Recent Articles

Đàn bà Mĩ đang thay đổi Phật giáo ra sao

Đàn bà Mĩ đang tách Phật giáo khỏi quá khứ phụ quyền của nó, tham gia một cách tin tưởng như những người thực hành, thuyết giảng, và lãnh đạo trong đạo Phật. Rita M. Gross, một trong những nhà tư tưởng nữ quyền hàng đầu của Phật giáo nói rằng: công việc này chưa hoàn tất nhưng vai trò của nữ Phật tử Mĩ trước nay chưa từng có và hẳn làm thay đổi Phật giáo mãi mãi.

Sự đa dạng của chủ nghĩa nữ quyền và những đóng góp vào sự bình đẳng giới

Judith Lorber, sinh năm 1931, là giáo sư hưu giảng các môn Xã hội học và Phụ nữ học tại Trung tâm Tốt nghiệp thuộc Đại học Thành phố New York và Học viện Brooklyn. Bà là nhà lí thuyết nền tảng của kiến thiết xã hội về giới tính và đóng một vai trò then chốt trong việc tạo dựng và chuyển hoá ngành giới tính học. Gần đây bà lên tiếng kêu gọi việc phải phân định thế giới xã hội. Kể từ đầu thập niên 1970 bà đã tích cực hoạt động trong Hiệp hội những nhà Khoa học Xã hội vì Phụ nữ trong xã hội. 

Lược sử nữ quyền Hoa Kì

Nữ quyền trong thế kỉ 19 là một phó sản [sản phẩm bất ngờ] của chủ trương bài nô [bãi bỏ chế độ nô lệ]. Giai cấp trung lưu, da trắng, chủ yếu là phụ nữ miền Bắc Hoa kì khi tham gia những chiến dịch chống lại việc nô lệ hoá những người da đen miền Nam đã thấy rằng khả năng tham gia vào những sự kiện công cộng bị eo hẹp bởi những hạn chế áp đặt lên giới tính. Cùng với vài nhà lãnh đạo nam giới bài nô, hai trong những người phụ nữ bài nô này thảo ra một “Bản tuyên ngôn Tình tự” (Declaration of Sentiments) mô phỏng Bản Tuyên ngôn Độc lập. Nó được lấy làm niên đại khai sinh cho nữ quyền Hoa Kì từ việc công bố của bản tuyên ngôn này trong cái năm nhiều sự kiện 1848 [sự ra đời bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Marx và Engels, và nhiều cuộc cách mạng chính trị, xã hội ở châu Âu].