi đen một số nốt rồi bấm ctrl + l = dấu luyến Bôi đen những nốt cùng độ cao rồi bấm ctrl + t = dấu ngân ctrl + “ = hiện khung để chỉnh sửa chũ và các dấu luyên, dấu ngân Bôi đen nốt rồi bấm Ctrl + d để quay đuôi các nốt xuống Bôi đen nốt rồi bấm Ctrl + u để quay đuôi các nốt lên trên Bôi đen nốt rồi bấm Ctrl + m để nối chùm các nốt hoặc tách rờii các tiết tấu
Một Encore Window gồm có 3 phần chính: 1. Dẫy đầu tiên (bên dưới Encore title) là các MENUS. Có tất cả 9 MENUS: File, Edit, Notes, Measures, Score, View, Windows, Setup, Help. 2. Bên dưới phần Menus là Toolbar (xem bên dưới) 3. Phần có dòng kẻ nhạc là phần để chép nhạc. TOOLBAR:

*

a) Voice Selector: – Để chép nhạc cho nhiều bè khác nhạu trên cùng một dòng nhạc. Khi viết cho bè 2 trong cùng 1 dòng nhạc thì chọn số 2 rồi viết. Số 3 cũng tương tự như vây……….. – Để hỉnh bè của bản nhạc. Khi sửa bè 2 thì chọn số 2, bè 3 thì con số 3, vvv…
b) Arrow Tool:
( hình mũi tên) Mỗi khi sửa chữa (edit) bản nhạc, thì click vào icon này trước. c) Eraser Tool: ( hình tẩy) Click vào icon này rồi click vào các chỗ viết sai (nốt nhạc hay lời ca) để delete. d) Pencil Tool: ( hình bút chì) Dùng để viết các nốt nhạc hay viết lời. e) Record button:( hình vòng tròn đỏ) Chỉ dùng khi chép nhạc bằng Midi (khi kết nối đàn điện với máy tính). f) Play Button: ( hình tam giác mầu xanh) Sau khi viết nhạc xong, click vào nút này để nghe lại bản nhạc do máy tính chơi. g) Stop Button:( hình vuông nhỏ) Đang khi nghe mà muốn stop thì click vào nút này. h) All Notes Off button:( hình nốt nhạc có vòng chéo đỏ) khi đang play mà gặp problem (có thể vì sound card), thì clcik vô nút này. i) Thru button: Dùng cho Midi, đùng để turn on/off midi thru.

