Recent Articles

Dương Quảng Hàm (1898 -1946)

Công trình có một bố cục gọn gàng, sáng sủa và khá hoàn hảo. Tiếp thu thành tựu của khoa nghiên cứu văn học sử phương Tây, vận dụng vào việc nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam, bằng tư duy khoa học thực chứng và phương pháp văn học  so sánh, soạn giả phác họa toàn cảnh bức tranh của văn học Việt Nam. Trong đó nổi lên các nhân tố bên trong, các nguồn ảnh hưởng bên ngoài (văn chương Tàu, văn chương Tây) đã tác động vào sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam qua các chặng đường của đời sống xã hội và lịch sử dân tộc. Soạn giả là người lần đầu tiên ghi nhận các bộ phận cấu thành của văn học Việt Nam bao gồm văn chương truyền khẩu dân gian và văn học viết (bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ); tiến hành phân kỳ văn học theo các triều đại trong lịch sử. Tác giả cũng khẳng định nội lực tiềm tàng và những sáng tạo, giá trị đích thực qua các tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại của văn học Việt Nam được tạo nên bởi những tài năng nghệ thuật độc đáo.

Tọa đàm “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”

Chúng tôi trân trọng kính mời các Quý vị đến tham dự Tọa đàm, trình bày tham luận, tham gia đối thoại, chia sẻ các vấn đề về công trình Thơ như là mỹ học của cái khác và những vấn đề có liên quan.

Thời gian: 8h30 ngày thứ Sáu, 26 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Phòng Họp Hội đồng tầng 2, nhà Hiệu bộ- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Văn đàn Trung Quốc: Phát hiện lại lứa nhà văn “sau 80”

Nói đến nhà văn trẻ, ngoài mấy thần tượng quen thuộc như Hàn Hàn, Quách Kính Minh, Trương Duyệt Nhiên ra, bạn đọc và thị trường vẫn còn bỏ sót một lực lượng quan trọng. Đó là lứa nhà văn “sau 80” có khuynh hướng tiếp nối truyền thống văn học ở chỗ “không lên tiếng chủ yếu trên thị trường sách hoặc mạng liên hợp” mà gửi đăng tác phẩm của mình trên tạp chí truyền thống với khát vọng biểu hiện hiện thực, thậm chí là hiện thực đối kháng.