Recent Articles

Nguyễn Bình Khiêm, lựa chọn như một lối ứng xử

Nhìn từ mẫu người văn hóa mà xét, có thể thấy, các nhận định phi lịch sử và ít nhiều hiện đại hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm trên đều lấy cái chuẩn ra làm tiền đề phán đoán, nên nó chỉ mới đụng đến bề mặt của đối tượng.

Phê bình thơ Mai Văn Phấn

Đọc thơ Mai Văn Phấn, không ai có thể nghi ngờ băn khoăn về chỗ đứng của thi nhân trong cuộc đời này. Những bài thơ về thiên nhiên giai đoạn đầu tiên ta thấy rõ cái thái độ tự tin trụ vững trong thực tại để hà hơi tiếp sức phục sinh cho từng ngọn cỏ non. Một cảm thức trần gian mặc định, tin cậy và hy vọng ở trần gian, đối mặt với đổ vỡ úa tàn và nguy cơ giải mộng để vực dậy cái thực tại héo úa, truyền cho nó một sinh khí mới.

Tiểu thuyết trên mạng và mộng tưởng trở thành nhà văn

Văn học mạng muốn tiến tới văn học truyền thống thì khó, chứ văn học truyến thống thì có thể tiếp cận văn học mạng thông tục, dễ hiểu, hấp dẫn để có nhiều bạn đọc. Văn học truyền thống đã đần dần rời xa bạn đọc. Nhà văn nổi tiếng Vương Diệu Thành nói, tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung tuy có bối cảnh lịch sử rất sâu sắc, chuyển tải tinh túy văn hóa truyền thống hòa hợp giữa Nho, Phật, Đạo của Trung Quốc nhưng ông đã khéo mượn hình thức văn học thông tục là tiểu thuyết võ hiệp để đạt được mục đích người nhã kẻ tục đều thưởng thức được.