Xem thêm: Danh Sách Các Loại Súng Trong Cf, Danh Sách Các Loại Súng

j) Zoom Tool: Click vô nút này rồi click vào bản nhạc sẽ làm cho bản nhạc lớn hơn. Click lần nữa sẽ trở lại bình thường. click vô tam giác bên cạnh sẽ hiện ra một bản cho bạn tùy chọn các kích cỡ to nhỏ của dòng nhạc theo ý muốn tiện lợi cho người chép nhạc
g) Measures Indicator:
( M..) nhìn số bạn sẽ bít ô nhịp hiện tai đang ở ô nhịp sô mấy ( ví dụ theo hình trên bạn đang ở ô nhịp sô 1) Click vào đây hiện bảng chuyển đến ô nhịp . đánh vào ô chữ số ô nhịp sẽ đượ tự động chuyển
Ví dụ mình muốn chuyển đến ô nhịp số 5, thì mình thay đổi số 5. Khi Click “PLAY” thì nó chơi từ ô nhịp 5 trở đi. h) Page Icons:
Số trang. Ví dụ: Khi bạn viết một bài hát dài 5 trang thì sẽ có 5 trang xuất hiện, bạn muốn đi đến trang nào, thì click vào số trang đó.
Encore là phần mềm soạn nhạc bằng máy tính đơn giản và dễ dàng. Nếu quý vị và các bạn có chút ít khả năng nhạc lý căn bản, quý vị có thể soạn một bản nhạc với dàn nhạc đệm theo ý muốn, đồng thời, có thể viết lời cho bài hát bằng tiếng Việt và in bản nhạc ấy ra nữa. Âm thanh trên Encore dựa trên chuẩn digital nên có thể biên soạn hoặc phối khí thành một dàn nhạc nếu muốn, có thể xuất sang dạng Midi dùng chuẩn âm thanh cho tất cả các phần mềm multimedia khác. Nếu chưa có, quý vị và các bạn có thể download một trong những phần mềm Encore dưới đây về cài đặt vào máy tính.
Encore 5.0
trở lên: Chúng tôi khuyến cáo chưa nên dùng, vì là bản cracked nên bị lỗi rất nhiều, chạy một thời gian sẽ đứng máy. Phiên bản này hỗ trợ tiếng Việt Unicode nhưng các file ENC dùng phiên bản này sẽ không thể mở được trên các version trước đó như 4.5 hoặc 4.5.5. Nghĩa là Encore 5 có thể mở được các file Encore 4.5, nhưng Encore 4.5.5 không thể mở được các file tạo bởi Encore 5.
Encore 4.5 cài đặt bình thường và không cần nâng cấp. Riêng Encore 4.5.5, sau khi tải file zip về, bạn giải nén và sẽ thấy trong thư mục có 3 file: 1 file setup Encore 4.5.3; 1 file Updates Encore 4.5.5 và 1 file text chứa mã số cài đặt (serial number). Bạn chạy file setup Encore 4.5.3 cài đặt như bình thường, khi cài đặt sẽ phải nhập mã số (serial number). Sau khi cài xong, chương trình sẽ hỏi bạn khởi động lại máy tính? Bạn khoan khởi động lại đã, nhấn Later để bỏ qua bước này. Tiếp theo, bạn chạy file Updates Encore 4.5.5 để nâng cấp lên phiên bản 4.5.5, đợi một lúc, nó sẽ dò tìm file Encore453.exe trên máy tính của bạn coi có không và nó nằm ở đâu đã. Chỉ vài giây sau nó sẽ hiện hộp thoại thông báo là đã tìm ra, bạn nhấn Update hoặc OK hay nhấn Enter là Encore sẽ nâng cấp thành công. Thế là xong phần cài đặt. Nếu nó không tìm ra thư mục cài đặt Encore 4.5.3, bạn nhấn nút Browse để duyệt đến thư mục cài đặt và tìm đến file Encore453.exe vừa setup xong, nhấn OK để update. Sau khi xong, nó sẽ báo là việc update đã hoàn thành (successfully).

