Recent Articles

Có hay không nền văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh?

Bài viết này bàn về vấn đề của các thuật ngữ quen dùng trong nghiên cứu văn học Ấn Độ: Văn học Ấn Độ bằng tiếng Anh (“Indian literature in English,”), Văn học các nước nói tiếng Anh (“Anglophone literature,”) và Văn học Khối Thịnh Vượng chung (“Commonwealth literature,”). Như bài viết sẽ chứng minh, các thuật ngữ này đã đặt cơ sở trên các yếu tố phi văn học (chính trị và kinh tế) và bỏ qua các yếu tố văn học cơ bản là ngôn ngữ và độc giả. Sau đó, bài viết đề xuất một khái niệm thay thế cho các thuật ngữ trên, đó là khái niệm “văn học tiếng Anh” (“English literature.”). Cơ sở lí thuyết cho những lập luận của bài viết là ngữ văn hiện đại, tập trung vào sự gắn kết giữa văn hóa xã hội và ngôn ngữ và mối quan hệ không thể chuyển hóa và chuyển dịch giữa các ngôn ngữ

Từ thuyết khoảng cách biện hộ cho nghệ thuật Trung Quốc

Nghệ thuật lấy tài liệu từ thực tế nhân sinh, nhưng lại phải đồng thời khai mở ở bên ngoài thực tế nhân sinh một thế giới nữa. Vì vậy nghệ thuật phải làm đủ cách để cho cái khoảng cách giữa nó và thực tế được kéo xa ra. Hệ thống mặt nạ cùng lối xa xướng cao giọng ngân nga trong kịch, sự trừu tượng hoá trong điêu khác, sự hình thức hoá của hội hoạ, cho đến những thứ như âm vận trong thơ đều không phải là “tự nhiên”, nhưng đâu có phải là không hợp lý. Những thứ đó đều có thể dắt chúng ta đi vào một thế giới khác, giúp chúng ta tạm thời thoát ra khỏi sự hạn chế của thế giới thực dụng ngày thường, giải phóng chúng ta khỏi những vướng vất trong giờ phút trút hồn và lắng lòng vào những hình tượng đẹp đẽ

Trao đổi cùng GS. Hạ Chí Thanh về một nhân vật trong Nho Lâm Ngoại Sử [1]

Những nét tương đồng giữa cuộc đời Ngô Kính Tử với hình tượng Đỗ Thiếu Khanh trong tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử 《儒林外史》khiến nhiều học giả nói đến cái gọi là “chân dung tự họa” của nhà văn. Chúng tôi trong lúc chia sẻ với cách đặt vấn đề như vậy đồng thời cũng luôn tự lưu ý mình không vì thế mà cố nhìn nhận nhân vật này như là hiện thân lý tưởng của tác giả. Chọn cách phân tích nhân vật này trong liên hệ đối thoại với các ý kiến của GS Hạ Chí Thanh, (夏志清 Hsia Chih-tsing) bài viết nhắm tới việc tiến xa hơn nữa trên con đường thức nhận chủ đề tư tưởng của danh tác này