Hợp đồng nguyên tắc tiếng anh là gì

Hiện nay, trong lĩnh vực kinh doanh, thực trạng rủi ro xảy ra là điều không tránh khỏi, do đó pháp luật Việt Nam đã quy định những thông tin để bảo đảm quyền lợi cho công dân trong văn bản pháp luật.

Bạn đang xem: Hợp đồng nguyên tắc tiếng anh là gì

Trong đó, hợp đồng nguyên tắc cũng được chúng ta quan tâm: liệu rằng vấn đề này có được pháp luật quy định không? Dưới đây chúng tôi – tổng đài 1900 5660 sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin thiết thực nhất về hợp đồng nguyên tắc nói chung và hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh nói riêng mới nhất.

*

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là một loại biên bản ghi nhận sự thỏa thuận chi tiết cụ thể về nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó, nội dung được thỏa thuận liên quan đến những giao dịch phát sinh hoặc những thông tin như một hợp đồng chính thức nhưng trừ những điều khoản về hàng hóa, dịch vụ thì sẽ quy định trong phụ lục,…

Hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh là gì

Hợp đồng nguyên tắc – tiếng Anh là: Contract principles

Hiện nay, quy định về định nghĩa hợp đồng nguyên tắc chưa được quy định cụ thể trong một văn bản pháp luật nào, tuy nhiên về cơ bản hợp đồng nguyên tắc – tiếng Anh được hiểu như sau:

Principal contract is a type of record recording specific agreements on the content of rights and obligations of the parties. In particular, the content of the agreement related to the arising transactions or information as an official contract but except for the terms of goods and services, it will be specified in the appendix, …

*

Mẫu hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh mới nhất

Tương tự như khái niệm của hợp đồng nguyên tắc thì chưa có văn bản nào quy định chi tiết về mẫu hợp đồng nguyên tắc, tuy vậy ta vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung như dưới đây – được dịch sang tiếng Anh như sau:

Mục nội dung cần đảm bảo có trong hợp đồng

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tên tiêu đề Hợp đồng nguyên tắc contract principles
Phần căn cứ Căn cứ từ Bộ luật dân sự, Luật thương mại hiện hành

Căn cứ theo yêu cầu thỏa thuận giữa các bên.

Based on the Civil Code and the current Commercial Law

Based on request of agreement between the parties.

Thời gian, địa điểm cụ thể thỏa thuận ghi nhận hợp đồng  Địa danh, ngày – tháng – năm Place, day – month – year
Nội dung thông tin của bên A – Tên công ty

– Địa chỉ của bên A

– Số điện thoại liên hệ

– Số tài khoản của bên A

– Email( nếu có)

– Mã số thuế là

– Họ và tên của người đại diện ( nếu có)

– Có chức vụ, vị trí trong công ty

– Cách thức liên hệ

– Company name

– Address of Party A

– Contact phone number

– Account number of Party A

– Email (if any)

– Tax code is

– Full name of the representative (if any)

– Position and position in the company

– Contact method

Nội dung thông tin bên B – Ghi rõ họ và tên hoặc tên công ty

– Địa chỉ cụ thể trụ sở của công ty hoặc cá nhân

– số điện thoại liên lạc

– Email

– Mã số thuế

– Tài khoản là

– Mã số thuế là bao nhiêu?

– Số tài khoản là gì?

– Do ai là chủ đại diện giao dịch?

– Hiện đang giữ chức vụ, vị trí nào trong công ty?

– Specify full name or company name

– Specific address of the company or individual

– phone number

– Email

– Tax code

– Account is

– What is the tax code?

– What is the account number?

– Who is the representative of the transaction?

– Currently holding, any position in the company?

