Recent Articles

Kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (phần 7): Khái niệm “cảnh” của điện ảnh và văn bản văn học

“Cảnh” không đơn giản là kích thước của hình ảnh, mà là tương quan giữa hình ảnh với khung (kích thước của cảnh trên một khuôn hình nhỏ của băng hình và trên màn hình lớn là như nhau). Với ý nghĩa như thế, điểm đáng lưu ý là trong hội hoạ, “cảnh” không giữ vai trò quan trọng, vì hội hoạ có khả năng thay đổi kích thước của bức tranh và ở mỗi thể loại, tỉ lệ các khuôn mặt và phần thân mình trong tương quan với không gian tranh có sự ổn định tương đối.

Kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (phần 6): Nhân vật và tính cách

Hình tượng nghệ thuật được kiến tạo không đơn giản chỉ là sự hiện thực hoá một sơ đồ văn hoá nào đó, mà so với sơ đồ ấy, nó còn như một hệ thống trệch nghĩa, được  tạo ra nhờ những điều chỉnh đặc biệt. Không ngừng tăng lên theo mức độ biểu hiện của quy luật cơ bản, những sự trệch nghĩa này, một mặt, làm cho việc duy trì quy luật ấy trở nên có ý nghĩa thông tin, mặt khác, trên cái nền quy luật, nó làm giảm bớt khả năng tiên đoán phẩm hạnh, tính cách, cách hành xử của nhân vật văn học.

Kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (phần 5): Về đặc trưng của thế giới nghệ thuật

Trong văn bản khoa học, việc áp dụng một hệ thống ngữ nghĩa mới đồng nghĩa với việc hệ thống cũ bị bác bỏ, “thải loại”. Đối thoại khoa học thực chất nằm ở chỗ: một trong hai quan điểm tham gia tranh luận phải thừa nhận là sai lầm và bị bác bỏ. Quan điểm kia sẽ chiến thắng.