To this end là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ phebinhvanhoc.com.vn.

Bạn đang xem: To this end là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

He wanted science students to take an interest in the arts, and to this end he ran literature classes at his home on Sunday afternoons.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Nhà Cấp 4 2 Phòng Ngủ 1 Phòng Thờ Đẹp Siêu Cấp, Mẫu Nhà Cấp 4 2 Phòng Ngủ 1 Phòng Thờ Hiện Đại

If things are end to end, they are all facing in the same direction, with the back end of each against the front end of the next one:
the parts of a task or process connected with one particular type of activity, or with a particular person:
sb”s end of the bargain/deal We kept our end of the bargain, but they failed to meet their deadline.

Xem thêm: Cách Xem Mệnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Cách Tính Mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Selection, on the other hand, star ts with a function and ends with a physical description of the item.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên furnituremaisak.com furnituremaisak.com hoặc của furnituremaisak.com University Press hay của các nhà cấp phép.

end

Các từ thường được sử dụng cùng với end.

Những ví dụ này từ furnituremaisak.com English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên furnituremaisak.com furnituremaisak.com hoặc của furnituremaisak.com University Press hay của người cấp phép.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập furnituremaisak.com English furnituremaisak.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Chuyên mục: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *