Recent Articles

Đàn bà có phải là người?

Đàn bà cần địa vị con người đầy đủ trong thực tại xã hội. Vì điều này, Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân Quyền phải thấy những cung cách đàn bà một cách tách biệt bị tước đoạt những quyền con người như một sự tước đoạt nhân tính. Để cho giấc mơ vinh quang của Tuyên ngôn Phổ quát trở thành sự thực, để cho nhân quyền trở thành phổ quát, cả cái thực tại nó thách thức lẫn cái tiêu chuẩn nó thiết lập cần phải thay đổi.

Nữ quyền giống như cái từ đụ làm đám người lịch sự tròn xoe mắt

Từ “nữ quyền” có gì mà khiến người ta sợ đến thế? Trong mấy tháng gần đây, khi tôi đi quanh thế giới để nói chuyện về việc chống lại chủ nghĩa tư bản và đòi quyền cho phụ nữ, tôi đã có vô số lần nghe cùng một chuyện: đàn ông bảo tôi: “Tôi không phải là một nhà nữ quyền (a feminist), tôi là một nhà bình quyền (an equalist).” Hoặc những phụ nữ trẻ, giải thích rằng dù tin vào quyền việc bình đẳng thì lương phải bình đẳng, dù chống bạo hành tính dục, dù tin vào quyền của một người đàn bà có mọi tự do mà đàn ông được hưởng hàng bao thế kỉ nay, họ không phải là những nhà nữ quyền. Họ là thứ gì khác, thứ gì rất giống một nhà nữ quyền nhưng không bao hàm việc phải nói ngay từ đó ra.

Tình bạn lãng mạn và tình yêu đồng tính nữ

Tình yêu giữa đàn bà – những quan hệ về mặt cảm tính (emotionally) không hề khác với những tình bạn lãng mạn của những thời đại trước – đã trở thành cái ác hoặc bệnh hoạn. Không chỉ là đàn ông bây giờ đã thấy động lực tính dục của phụ nữ một cách thực tế hơn. Nhiều quan hệ mà họ đã kết án chẳng dính líu gì mấy đến sự biểu lộ tính dục. Đúng hơn là tình yêu giữa đàn bà, kết đôi với sự tự do đang hiện xuất của họ, có thể quan niệm được là mang lại sự lật nhào của dục tính khác phái (dị tính)