Recent Articles

Nhà văn Trung Quốc Diêm Liên Khoa giành giải thưởng văn học Kafka 2014

Giải thưởng văn học Kafka là giải thưởng văn học quốc tế nhằm tôn vinh và kỉ niệm nhà văn nổi tiếng người Tiệp Khắc Franz Kafka, giải thưởng được trao lần đầu vào năm 2001, lễ trao giải do chính phủ Tiệp Khắc và Hiệp hội Kafka Praha đồng tổ chức. Giải Kafka cũng mời các chuyên gia nổi tiếng đến từ các quốc gia khác làm thành phần ban giám khảo quốc tế, trong đó các chuyên gia nổi tiếng bao gồm Marcel Reich-Ranicki, Peter Ferdinand Drucker, … nhưng thông thường ý kiến do đơn vị tổ chức Tiệp Khắc vẫn giữ vai trò chủ đạo

Trung tâm dịch văn học Việt Nam

Một số việc làm cụ thể sẽ được Trung tâm dịch văn học tiến hành trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh việc quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, song song với việc giới thiệu các tác phẩm văn học nước ngoài với độc giả trong nước thông qua các hoạt động: Phát triển đội ngũ dịch giả Việt Nam qua các chương trình hợp tác đào tạo với hội nhà văn các nước trên thế giới; kết nối với các tổ chức, cá nhân trên thế giới để xuất bản văn học Việt Nam ra nước ngoài; giới thiệu tác phẩm văn học Việt Nam trên các báo, tạp chí của các trường đại học, các tổ chức văn hóa ở các nước như Mỹ, Úc, Nga, Ailen, Hàn Quốc… và đặc biệt trên tạp chí Hoa sen của Hội Nhà văn Á – Phi

Văn học nữ châu Âu

Bàn về nữ quyền, tuy là đề tài không mới của văn chương, nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi cá nhân lại có những điểm khác nhau, đáng để đưa ra mổ xẻ, bàn luận. Bởi vì nữ quyền còn phụ thuộc vào “ứng xử” của xã hội, của cộng đồng quan niệm, nhìn nhận, cũng như cả phong tục tập quán, văn hoá trước vai trò của nữ giới trong sự hiện diện đời sống mỗi thời điểm.