*

– Đối với Encore 4.5: Sau khi cài đặt xong, nếu khi chạy mà chương trình báo lỗi là bạn chưa test phần âm thanh Midi thì bạn hãy làm như sau: – Mở menu Setup – click chọn MIDI setup – Chọn Microsoft GS Wavetable Synth trong khung Port A và Port B của phần Midi Out, còn nếu bạn có nối dây Midi từ máy tính vào đàn Organ thì chọn chế độ thiết lập trong khung Port A và Port B của phần Midi In để sau này Encore có thể thu lại từ đàn Organ. Nhấn OK để chấp nhận phần Setup này, sau đó mở tiếp menu Setup lần nữa, click chọn Save Preferences để lưu cấu hình lại, lần sau mở ra sẽ không còn báo lỗi nữa. Bạn cũng nên mở menu Setup – Toolbars setup rồi thêm hoặc bớt các nút công cụ theo ý mình cho dễ dùng, sau đó cũng Save Preferences lại để lưu cấu hình.
Đối với Encore 4.5.5: Sau khi cài đặt xong cũng nên xem lại phần âm thanh MIDI và thao tác như đã nói ở phần trên, Sau đó, bạn cần phải mở menu Windows – click chọn Toolbars để thanh công cụ xuất hiện, thao tác thêm bớt các nút công cụ như đã nói ở phần này. Trong Encore 4.5.5, bạn cần phải xác định thêm phần định dạng file Encore để sau này bạn có thể nhấp đúp vào file Enc trong Windows Explorer để mở nó ra. Cách làm như sau: Bạn mở Windows Explorer, tìm đến một file Encore có đuôi là ENC bất kỳ, click nút phải chuột vào file đó – click chọn Open with… – Hộp thoại Choose Program xuất hiện – Bạn chọn chương trình Encore trong danh sách, nếu không có thì nhấn nút Browse dẫn đến chương trình đó trong mục Program Files của ổ đĩa C – Đánh dấu kiểm vào dòng Always use the selected program to open this kind of files. – Nhấn OK để lần sau khi nhấp đúp file ENC, các files ấy sẽ tự mở ra trong Encore. Trong Encore 4.5 thì khỏi thiết lập phần này. Cả hai chương trình này đều chạy ổn định, phát âm thanh tốt, save và in ấn bình thường. Chúc bạn thành công và vui với Encore mãi.
Trong quá trình soạn nhạc, nếu có gì thắc mắc cần trao đổi thêm về chương trình soạn nhạc Encore này, xin hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ nghglan
– Quý vị cũng có thể click vào đây để download miễn phí phần Hướng dẫn soạn nhạc bằng chương trình Encore do chính tác giả trang web này biên soạn bằng tiếng Việt. Khi download về, giải nén và chạy file hướng dẫn này (dạng *.CHM) trực tiếp mà không cần phải setup.
Khi vào Encore, một trang nhạc mới sẽ tự xuất hiện với kiểu ngầm định là Piano, gồm 5 dòng nhạc (systems), mỗi dòng 2 khuông (staves) dùng cho bè cao (khoá Sol) và bè thấp (khoá Fa), mỗi khuông 3 ô nhịp, còn gọi là trường canh (measures), đây là trang nhạc chuẩn cho piano. Nếu không ưa thích sự lựa chọn này, bạn mở menu File – New hoặc nhấn Ctrl+N để mở trang mới rồi chọn theo ý bạn, hộp thoại Choose Page Layout xuất hiện như sau:
Staves per system: số khuông cho mỗi dòng nhạc
Systems per page: số dòng nhạc cho mỗi trang
Measures per system: số ô nhịp cho mỗi dòng nhạc.
Staff format: Định dạng khuông nhạc. Gồm có các kiểu Template (kiểu mẫu có sẵn trên bản Full mới có), Single staves (khuông nhạc đơn, không có bè trầm), Piano và Piano Vocal (soạn cho piano có thêm lời ca).
Để viết các bản nhạc thông thường, bạn cần chọn Single Staves, vì dạng này viết đơn giản cũng như có thể chuyển thành những bản tổng phổ nhiều bè, nhiều loại nhạc cụ khác nhau một cách dễ dàng chứ kiểu Piano hoặc Piano-vocal thì bạn không thể chọn tiếng, vì nó đã được định chuẩn tiếng Piano rồi.
Lưu ý là khi viết những bản nhạc nhiều bè để sau này xuất ra file Midi, bạn dùng dạng Single Staves và tùy theo số loại nhạc cụ cần có mà chọn khuông nhạc (staves) cho mỗi dòng nhạc (system). Thí dụ như viết một bản nhạc gồm 4 bè nằm trên 4 khuông nhạc khác nhau, bạn nhấn Single Staves thì dòng Staves per system phía trên sẽ hiện rõ, bạn gõ số 4 thay cho số 2, nhấn OK là xong. Trường hợp có những bản nhạc lúc cần 4 khuông lúc chỉ cần 2 khuông thôi thì bạn vẫn chọn đúng 4 khuông, sau này những khuông không cần thì mình giấu nó đi chứ không phải xóa. Cách giấu khuông nhạc chúng ta sẽ đề cập trong những phần sau.
Sau đó, bạn mở menu File, chọn Page Setup (trước đây gọi là Score settings) để định lại trang nhạc vừa rồi như chừa lề (margins) và tỷ lệ (%) khuông nhạc so với tờ giấy để khi in ra cho đẹp.
Bạn nên chọn 95 % và margins là 1.6 cm thì vừa. Chú ý: Nếu bạn không định lại phần margins này thì khi in ra, khuông nhạc sẽ sát với lề khổ giấy A4, trông rất xấu.

