Sách mới: Thơ như là mỹ học của cái Khác


Tiếp sau Hoài Thanh chúng ta có nhiều nhà phê bình thơ tài hoa, trong đó có Đỗ Lai Thúy… Nói đúng hơn, Hoài Thanh đã phải chia sẻ âm hưởng, ngôi vị với tác giả của những Mắt thơ, Bút pháp của ham muốn, Thơ như là mỹ học của cái Khác…. Cuốn sách mới nhất của Đỗ Lai Thúy tiếp tục khiêu khích cảm nghĩ thông thường và gu thẩm mỹ của không ít người. Đi trên những nẻo đường của cái khác, dự cuộc phiêu lưu của những cái khác, những cái khác tài hoa, độc đáo và cuốn hút nhiều vẻ, ở đây ta có thể bị đồng hóa vào chính cái khác, người khác, con mắt khác, lối viết khác….

“Nếu Mắt thơ tìm kiếm những không gian mới, thì Thơ như là mỹ học của cái Khác kiếm tìm những con mắt mới. Cả Mắt thơThơ như là mỹ học của cái Khác đều kiếm tìm nơi tôi một cái tôi vô ngã” (Đỗ Lai Thúy). “Vậy là hai mươi năm qua, anh chỉ có một mắt… thơ. Hẳn thế mà hai mươi năm qua, tôi cũng chỉ nhìn nghiêng. “Anh hùng chỉ có một ngươi thôi” mà! Thế giới giờ đây, với những “mắt thơ” này, cái nhìn anh đã trở lại bình thường. Có lẽ, chỉ với “mắt thơ” ba, huệ nhãn, thì mới là bình thường thực sự, “núi lại là núi, sông lại là sông”…(Đỗ Lai Thúy).

T.T.K

*

Sách cùng một người

Viết

1.Mắt thơ (Phê bình phong cách Thơ mới), chuyên luận, Nxb. Lao động, 1992,1994; Nxb. Giáo dục, 1997; Nxb. Văn hóa Thông tin, 2000; Nxb. Hội Nhà văn, 2012

2.Từ cái nhìn văn hóa, tập tiểu luận, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2009

3.Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực, chuyên luận, Nxb. Văn hóa Thông tin, 1999; Nxb.  Văn học, 2010

4.Chân trời có người bay, tập chân dung văn học, Nxb. Văn hóa thông tin, 2003, 2005

5.Văn hóa Việt Nam, nhìn từ mẫu người văn hóa, chuyên luận, Nxb. Văn hóa thông tin, 2005

6. Bút pháp của ham muốn (Phê bình phân tâm học), tập tiểu luận, Tri thức, 2009. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội, 2010; Giải thưởng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội

7. Phê bình văn học, con vật lưỡng thế ấy (Tư tưởng phê bình văn học Viêt Nam, một cái nhìn lịch sử), chuyên luận, Nhã Nam và Nxb.  Hội Nhà văn, 2010

8.Thơ như là mỹ học của cái Khác, chuyên luận, Nxb. Hội Nhà văn, 2012

 

Biên soạn

1.Nghệ thuật như là thủ pháp (Lý thuyết văn chương của Chủ nghĩa hình thức Nga), Nxb.  Hội Nhà văn, 2002

2.Sự đỏng đảnh của phương pháp (Giới thiệu 15 lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn hóa, văn học của thế giới trong thế kỉ XIX,XX), Nxb.  Văn hóa thông tin, 2004

3.Theo vết chân những người khổng lồ (Tân Guylivơ phiêu lưu ký về các lý thuyết văn hóa), Nxb.  Văn hóa thông tin, 2006

4.Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật, Nxb.  Văn hóa thông tin, 2000,2004

5.Phân tâm học và văn hóa tâm linh, Nxb.  Văn hóa thông tin, 2002, 2005

6.Phân tâm học và tình yêu, Nxb.  Văn hóa thông tin, 2003

7.Phân tâm học và tính cách dân tộc, Nxb.  Tri thức, 2007

………………………

Leave a Reply