Recent Articles

Văn chương kỳ ảo nhìn từ hai phía

Một câu hỏi đặt ra là vì sao bây giờ độc giả thích đọc văn chương kì ảo – kinh dị? Thiết nghĩ nếu đứng về phía lí luận tiếp nhận nghệ thuật để giải thích, chúng ta sẽ nhận ra một thực tế là: công chúng của nghệ thuật đã thay đổi một cách đáng kể (về tâm thế, về điều kiện sống, về sở thích, về trình độ). Trẻ em (và cả người lớn) say mê chơi game, lại càng đắm đuối với trò chat (và cũng vì thế biết bao hệ lụy đau lòng không tránh khỏi đã xảy ra trong cái thế giới ảo đầy bất trắc này). Internet đã làm thay đổi, thậm chí đảo lộn nhiều giá trị cố hữu của đời sống, trong đó có văn chương. Các lĩnh vực sinh hoạt tinh thần hiện đại phải phục tùng quy luật thích ứng và tiện lợi đối với con người trong tư cách người sử dụng và là người hưởng thụ.

Trí thức văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 với Vũ Trọng Phụng

Một trong những hoạt động chính của văn học Sài Gòn (nói rộng ra, của văn học trong các thành thị miền Nam) trước 1975 là giới thiệu, đánh giá văn học trước Cách mạng tháng Tám 1945, trong đó giai đoạn 1932 – 1945 (mà các nhà nghiên cứu Sài Gòn qui định là 1932 – 1945) được đặc biệt chú ý. Hiện tượng này là một tất yếu, vì thành tựu và kinh nghiệm sáng tác của giai đoạn văn học phát triển rất phong phú này quả là cần thiết cho bất cứ ai muốn hiểu biết văn học dân tộc, nhất là lúc nền văn học ấy đang vận hành với công suất lớn trên con đường hiện đại hóa.

Cây bút, đời người (Tập chân dung văn học,Nxb. Hội Nhà văn, 2005)

Lần này, xin phép được kính trình bạn đọc và các đồng nghiệp một tập chân dung đầy đặn hơn. Có những người tôi đã thử viết một hai lần, lần này xin tiếp tục đưa ra những cách giải thích mới. Tôi biết các hoạ sĩ vẽ chân dung có thói quen trở đi trở lại với những khuôn mặt đã quen, mỗi lần đưa ra một phác thảo khác. Tôi mong những bài viết này của tôi cũng được đối xử như vậy. Và trên hết cả, tôi hy vọng không chỉ những người được tôi nói tới mà các bạn văn khác và nói chung tất cả những ai quan tâm đến đời sống văn học đương đại có thể tìm thấy ở những trang sách sau đây những điều bổ ích.