Mời đọc blog của GS.TS. Trần Đình Sử và PGS.TS. La Khắc Hòa (Lã Nguyên)


GS.TS. Trần Đình SửPGS.TS. La Khắc Hòa đã tạo lập blog riêng với nội dung học thuật phong phú đa dạng, hữu ích. Được sự đồng ý của chủ blog, website Phê bình văn học thường xuyên dẫn lại các bài dịch, nghiên cứu sâu sắc trên hai blog này. Trân trọng giới thiệu và mời bạn đọc thường xuyên theo dõi những nghiên cứu mới cập nhật trên hai blog:  http://trandinhsu.wordpress.com và http://languyensp.wordpress.com.

Leave a Reply