Recent Articles

Tổ chức lớp tập huấn thứ 11 “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”

Từ ngày 10-13/7/2013, tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật và hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật”. Đây là một trong những công việc trọng tâm của Hội đồng trong năm 2013, tiếp nối 10 lớp tập huấn đã mở từ năm 2009. Lớp tập huấn có trên 200 học viên công tác trên các lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, văn học – nghệ thuật, báo chí của 35 tỉnh, thành phía Nam tham dự. Trong lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo lớp học; Đ/c Hoàng Sỹ Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giới thiệu khái quát tình hình kinh tế – xã hội của Lâm Đồng.

Hán Nôm học- khoa học liên ngành để phát triển đất nước

Để có được một kiến thức cơ bản như vậy về lịch sử tiếng Việt, chúng ta cũng phải kể đến công sức của nhiều thế hệ các nhà Hán Nôm học- Việt ngữ học nổi tiếng như Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Ngọc San… Nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, làm rõ những đặc điểm của tiếng Việt qua từng giai đoạn phát triển của nó, đó chính là những đóng góp to lớn của ngành Hán Nôm học cho sự giàu đẹp của tiếng Việt. Tiếng Việt có khả năng hòa nhập với thế giới, tiếng Việt có khả năng diễn đạt được ngôn ngữ của triết học, của văn chương, của khoa học hay không, đó đều từ sự nhận thức của người Việt Nam về ngọn nguồn lịch sử của nó.

Ước lệ trong nghệ thuật

Cấp độ chế định của một hệ thống mã hoá nào đó đối với hình hiệu và biểu hiệu là rất khác nhau. Nếu mã với hình hiệu là những thói quen đời sống và sinh hoạt, những ấn tượng thị giác, thính giác mang tính trực tiếp và những ấn tượng tương tự như thế, không thể nhận ra tính ước lệ của chúng trong nội bộ một tập thể nào đó, thì các biểu hiệu, do ở đây bình diện nội dung với bình diện biểu cảm bị chia tách một cách rõ rệt, lại gây ấn tượng đậm nét về tính ước lệ ở các loại mã của chúng. Ngoài ra, hình hiệu có thể trở thành biểu hiệu và ngược lại, chẳng hạn, hình ảnh sinh hạ của nữ hoàng Hatshepsut được thể hiện qua hình hài một đứa bé, còn những gì nói về phụ nữ, lại được giải thích bằng một dòng chữ. Những thời đại nghệ thuật được gọi là ước lệ thường gắn với sự tô đậm tính biểu hiệu của mã