Recent Articles

Xã hội học văn học

Không nên nhầm lẫn lịch sử in ấn và lịch sử sách. Dù được in hay không sách chỉ là một phương tiện mới nhất và được phổ biến rộng rãi nhất nhằm nhân bản một tác phẩm văn học để công bố tác phẩm đó. Nhưng sách không phải là phương tiện duy nhất. Chẳng hạn nghệ thuật kịch cho thấy rằng một tác phẩm có thể công bố trong một xã hội không có chữ viết[34]. Ngày nay, điện ảnh, truyền thanh, truyền hình làm cho sự công bố qua âm thanh và hình ảnh có hiệu quả cao hơn nhiều so với sự công bố bằng sách in.

Từ tác phẩm đến văn bản (1/2)

Cũng giống như khoa học Einstein buộc ta phải đưa tính tương đối của các khung quy chiếu vào trong đối tượng nghiên cứu, cũng giống như hành động kết hợp chủ nghĩa Marx, học thuyết Freud và chủ nghĩa cấu trúc với nhau buộc ta phải tương đối hoá các mối tương quan giữa người viết, người đọc và người quan sát (người phê bình). Đối lập với tác phẩm – một khái niệm truyền thống được nhận thức từ lâu và vẫn còn tồn tại đến ngày nay theo cách của Newton – có một yêu cầu phải có một đối tượng mới là kết quả của một chuyển động trượt hay sự đảo lộn các phạm trù đã có trước đây

Quy tắc của nghệ thuật (3)

“Chủ nghĩa xã hội”, giống như chủ nghĩa hiện thực của Champfleury, cho phép lập nên thứ “tiểu thuyết phong tục” đại chúng dưới một dạng phe phái vừa chính trị vừa thẩm mỹ; điều ấy mang lại cho Eugène Sue, nếu tin theo Champfleury, danh hiệu “nhà tiểu thuyết đạo đức” được những nhà tư sản bầu chọn.