Tổ chức lớp tập huấn thứ 11 “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”


(LĐ online) – Từ ngày 10-13/7/2013, tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”. Đây là một trong những công việc trọng tâm của Hội đồng trong năm 2013, tiếp nối 10 lớp tập huấn đã mở từ năm 2009. Lớp tập huấn có trên 200 học viên công tác trên các lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn học – nghệ thuật, báo chí của 35 tỉnh, thành phía Nam tham dự. Trong lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo lớp học; Đ/c Hoàng Sỹ Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giới thiệu khái quát tình hình kinh tế – xã hội của Lâm Đồng.

Theo PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương: Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao, từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã liên tục mở các lớp tập huấn lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ đang hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong phạm vi cả nước. Tính đến thời điểm này, Hội đồng đã mở được 11 lớp, sau lớp ở Quảng Ninh cho khu vực phía Bắc. Qua 10 lớp học đã được tổ chức, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa, văn học, nghệ thuật đều hoan nghênh và đề nghị Hội đồng tiếp tục duy trì hình thức tập huấn; Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả thiết thực của lớp. Trên cơ sở đó, đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quyết định giao cho Hội đồng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn như trước đây.

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” ban hành ngày 16/6/2008 đã đánh giá, khẳng định những thành tựu cùng những yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động văn học, nghệ thuật của nước ta trong thời kỳ đất nước tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện được 5 năm. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 23 đến nay vẫn phát huy giá trị chỉ đạo thời sự trong công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động văn học, nghệ thuật. Những cố gắng, những thành tựu đã và đang được tiếp tục phát huy. Những yếu kém, khuyết điểm từng bước được khắc phục. Nhìn tổng thể, một số hạn chế, bất cập mà Nghị quyết 23 chỉ ra vẫn chậm được khắc phục. Trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn không ít những tác phẩm chưa thể hiện rõ tính chất tiên tiến và bản sắc dân tộc. Số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, song còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật… Trong một số trường hợp có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt đen tối, tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đi ngược lợi ích của nhân dân và đất nước… Một số sản phẩm văn học, nghệ thuật tầm thường, chất lượng kém vẫn được phát hành, gây ảnh hưởng xấu đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề thiết yếu của đời sống, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động. Lý luận văn học, nghệ thuật mác – xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó. Hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật có biểu hiện tụt hậu so với yêu cầu, thực hiện chưa tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với sáng tác. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp của phê bình bị xem nhẹ; xuất hiện lối phê bình cảm tính, thiếu hệ thống tiêu chí tin cậy để đánh giá tác giả và tác phẩm; văn hóa phê bình bị hạ thấp…

Nhằm phát huy ưu điểm đã có, khắc phục nhanh những yếu kém, bất cập nêu trên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ đang tích cực hoạt động trên lĩnh vực này. Được biết, qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được tiếp nhận những kiến thức nhằm: Nâng cao nhận thức và năng lực thực hành trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền văn nghệ trên báo chí trong thời kỳ mới. Củng cố sự hiểu biết có tính hệ thống về quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và tình hình phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam cũng như ở thế giới hiện nay. Trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng thực hành viết bài phê bình văn học, nghệ thuật.

Bình Nguyên

Nguồn: http://baolamdong.vn

Leave a Reply