Chi tiết điều khoản cụ thể – Về điều khoản chung

+ Thỏa thuận quan hệ giao dịch của các bên là đều có lợi song song

+ Thỏa thuận về các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng cụ thể văn bản nào sẽ được ưu tiên đầu tiên

+Thỏa thuận giải quyết nếu xảy ra sự mâu thuẫn giữa nhiều hợp đồng

– Đối với sản phẩm, dịch vụ giao dịch

+ Đảm bảo đúng số lượng, loại sản phẩm, địa điểm cũng như chi phí như đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Khi giao hàng cần đầy đủ giấy tờ về hóa đơn, nguồn gốc, biên bản giao nhận

– phương thức và khoản tiền thanh toán

+ giá cụ thể là bao nhiêu?

+ Cách thức thanh toán trực tiếp hoặc thông qua giao dịch ngân hàng

+ Thời hạn phải tanh toán trong thời gian bao lâu?

– Nghĩa vụ của các bên

+ Bên A: đảm bảo các vấn đề cung cấp sản phẩm, hàng hóa phải đúng loại, đúng chất lượng của nhà sản xuất

Tư vấn, giới thiệu đầy đủ nhất danh mục các sản phẩm mà bên A có

+ Bên B: phải thanh toán số tiền như các bên đã thỏa thuận.

Xem thêm: Cung Mọc Là Gì Và Cách Xem Cung Mặt Trăng Trong Chiêm Tinh Học

Thực hiện đúng các quy định pháp luật trong quá trình nhận giao hàng.

– Regarding general terms+ Agreement on transaction relations of both parties is mutually beneficial

+ Agreement on documents to amend and supplement specific contracts will be given first priority

+ Agreement to resolve if a conflict occurs between many contracts

– For products and transaction services

+ Ensure the right quantity, type of products, location as well as costs as agreed in the contract

+ When delivery need full papers on the invoice, origin, delivery records

– Payment method and amount

+ How much is the specific price?

+ How to pay directly or through banking transactions

+ How long is the payment term?

– Obligations of the parties + Party A: Ensuring the problems of supplying products and goods must be of the right type and quality of the manufacturer Consulting, introducing the most complete list of products that Party A has

+ Tên, địa chỉ, vốn, số tài khoản, tên ngân hàng giao dịch, người đại diện, giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định về thành lập doanh nghiệp, ủy quyền (nếu có)

+ Bồi thường thiệt hại nếu một bên gây ra khi cung cấp thông tin không chính xác

+ Nếu thay đổi thông tin phải báo trước cho phía bên còn lại trước khi phát sinh giao dịch

– Bảo hành (nếu có)

Thời hạn bảo hành, các trường hợp không phải bảo hành

– Hủy bỏ hợp đồng

+ thời gian báo trước cho bên còn lại

+Thiệt hại nếu có do bên nào chịu trách nhiệm

– Tranh chấp phát sinh

+ Nếu phát sinh những vấn đề không được ghi nhận trong văn bản thỏa thuận thì giải quyết theo quy định pháp luật

– Hiệu lực hợp đồng: ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu có hiệu lực , bản hợp đồng này được in là mấy bản và có giá trị ngang nhau.

– For related information the parties must provide

+ Name, address, capital, account number, name of the transaction bank, representative, business registration license, decision on enterprise establishment, authorization (if any)

+ Pay compensation for damage caused by one party when providing inaccurate information

+ If changing information, must inform the other side before making transactions – Warranty (if any) Warranty period, cases are not warranted

– Contract cancellation

+ time to notify the other party

+ Damage if any party is responsible

– Disputes arise

+ If arising problems not recorded in the agreement, the settlement according to the law

– Validity of the contract: specify the date of effective start, this contract is printed as several copies and has equal value.

Xem thêm: +99 Mẫu Phối Màu Sơn Mặt Tiền Nhà Cấp 4 Đẹp, +99 Mẫu Phối Màu Sơn Nhà Cấp 4 Đẹp

Ký nhận Ký rõ họ và tên của các bên, đóng dấu (nếu có) Clearly state the full names of the parties, stamp (if any)

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn những thông tin cần thiết nhất về hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh và mẫu hợp đồng tiếng Anh. Mọi vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến qua điện thoại theo hotline là 1900 5660 để được giải đáp nhanh nhất.
Chuyên mục: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *