Posts Tagged ‘chủ nghĩa hiên sinh’

Đọc tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa của Trương Văn Dân

Có thể nói, những trang văn luận về tình yêu của Trương văn Dân là những trang văn đẹp nhất, thánh thiện nhất, vì thế, nó cũng hấp dẫn và quyến rũ nhất. Đọc những suy niệm của tác giả về tình yêu cũng như những miêu tả sự ái ân trong tình yêu, ta thấy tác giả là người có ý thức nâng niu những giá trị cao quí của tình yêu con người và không sa vào lối miêu tả tình yêu một cách rẻ tiền với những trang viết đầy nhục cảm bản năng của những cuốn tiểu thuyết diễm tình hạ đẳng

Mấy nhận thức về lý luận văn nghệ

Đỗ Phủ, Nguyễn Du… những thiên tài nhân loại cũng nói rất hay về sự “kinh nhân”, sự “tuyệt diệu” của ngôn từ. Nhưng đồng thời, các vị ấy cũng đã xem văn nghệ là cuộc đời: từ “những điều trông thấy”, về cuộc đời “mà đau đớn lòng“. Văn nghệ là nỗi đau, nỗi lo về cuộc đời – nhân dân

Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật – bản chất và đặc trưng

Hầu hết các cuốn từ điển trong và ngoài nước đều định nghĩa “hiện đại” là một thuộc tính của các hiện tượng và sự vật thuộc thời hiện tại hoặc đương đại. Ngoài nghĩa chung này, hiện đại còn được dùng để chỉ một giai đoạn lịch sử cụ thể. Ví dụ trong sử học phương Tây, người ta coi giai đoạn từ năm 1453 – năm đánh dấu sự sụp đổ của Đế quốc La Mã phương Đông (tức Đế quốc Byzantium) và cũng là năm kết thúc thời trung đại – đến cuối thế kỷ XVIII, là giai đoạn của thời hiện đại. Tuy nhiên, có lẽ đây là quan điểm của các nhà viết sử ở thế kỷ XIX, còn gần đây có ý kiến cho rằng thời hiện đại được tính từ đầu chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay – năm 1914. Và có vẻ như quan điểm này được nhiều người hưởng ứng hơn.