Recent Articles

Thông báo thay đổi địa chỉ truy cập website Viện Văn học

Sau một thời gian chạy thử nghiệm, cập nhật và đồng bộ các thông tin mới về Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn học, kể từ ngày 15/3/2013, Cổng thông tin của Viện Văn học chính thức thay đổi giao diện và địa chỉ truy cập. Hoạt động này nhằm mục đích nâng cao chất lượng website phục vụ nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Mở ra gần hơn nữa nhịp cầu giao lưu, tương tác, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển giữa khối nghiên cứu văn học với các nghiên cứu khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và rộng ra, trong khắp cả nước và quốc tế.

Cây bút, đời người (Tập chân dung văn học,Nxb. Hội Nhà văn, 2005)

Lần này, xin phép được kính trình bạn đọc và các đồng nghiệp một tập chân dung đầy đặn hơn. Có những người tôi đã thử viết một hai lần, lần này xin tiếp tục đưa ra những cách giải thích mới. Tôi biết các hoạ sĩ vẽ chân dung có thói quen trở đi trở lại với những khuôn mặt đã quen, mỗi lần đưa ra một phác thảo khác. Tôi mong những bài viết này của tôi cũng được đối xử như vậy. Và trên hết cả, tôi hy vọng không chỉ những người được tôi nói tới mà các bạn văn khác và nói chung tất cả những ai quan tâm đến đời sống văn học đương đại có thể tìm thấy ở những trang sách sau đây những điều bổ ích.

Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ số 10 (ra ngày 9, 10 – 3- 2013)

Báo Văn nghệ Trẻ số 10 (ra ngày 9, 10 – 3- 2013)   Truyện ngắn: –          Đường đất không tên (Từ Phạm Hồng Hiên) – dự thi –          Mầu lá cứ xanh (Võ Diệu Thanh) – dự thi –          Hoang thai (La Nguyễn Quốc Vinh) – dự thi Thơ các tác giả : Huệ Nguyên (Trở giấc ngày […]