Danh ngôn về văn học

Những câu danh ngôn hay nhất mọi thời đại về cuộc sống, tình yêu, tình bạn..Những câu danh ngôn ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người.

Bạn đang xem:

Mỗi cuốn tiểu thuyết là một miền tư tưởng đan vào trong vương quốc hiện thực.Every novel is an ideal plane inserted into the realm of reality.

Khi các tác gia qua đời họ trở thành những cuốn sách, một sự tái sinh cũng không quá tệ.When writers die they become books, which is, after all, not too bad an incarnation.

Nếu hay thì kết thúc hạnh phúc, nếu không hay thì kết thúc bất hạnh. Tiểu thuyết nghĩa là như thế.The good ended happily, and the bad unhappily. That is what fiction means.

Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

Con người ai cũng sống trong hai miền đất: bên trong và bên ngoài. Bên trong là miền đất của tinh thần, được thể hiện qua nghệ thuật, văn học, đạo đức và tôn giáo. Bên ngoài là phức hợp của thiết bị, kỹ thuật, thể chế, và công cụ mà ta dùng để sống.Every man lives in two realms: the internal and the external. The internal is that realm of spiritual ends expressed in art, literature, morals, and religion. The external is that complex of devices, techniques, mechanisms, and instrumentalities by means of which we live.

Người viết văn giống như mèo, bởi họ là những sinh vật kín đáo, dễ thương và thông thái. Và mèo giống người viết văn cũng bởi vì những lý do tương tự.Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Người viết văn có sức mạnh hiếm hoi ít ai khác có: Chúng ta có thể gây buồn chán cho người khác ngay cả lâu sau khi ta qua đời.Writers have a rare power not given to anyone else: we can bore people long after we are dead.

Nhiệm vụ của nhà văn phải là bộ dây thần kinh để cảm ứng, phải là tay chân để công thủ. Muốn sáng tác những tác phẩm vĩ đại cho nền văn hóa tương lai, cố nhiên rất tốt, nhưng nhà văn đấu tranh cho hiện tại, đồng thời cũng đấu tranh cho tương lai nữa, bởi vì mất hiện tại làm gì có tương lai.

Cuối cùng văn chương cũng chính là nghề mộc. Anh đều làm việc với hiện thực, một vật liệu cũng cứng như gỗ.Ultimately, literature is nothing but carpentry. With both you are working with reality, a material just as hard as wood.

Văn học là thứ cổ xưa và có sức sống hơn bất cứ hình thức xã hội hay nhà nước nào. Và cũng như nhà nước can thiệp vào văn học, văn học có quyền can thiệp vào những vấn đề của nhà nước.Literature is a far more ancient and viable thing than any social formation or state. And just as the state interferes in literature, literature has the right to interfere in the affairs of state.

Bất cứ ai có may mắn sinh ra là một nhân vật có thể cười nhạo thậm chí cả cái chết. Bởi vì một nhân vật sẽ không bao giờ chết! Con người sẽ chết, người viết, công cụ của sáng tạo: nhưng điều anh ta tạo ra sẽ không bao giờ chết!Whoever has the luck to be born a character can laugh even at death. Because a character will never die! A man will die, a writer, the instrument of creation: but what he has created will never die!

Không thể làm nản lòng người viết văn chân chính – họ chẳng quan tâm bạn nói gì, họ sẽ vẫn viết.

Xem thêm:

It is impossible to discourage the real writers – they don’t give a damn what you say, they’re going to write.

Nhà văn nên viết bằng mắt và họa sĩ nên vẽ bằng tai.A writer should write with his eyes and a painter paint with his ears.

Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính – họ chỉ ra đi.I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Văn chương hư cấu được phát minh vào ngày Jonas về nhà và nói với vợ mình muộn ba ngày vì bị cá voi nuốt.Fiction was invented the day Jonas arrived home and told his wife that he was three days late because he had been swallowed by a whale.

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.The artist doesn’t have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don’t have the time to read reviews.

Viết văn thì phải coi trọng văn, coi trọng và cố gắng bao nhiêu đều không thừa. Giá trị của một cuốn sách không chỉ ở nội dung của nó mà một phần không nhỏ còn ở lời văn.

Một từ điển không có các câu trích dẫn chỉ là một khung xương.Un dictionnaire sans citations est un squelette.

Nhà văn truyện giả tưởng sống trong sự sợ hãi. Mỗi ngày đều đòi hỏi những ý tưởng mới, và anh ta chẳng bao giờ dám chắc mình có bắt kịp điều đó hay không.A writer of fiction lives in fear. Each new day demands new ideas and he can never be sure whether he is going to come up with them or not.

Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đờitrong một dòng thơ đột ngột.Two girls discover the secret of lifein a sudden line of poetry.

Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

Điều mà một cuốn tiểu thuyết không nói cần phải nhiều hơn điều mà nó nói, và chỉ ánh hào quanh đặc biệt xung quanh những gì được viết ra có thể cho bạn ảo ảnh rằng mình cũng đang đọc điều không được viết.The things that the novel does not say are necessarily more numerous than those it does say and only a special halo around what is written can give the illusion that you are reading also what is not written.

Xem thêm:

Có tấm lòng làm nền, rồi sau mới có thể làm thơ văn: nếu không, thì ngày đọc vạn lời, ngâm ngàn bài cũng là lời điệu hời hợt bên ngoài, chẳng từ trong lòng sâu sắc, cũng như là hoa giấy, gốc rễ đã không, sự sống chẳng có, cũng chả khác nào chẳng có vật liệu gì mà làm nhà đấy ư?Làm nhà đã có nền rồi lại phải có gỗ. Mà kiếm gỗ không thể là thứ gỗ tạp nham, gỗ xốp, gỗ tạp loại quanh đầu làng đầu chợ: đã kiếm gỗ thì phải không ngại xa ngại khổ, phải tìm gỗ táu vàng kinh, gỗ lát vàng mới có thể làm rui, làm xà, làm kèo cột, vừa tốt vừa đẹp, mới tránh được cái bệnh lụn vụn cong queo.

Danh ngôn Con người (1295)Danh ngôn Cuộc sống (3920)Danh ngôn Hạnh phúc – Đau khổ (630)Danh ngôn Niềm vui – Nỗi buồn (259)Danh ngôn Phẩm chất (352)Danh ngôn Sống chết (261)Danh ngôn Sự nghiệp (837)Danh ngôn Thành công – Thất bại (501)Danh ngôn Thời gian (210)Danh ngôn Tinh thần (350)Danh ngôn Tiếng anh (669)Danh ngôn Tình bạn (456)Danh ngôn Tình yêu (1231)Những mảnh ngôn tình (1716)Tổng hợp (5208)
Cuộc sống (165)Giấc mơ (84)Hành động (114)Hạnh phúc (211)Những câu nói hay về cuộc sống (124)Những câu nói hay về tình yêu (164)Những trích dẫn hay (156)Sự thật (79)Thay đổi (90)Thành công (188)Thất bại (79)Tình yêu (240)Tự Do (91)Yêu thương (119)Đau khổ (99)
Albert Camus (87)Benjamin Franklin (100)Brian Tracy (86)Diệp Lạc Vô Tâm (92)Hồ Chí Minh (119)Jim Rohn (164)Johann Wolfgang von Goethe (85)Khuyết Danh (1421)Luôn mỉm cười với cuộc sống (92)Napoleon Hill (94)Ralph Waldo Emerson (96)Thiền sư Ajahn Chah (85)Tân Di Ổ (88)Voltaire (112)Zig Ziglar (97)

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *