Tọa đàm “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA VIẾT VĂN – BÁO CHÍ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM

“Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”

Kính mời: Các nhà nghiên cứu – phê bình; các nhà giáo; các nhà thơ, nhà văn, các phóng viên báo chí, và những người quan tâm. 

Khoa Viết văn – Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đỗ Lai Thúy và Thơ như là mỹ học của cái khác”.

Chúng tôi trân trọng kính mời các Quý vị đến tham dự Tọa đàm, trình bày tham luận, tham gia đối thoại, chia sẻ các vấn đề về công trình Thơ như là mỹ học của cái khác và những vấn đề có liên quan.

Thời gian: 8h30 ngày thứ Sáu, 26 tháng 4 năm 2013.

Địa điểm: Phòng Họp Hội đồng tầng 2, nhà Hiệu bộ- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

                                                                                                           T/M BAN TỔ CHỨC

        Nhà văn Văn Giá (Đã kí)

 

 

 

Leave a Reply