*

Nếu muốn in trên một khổ giấy nhỏ hơn, thí dụ như A5 chẳng hạn, bạn cần click vào Printer setup rồi định lại khổ giấy ngay trên máy in của bạn, sau đó nhấn OK để thi hành, trang nhạc trên Encore sẽ có kích thước như bạn đã chỉ định.
Thông thường, Encore ngầm định kích cỡ khuông nhạc thuộc size 3, tuy nhiên, bạn có thể chỉnh lại cho nhỏ hơn một chút hoặc lớn hơn một chút theo ý mình tùy nhu cầu sử dụng. Kinh nghiệm cho thấy để chế bản vào trang sách nhạc, nên định lại size là 2 sẽ thấy vừa mắt hơn. Cách định lại kích thước khuông nhạc như sau:
Mở menu Windows – Staff sheet (hoặc nhấn Ctrl+/), hộp thoại Staff sheet xuất hiện, đây là chức năng cần thiết cho trang nhạc của mình với nhiều tùy chọn về kích cỡ, về chọn nhạc cụ, âm thanh v.v… nhưng đây ta chỉ bàn về kích thước khuông nhạc đã, những phần kia chúng ta sẽ nói sau. Để định lại kích thước, bạn nhấn vào số 3 ở cột Size, một hộp thoại khác xuất hiện (Set staff size) cho bạn gõ số 2 hoặc click chọn số 1, 2, 3, 4 nhấn Enter hoặc OK là xong.
Bây giờ bạn có thể viết những gì mình thích lên khuông nhạc được rồi đó. một điều cần nhớ là lâu lâu hãy nhấn Ctrl+S để lưu lại, vì ý nhạc thường đến bất chợt mà điện thì hay cúp giữa chừng, do đó mỗi lần có ý nhạc hay, sau khi ghi xong, bạn nên lưu lại ngay cho chắc ăn.
Khi vào chương trình, Encore đã ngầm định cho bạn chế độ AutoSpace và AutoGuess/Beam , nghĩa là nốt nhạc bạn ghi vào khuông sẽ được tự động sắp xếp về vị trí cũng như về nối kết.

*

Để viết nhạc, bạn click vào nút có hình cây bút chì trên thanh công cụ chuẩn, muốn ghi nốt nào, bạn click vào hình nốt ấy trên thanh nút công cụ nằm bên trái màn hình có ghi chữ Notes rồi ghi vào khuông nhạc.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Phong Cảnh Quê Hương Em Lop 9 Bài 18: Vẽ Tranh

*

Muốn xóa nốt vừa ghi sai, bạn click vào nút có hình cục tẩy (hoặc nhấn phím E), đưa trỏ chuột xuống rồi click vào ngay nốt ấy.Muốn ghi nốt thăng (#, phím tắt là S) hoặc giáng (b, phím tắt là F), bạn ghi nốt đó trước rồi hãy click vào dấu # trên thanh công cụ, sau đó, đưa dấu thăng ấy đến ngay nốt đó rồi click vào, các nốt có cùng cao độ ngay sau đó trong cùng một ô nhịp sẽ được tự động bình trở lại, bạn muốn thăng hoặc giảm các nốt nhạc đó trong cả trường canh thì phải ghi dấu thăng hoặc giảm chồng lên nốt đó.Thông thường thì các dấu hóa thăng giảm ghi ở đầu trường canh thì có giá trị cho cả trường canh đó nên các nốt sau không cần mang dấu hóa đó vẫn được xem là đã có, nhưng nếu bạn muốn nốt sau vẫn hiển thị dấu hóa đó thì khi ghi dấu hóa, bạn nhấn kèm phím Ctrl là được.Muốn ghi dấu chấm sau nốt để kéo dài trường độ, bạn click cả nốt và dấu chấm (phím tắt là D) rồi mới ghi vào khuông. Muốn ghi dấu liên ba (phím tắt là T), bạn cũng click cả nốt và dấu liên ba (3:2) rồi mới ghi vào khuông.

Chuyên mục: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *